‘DAT IS IN OPSPORINGSKRINGEN VERNOMEN’ * BREAKING: HAENEN NIET ALLEEN IN DIENST VAN JUSTITIE, MAAR OOK VAN HET KH OM MAXIMA WIT TE WASSEN NA HUWELIJK

MARCEL HAENEN KRIJGT DIRECTE INFO OVER MICHA VANUIT HET OM VAN ZIJN -VERMEENDE- ZWAGER HERMAN BOLHAAR * NET ALS GERLOF LEISTRA EN MARCEL GELAUFF DEZE INFO -BEWEZEN- KREGEN VAN HET OM VIA NICOLE VOGELENZANG * HAENEN EN BOLHAAR OP DE LIJST VAN VOORLOPIGE GETUIGEN DIE DOOR MICHA ZULLEN WORDEN GEDAGVAARD

EXTRA: NSB HANDELSBLAD BLIJFT WEIGEREN VRAGEN TE BEANTWOORDEN OVER MARCEL HAENEN * HAENEN-GATE WAARSCHIJNLIJK DE GROOTSTE FRAUDE-ZAAK UIT DE CORRUPTE MSM-‘JOURNALISTIEK’

[wp_ad_camp_1]

Marcel Haenen en Herman Bolhaar: Twee handen op één buik

Door Hans Vogel

Twaalf jaar geleden kreeg ik een telefoontje van een man die ik met moeite kon verstaan. Hij articuleerde slecht en sprak zacht. Iemand met weinig zelfvertrouwen, dacht ik. Een student die moet opbiechten dat hij het inleveren van zijn scriptie weer een week of wat zal moeten uitstellen. Omdat het uit is met zijn vriendin of omdat de kat is weggelopen, zoiets. Maar nee het was Marcel Haenen, journalist bij NRC-Handelsblad, de krant waarvoor ik indertijd ook wel eens een stukje schreef, maar die ik nauwelijks nog las.

Uit Marcel zijn relaas maakte ik op dat hij de nieuwe correspondent was voor Zuid-Amerika en dat hij had besloten om als standplaats Buenos Aires te kiezen. Dat was een breuk met de traditie van zijn krant, want zijn voorgangers zaten in Bogotá en Rio de Janeiro. Het was zonneklaar dat Marcel Haenen graag naar Argentinië wilde vanwege Máxima. Hij was wel zo slim om te beseffen dat zijn kennis van Zuid-Amerika in het algemeen en Argentinië in het bijzonder, tekortschoot en hij belde mij op om die lacune te dichten. Of ik hem een paar uurtjes wilde bijpraten en of ik nog contacten voor hem had daar in Buenos Aires. U ziet: degelijkheid was ook toen al een kenmerk van NRC-Handelsblad en zijn personeel.

Omdat ik graag de medemens ter wille ben, antwoordde ik Marcel Haenen dat ik wel bereid was hem “bij te praten”, maar wel tegen een marktconform tarief. De uurtarieven van consultants die door de overheid en het bedrijfsleven werden ingehuurd, bedroegen destijds minstens € 500. Uurtarieven van € 1000 waren beslist geen uitzondering. Maar dat vond ik wel wat overdreven en ik zei daarom: “Mijnheer Haenen, ik wil uw kennis graag bijspijkeren voor € 250 per uur.” Dat vond hij veel te duur, omdat hij het allemaal zelf moest betalen.

Toen ik de stukjes las die Haenen vanuit Buenos Aires voor de krant begon te schrijven, kon ik mijn ogen niet geloven. Ze werden gepubliceerd op de achterpagina, in een kadertje. Het waren grappig bedoelde persoonlijke brieven aan Máxima van een tenenkrommend niveau.

Maar voordat Haenen naar Argentinië reisde, stuurde ik de hoofdredactie van NRC-Handelsblad een open sollicitatie voor correspondent in Zuid-Amerika. Ook toen al reageerde de redactie niet op brieven.

