DE ANALYSE NA TRIOMFTOCHT VAN BOEREN DOOR NEDERLAND: REGERING-RUTTE COMPLEET KO, DURFDE NIET TE KOMEN

VOORSPELLING: HET KABINET-RUTTE IS ZO SATANISCH, INCOMPETENT EN CORRUPT DAT ZE NIETS ZULLEN EN KUNNEN DOEN OM DE WOEDENDE BOEREN TEGEMOET TE KOMEN * DAT BETEKENT BINNENKORT EEN DERDE ‘TRACTOR-DAG’ EN DIE ZAL VEEL MINDER RUSTIG EN BESCHAAFD VERLOPEN DAN DIE VAN VANDAAG * RUTTE EN ZIJN PEDO-TRAWANTEN VOELEN EEN DIEPE AFKEER EN WALGING VOOR DE NEDERLANDSE BOER EN VANUIT HUN MEGALOMANE ARROGANTIE ZULLEN ZE DAAR OOK NAAR HANDELEN -MET FATALE GEVOLGEN VOOR HENZELF * ONDERGANG RUTTE OOK GEDRAGEN DOOR INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN IN MET NAME POLEN, SPANJE, FRANKRIJK, ENGELAND EN DE VS * OVERAL KOMT HET VOLK IN OPSTAND TEGEN DE NWO

De belangrijkse takeaway van vandaag is dat niemand van het kabinet-Rutte de guts had te komen opdraven bij het boerenprotest. Dat is dodelijk zoals ook fijntjes werd ingewreven door boeren-woordvoerder Sieta van Keimpena. De laffe, corrupte en decadente regering staat gewoon stijf van angst zoals ook te zien was aan de maatregelen en de inzet van het leger vandaag. In werkelijkheid zijn Rutte cs. maar met een ding bezig: hoe kunnen we onze corrupte lijven redden? Door deze verkramping en totale paniek -natuurlijk ingegeven door het besef van hun eigen misdaden en vooral de angst dat er nog meer misdaden algemeen bekend worden zoals de kinderverkrachtingen- zijn ze niet bij machte rationeel en constructief beleid te voeren. Landbouwminister Schouten is een complete aanfluiting. Dit maakt een derde tractor-tocht naar Den Haag in de nabije toekomst onvermijdelijk en die zal een compleet ander karakter hebben dan die van vandaag. Simpel gesteld kunnen Rutte cs. vanuit hun intens verdorven, satanisch en megalomane geesten niets anders doen dan het conflict met de boeren verder op de spits drijven en zich zo in het zwaard werpen van hun eigen overmoed. Aan de andere kant hebben de boeren nu gevoeld en gezien dat niet de staat, maar dat zij de macht in handen habben bij een gewelddadige confrontatie. Symbolisch hiervoor was het moment dat het leger de boeren moest doorlaten bij de wegblokkade. We moeten constateren dat deze vorm van revolutie met tractoren uniek is in de wereld en in feite veel krachtiger is dan wat er bijvoorbeeld gebeurt in Frankrijk en in Hong Kong. Bij dit alles speelt natuurlijk ook een grote rol dat het verwoesten van de landbouw en de voedselvoorziening NWO-Bilderberg-beleid is: Rutte cs. kunnen er alleen al om die reden niet mee stoppen, net zomin als ze kunnen stoppen met het uitrollen van 5G of het implementeren van verplichte vaccinaties. Hierdoor worden gewelddadige confrontaties in de nabije toekomst onontkoombaar. En de NWO zal die gaan verliezen. Want de geest is duidelijk uit de fles, overal ter wereld. Het volk dat en masse ontwaakt en zich tegen de corrupte en criminele macht keert is niet te stoppen, dat heeft de geschiedenis ons keer op keer laten zien en Mark Rutte als historicus weet dat ook. Nothing can stop what is going to happen! (Q).

Eén reactie op “DE ANALYSE NA TRIOMFTOCHT VAN BOEREN DOOR NEDERLAND: REGERING-RUTTE COMPLEET KO, DURFDE NIET TE KOMEN”

  1. Dit moeten ze hebben afgekeken van SS/SA Mann en hoogverrader Bernhard en zijn (de eigen eed op de Nederlandse Grondwet schendende) in 1940 narcistisch baatzuchtig uitgeweken schoonmoeder:

    In werkelijkheid zijn Rutte cs. maar met een ding bezig: hoe kunnen we onze corrupte lijven redden?

Geef een reactie