CONCEPT-DAGVAARDING VOOR MAARTEN REIJNDERS EN UITGEVERIJ ASPEKT

EXTRA: RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK VERKLAART MICHA NIET ONTVANKELIJK ALS KLAGER TEGEN EENVANDAAG ZONDER ENIGE MOTIVERING kat-beslissing-vs * DE STICHTING KLOKKENLUIDERONLINE KAN NOG WEL ONTVANKELIJK WORDEN VERKLAARD * DE WIJZE VAN COMMUNICEREN VAN DE RAAD IS SCHOFFEREND OP HET SATANISCHE AF * STEEDS MEER BEWIJS VOOR EEN ‘JURIDISCH CORDON SANITAIRE’ VOOR MICHA: GEEN RECHT OP EERLIJKE PROCESSEN EN EEN TOTALLVERBOD OP HET HALEN VAN ZIJN RECHT

Op 11 september lanceerde Aspekt een boek van de hand van Maarten Reijnders met als titel Complotdenkers. Op de cover staat de volgende tekst:

Hij sprak verscheidene Nederlandse complotdenkers. Van een herhaaldeijk veroordeelde ex-journalist die de jacht heeft geopend op pedo-netwerken…..

Het gaat hier om mijn client Micha Kat. Reijnders heeft nimmer met Kat gesproken in zijn hoedanigheid van ‘complotdenker’. Client heeft tussen de acht en tien jaar geleden een gesprek gevoerd met Reijnders in het kader van een artikel dat hij aan het voorbereiden was voor een website. Client kan zich niet meer herinneren waar dat gesprek over ging. Het hele verschijnsel ‘complotdenkers’ speelde toen nog helemaal niet en ook was client nog niet actief als ‘jager op pedo-netwerken’ -een omschijving waarin hij zich overigens totaal niet herkent. Bedoeld is waarschijnlijk dat client -met gedeeltelijk succes- de waarheid aan het licht heeft gebracht inzake enkele hoogwaardigheidbekleders cq. topmensen van Justitie.

Het op deze wijze falsificeren en manipuleren van een interview is onrechtmatig. Een interview van rond de acht jaar geleden kan nooit worden gebruikt. De kwade trouw van Reijnders blijkt ook uit het feit dat client niet op de hoogte is gesteld van het gebruik van het oude interview voor het -voor hem uiterst diffamerende- boek laat staan dat Reijnders client heeft gevraagd of hij nog achter zijn uitlatingen staat van destijds hetgeen de plicht is van elke zichzelf respecterende journalist. Zulks klemt temeer, daar client zich niet eens meer kan herinneren waar het gesprek over ging, laat staan dat hij nog weet wat hij destijds heeft gezegd.

Ik sommer u het boek per direct uit de handel te nemen en zulk aan te kondigen op uw website. Ik verneem graag van u binnen drie dagen.

7 Replies to “CONCEPT-DAGVAARDING VOOR MAARTEN REIJNDERS EN UITGEVERIJ ASPEKT”

      1. Ik zou eerst eens een advocaat vinden die het volkomen logisch vindt om een boek uit de handel kan nemen zonder het gelezen te hebben. Pro deo ook nog natuurlijk, want Kat gaat hem niet betalen.

Geef een reactie