Na enkele jaren in een verre, rustige, buitenwijk (een “gated community”) van Buenos Aires te hebben gewoond en van daar uit stukjes voor de krant te hebben geschreven, maakte Marcel Haenen de overstap naar de rechtbankverslaggeving, pardon, juridisch correspondent. Ik vraag mij af wie hij heeft benaderd om hem “bij te praten” voor deze baan. Contacten heeft hij zonder enige twijfel ook proberen te krijgen. Wie zou hij hebben benaderd? Herman Bolhaar? Alles wijst er immers op dat Herman en Marcel elkaar kennen. NRC-personeel is kind aan huis in de antichambres van de macht: de politiek de ambtenarij en het bedrijfsleven. Zoals destijds hoofdredacteur Ben Knapen iedere zaterdagochtend ging joggen in de Scheveningse duinen, samen met Jaap de Hoop Scheffer, zo zijn alle NRC-Handelsblad redacteuren en journalisten ten nauwste verweven met de macht in Nederland. Net als de hoofdredacteuren van Economist, Die Zeit en El País, bezocht Knapen ook de Bilderberg-conferentie. Maupassant beschreef in Bel-Ami de verwevenheid van de journalistiek met de macht in de Franse Derde Republiek. In het Nederland van 2015 is de situatie iet veel anders.

Misschien heeft Marcel Haenen geen zusje dat Nicole heet. Misschien is het zijn nichtje. Misschien ook niet. Maar het zou wel heel vreemd zijn indien hij geen nauwe, vriendschappelijke contacten had met de opperste baas van het OM. Het hoort eigenlijk zo’n beetje tot de plicht van een NRC-Handelsbladredacteur om nauwe banden te onderhouden met de hoofdrolspelers op zijn werkterrein. Natuurlijk heeft Haenen zulk contact met Bolhaar en natuurlijk maken ze beiden gebruik van die relatie.

5 Replies to “‘DAT IS IN OPSPORINGSKRINGEN VERNOMEN’ * BREAKING: HAENEN NIET ALLEEN IN DIENST VAN JUSTITIE, MAAR OOK VAN HET KH OM MAXIMA WIT TE WASSEN NA HUWELIJK”

 1. Macht en controle = als een stronthoop voor psychopathische vliegen (indachtig ‘The Fly’).

  Straks krijg je een Kernfusiebom op je kop, dan weet je hoe belangrijk en “machtig” VREEMD achtergebleven gebieden als Ben Knapen en Jaap de Schootkeffer werkelijk zijn: miserabele ‘dead inside’ psychisch impotente ‘good for nothings’ die je beter had kunnen UITNEMEN toen je de tijd nog had.

 2. Grappig, dat stukje van Hans Vogel. Die weet nog minder over Heanen dan Kat en heeft ook nog eens helemaal niks te melden. ‘Misschien heeft Marcel Haenen geen zusje dat Nicole heet. Misschien is het zijn nichtje. Misschien ook niet.’ Aldus de grote deskundige. De frustratie bij Kat moet nu wel heel groot zijn dat hij er maar niet de vinger achter kan krijgen.

 3. LS…
  Ben Knapen, de Hoop Scheffer en meer van die knapen. Vroeg mij vaak af wat die knapen toch allemaal uitspookten daar in de bosjes op de Waalsdorpervlakte cq Duinwater gebied. Stelletje holmaten !

 4. “”MARCEL HAENEN KRIJGT DIRECTE INFO OVER MICHA VANUIT HET OM VAN ZIJN -VERMEENDE- ZWAGER HERMAN BOLHAAR *””

  Nou wat rete intressant dat er info over Kat wordt gedeeld, de vraag is nog altijd of dat via die weg gaat. Misschien is er wel een telex waar alle personen die per dag worden verwerkt worden tentoongesteld, en waarbij de naam Kat er dan wel zal uitspringen na al zijn laster en andere grappen en grollen.

  Overigens werd Kat in het zonnetje gezet na zijn laster verhaaltjes of op voorhand???

  Hoezo is er na een maand nog niet bekend of Haenen inderdaad de zwager is, als je dat al niet kan uitkammen, lijkt me dan dat je ook niet geschikt bent voor zaken als Marrinne Vaatstra en dergelijke uit te spitten.

  Overigens is Hans Vogel een verademing vergeleken met de bocht die Kat produceert, daarbij roep ik op om Kat geen donaties meer te geven maar dit aan zijn college Vogel te schenken~!!

  Niet dat het rete intressant is …….

 5. Ben Knapen is toch ook nog beloond met een functie in de politiek? Kun je nagaan. Beetje zoals met Paul Jansen maar dan omgekeerd, voor z’n politieke ‘journalisten’ werk beloont met promotie bij de Telegraaf. We leven in een hele donkere periode, beetje zoals de middeleeuwen.

Geef een reactie