CRIMINELE ROL TELEGRAAF IN IMTECH-DRAMA

OM DE STAKEHOLDERS RUSTIG TE HOUDEN WEKT DE TELEGRAAF DE INDRUK DAT ER ‘RECHT ZAL WORDEN GEDAAN’ IN DE GROOTSTE FRAUDE- EN ZWENDEL-ZAAK UIT DE NEDERLANDSE CORPORATE GESCHIEDENIS * KANS OP STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING CRIMINELE IMTECH-TOP IS 0,0% * IMTECH-TOP KAN IEDEREEN CHANTEREN EN DAT DOET HET OOK
[wp_ad_camp_1]
Waarschijnlijk is Imtech opzettelijk kapot gemaakt als onderdeel van de samenzwering van de elite tegen de gewone man. Ook hier is weer de enige vraag die moet worden gesteld: who benefits? Van de Imtech-zwendel heeft de hele elite geprofiteerd: advocaten, accountants, de voormalige top, elite-aandeelhouders: ze vulden allemaal hun zaken met tientallen miljoenen. Slachtoffers zijn de werknemers en de ‘gewone’ aandeelhouder. Om deze laatsten in de waan te laten dat Nederland nog een rechtstaat is speelt De Telegraaf nu de oude kaart uit via een artikel onder de kop: Net sluit zich rond oud-bazen Imtech. Een citaat: De oud-bestuurders van Imtech riskeren ondanks het faillissement van de holding een boete van maximaal €4 miljoen. Ook zijn strafrechtelijke stappen tegen de voormalige top allerminst uitgesloten. ‘Strafrechtelijke stappen’ tegen Joris Demmink zijn ook niet ‘uitgesloten’. Sterker nog: de rechter heeft het zelfs bevolen! Maar het gebeurt niet. Zo zal ook niets worden ondernomen tegen de ex-bestuurders van Imtech en tegen KPMG, ook een hoofdschuldige. Deze mensen hebben diepgaande kennis van de pedo-netwerken van de elite en zijn daarmee ontkwetsbaar. Een idee zou zijn dat de werknemers zich gaan verenigen en wat bezoekjes gaan brengen aan KPMG, aan Van der Bruggen en aan De Brauw Blackstone Westbroek. Om af te rekenen. Financieel dan.

5 Replies to “CRIMINELE ROL TELEGRAAF IN IMTECH-DRAMA”

 1. Van die dingen:

  Een atoombom laten afgaan, zou er eventueel toe kunnen leiden, dat de complete atmosfeer rond de aarde afbrandt.

  Geen probleem, doen we: dat risico moeten we dan maar nemen.

  Uw willekeurige psychopaat.

 2. Dit zit achter de schermen, evt. via via, achter alle (“zelf”)moord, doodslag en chaos (schoolvoorbeeld Bernhard zur Lippe Biesterfeld):

  Vanwege hun aberratie op het allerdiepste niveau van de lichamelijke existentie, het instinctief substraat (de aberratief ontbrekende basisangst als archetype daar….: DSR), zijn psychopaten niet in staat om normale hoger niveau functies en emoties te bereiken o.a. die welke kritiek zijn voor de groei als individu. Ze zitten in essentie dus compleet vast (hun gevoel ‘dead inside’ te zijn). Het lijkt erop dat psychopaten er misschien onderbewust van doordrongen zijn, dat een dergelijk proces nodig is, maar door hun diepe aberratie zijn ze simpelweg niet in staat om de fases ervan door te maken.
  Het opblazen van het ego (bijv. zelfzuchtigheid, machtswellust, een gevoel van overal recht op te hebben, en denken vergaand superieur te zijn) is hun surrugaat voor groei.
  Met andere woorden: Het is een soort vals gecreëerd zelfbeeld, dat psychopaten in staat stelt om bewust met hun diepe en in alle opzichten gruwelijk uitpakkende aberratie om te gaan.
  Psychopaten zijn er zich terdege van bewust fundamenteel anders te zijn. Daarom treden ze, met hun kenmerkende abnormale energie, bijkans buiten zichzelf om de ware intenties van de ‘pure evil alien mindset’ voor de goegemeente te verbergen. Hoewel ze dus in staat zijn om hun (levensbedreigende) overtuigingen en karakter voor de omgeving te verbergen, is hun feitelijke psychologische opbouw/overeenkomst bijzonder treffend en (zeker) het intelligente ‘adapted compensated’ type herkent het ook bij elkaar.
  Ze vertonen allemaal antisociaal of (proactief) agressief gedrag of het nu openlijk is of (veelal) goed verholen onder vele uiterst bedrieglijke dekmantels, ze zijn (bijv. afhankelijk van de omstandigheden openlijk of verholen) egocentrisch/100% narcistisch, ze eisen waar ze menen (!) recht op te hebben, ze zijn, ook (meestal) weer verholen onder verbijsterende dekmantels, extreem zelfzuchtig en ze eisen dat anderen respect voor hen hebben of zich totaal aan hen onderwerpen. Bovenal moeten ze (perverse en beschadigende of dodelijke) macht over anderen kunnen uitoefenen die niets met normaal (bijv. gezond ouderlijk of overheids-) gezag te maken heeft.
  Zoals de normale mens, zijn sommige psychopaten lui en andere ambitieus. Sommigen zijn zéér intelligent en andere niet. De meesten zitten er ergens tussenin. De minder intelligente exemplaren worden vooral gedreven door primitieve driften als sex en voedsel. Deze exemplaren kunnen ook minder charmant zijn en zullen op botte/doorzichtige wijze tot bedrog trachten over te gaan en wanneer hun taktiek faalt snel overgaan tot (uiterst) bedreigende eisen.
  Andere psychopaten hebben betere manipulatieve vaardigheden en zullen met gebruik van (als van een dodelijke gifslang biologerende) “glimmende charme” en verbazingwekkende verbale geliktheid, anderen zover trachten te krijgen dat die HUN zin doen. Deze exemplaren zijn nogal eens uit op maatschappelijke machtsposities hoog in de boom (of, zo mogelijk, vanaf de grond onherkend, daarboven vliegend).
  Wat echter hun positie ook is, het komt steevast neer op een eindeloos (en over lijken gaand) “spelletje” van dominatie over anderen. Ze manipuleren anderen en vallen deze aan op een wijze die veelal niet of nauwelijks te detecteren valt, laat staan juridisch waterdicht te bewijzen. Ze doen dit niet uitsluitend om hun (krankzinnige) doelen te bereiken, maar voor de (voor normale individuen onnavolgbare want ondenkbare) psychopathisch ‘pure evil’ sadistische “kick”.

Geef een reactie