MICHA-CLAIM IN EEN ENKELE BEWEGING VERWOEST: HET IS NU COMPLETE JUNGLE IN JURIDISCH NEDERLAND

MICHA DOET EEN LAATSTE WANHOPIGE OPROEP AAN ZIJN CASSATIE-ADVOCAAT KLAAS AANTJES IN CASSATIE TE GAAN TEGEN HET DEEL VAN HET ARREST WAARIN EX-RECHTER WESTENBERG OPNIEUW IN DE GELEGENHEID WORDT GESTELD ‘TEGENBEWIJS’ TE LEVEREN * AANTJES MOET REAGEREN VOOR 17 UUR VANDAAG * WE HEBBEN HET AL VAKER GEZEGD: ALS JE NIET WORDT GESTEUND DOOR DE MEDIA EN DE POLITIEK BEN JE TOTAAL KANSLOOS EN KUNNEN RECHTERS EN ADVOCATEN DOEN WAT ZE WILLEN * WAT IS DE INVLOED VAN MINISTER GRAPPERHAUS IN DEZE ZAAK?

micha kat
To: Klaas Aantjes
May 30 at 9:59 AM

Beste Klaas,

Wil je mij vandaag voor 17 uur bevestigen dat je voor mij de incidentele cassatie gaat doen -zoals overigens ook meerdere malen was afgesproken waarbij jij nota bene letterlijk tegen mij hebt gezegd het ook ‘belachelijk’ te vinden dat Westenberg opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld tegenbewijs te leveren?

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

3 Replies to “MICHA-CLAIM IN EEN ENKELE BEWEGING VERWOEST: HET IS NU COMPLETE JUNGLE IN JURIDISCH NEDERLAND”

 1. Kat bakt ze weer bruin. Het enige wat het Hof in een tussenvonnis heeft bepaald is dit:

  laat [geïntimeerde Westernberg] toe tegenbewijs te leveren tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat er voorafgaand aan het pleidooi van 8 december 1994 telefonisch contact heeft plaatsgevonden tussen [geïntimeerde] en [advocaat 1]

  bepaalt, voor het geval [geïntimeerde] bewijs door getuigen wil leveren, dat getuigen zullen worden gehoord ten overstaan van mr. D.A.E.M. Hulskes als raadsheer-commissaris, die daartoe zitting zal houden in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te ‘s-Hertogenbosch op een door deze te bepalen datum.

  Het Hof heeft dus niet, zoals Kat maar blijft beweren, bepaald dat Kat schade heeft geleden en Westenberg deze moet vergoeden.

  Wel acht het hof de mogelijkheid dat [appellant] enige inkomens- en/of reputatieschade heeft geleden als gevolg van de tegen hem als journalist door een rechter aangespannen procedure ‘voldoende aannemelijk’. Dat is echter geen oordeel.

 2. In een psychopathocratie zoals PB BV, maakt de normale staatsburger geen enkele kans, net als Julie en Melissa in het stikhok van Dutroux.

  Dutroux is gewoon (als psychopaat) minder geslaagd en (dus) met minder naar zich toe geharkte/ge-usurpeerde macht en controle.

  Je krijgt in hoogste instantie met een psychopaat type Donner, Vermeulen, Buruma, Wolleswinkel, Van Delden e.d. Freisler-types achter een ‘mask of sanity’ te maken als hoogste “rechter”.

  Die spreken dan, fundamenteel corrupt, (een infantiel of te diep in het glaasje gekeken hebbend lijkende) BEWUSTE juridische dwaling uit.

  Als je “geluk” hebt (geldt bijv. niet voor USA/GB misdrijven gepleegd tegen Europeanen in WOII) kun je dan nog naar het door de USA/GB psychopathische ‘deep state’ opgerichte Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

  Een veelbelovende (maar in serieuze gevallen uiteraard NIETS brengende) naam……met als rechters hetzelfde type verraderlijke AARTSSCHURKEN.

 3. Zoals te voorspellen was: Micha heeft gegokt en verloren en met hem de dwazen die hebben ingelegd in de imaginaire Micha-claim.

  Lasten we hopen dat hij snel in geldnood komt zodat ook deze smerige leugen- en lastersite verdwijnt.

Geef een reactie