DE ‘SCHEDEL-METERS’ VAN MARK RUTTE: HIER IS DE LEVENSGEVAARLIJKE ‘LOCKDOWN-PROFESSOR’ TOM POSTMES UIT GRONINGEN

EERDER PROBEERDE POSTMES -MET SUCCES- DE MISDADEN VAN DE STAAT INZAKE DE GASWINNING ‘WEG TE SPINNEN’ EN ‘AF TE BUIGEN’ RICHTING ‘TERRORISME’ -YOU DON’T MAKE THIS UP * POSTMES TROK ONZE AANDACHT VIA EEN KRANKZINNIG EN SCHANDALIG INTERVIEW IN TROUW * DE PROFESSOR IN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE: ‘NEDERLANDERS ZIJN VAN NATURE INGESTELD OP LOCKDOWNS EN OOK OP HET ACCEPTEREN VAN ELKE VORM VAN GEZAG VANUIT DEN HAAG’

Rutte vraagt, zij draaien

Door Hans Vogel

Enge tijd geleden heeft de KNAW (de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) bepaald dat in de wetenschap harde bewijzen en tegenargumenten niet meer hoeven. Met andere woorden, elke “wetenschapper” mag van alles beweren en opschrijven en hoeft er geen bewijzen voor te geven. Alles mag en alles kan. Dat heeft het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (een onderdeel van de KNAW) in 2017 officieel verklaard, zie de conclusies van dit advies (vooral vanaf pagina 8).

De Nederlandse regering beschikt over een heel leger van “experts” die bij de universiteit werken. Telkens wanneer de behoefte bestaat aan een “deskundig” advies om een bepaald beleid te rechtvaardigen, wordt op hen een beroep gedaan. Wetenschap op bestelling dus eigenlijk. En als er al überhaupt controverse bestaat, worden bepaalde formules gebruikt. Bijvoorbeeld: “de meeste wetenschappers zijn het erover eens dat…” of “hierover bestaat brede consensus onder de deskundigen.” Maar helaas is nu uitgerekend wetenschap NIET democratisch! Als morgen de meeste wiskundigen het erover eens zijn dat 2+2 geen 4 is, maar 5, betekent dat niet dat zij gelijk hebben. Dan is 2+2 nog altijd 4. En dat blijft het, ook al wordt iedereen die dat openlijk durft te zeggen, als “complotdenker” weggezet en in een psychiatrische kliniek opgesloten.

Bekende “deskundigen” die de regering gebruikt om haar beleid erdoor te rammen zijn natuurlijk Jaap van Dissel en Ab Osterhaus. Maar ook de Leidse terreurprofessor Edwin Bakker en zijn knecht Jelle van Buuren. En zo zijn er tallozen in het hele land. Allemaal leveren zij “wetenschappelijke” adviezen en rapporten op bestelling. En soms mogen ze op de televisie om iets mondeling toe te lichten. Rutte vraagt en zij draaien. In elke gewenste richting.

Onlangs verscheen in Trouw een schandelijk artikel van een zekere Tom Postmes, die in Groningen professor is in de Sociale Psychologie. Deze “deskundige” beweert dat het Nederlandse volk onderschat is door de regering en nog veel meer beperkende maatregelen gedurende langere tijd zal kunnen doorstaan. Alleen het feit dat zo’n stuk wordt gepubliceerd, geeft al aan dat het tegendeel eerder het geval is en dat de regering zich zorgen begint te maken over hoe lang de bevolking het “nieuwe normaal” nog kan en wil accepteren. Professor Postmes is gespecialiseerd in adviezen aan de regering, zoals blijkt uit zijn universitaire web pagina.

Een echte “regime-intellectueel” dus, en als Rutte vraagt, draait hij. En dan kan Rutte weer verder draaien, uitsluitend om de Nederlandse burger dol te draaien. Alleen al door dat onophoudelijke gedraai weet tenslotte bijna niemand weer waar het precies om gaat. Het gaat echter om het vestigen van een totalitaire hel waarin al uw rechten zullen zijn verdwenen.

Maar wat weinigen weten is dat Postmes ooit nauw samenwerkte met de wetenschappelijke oplichter Diederik Stapel. Ze publiceerden zelfs samen artikelen. In 2011 werd Stapel vanwege langdurige en uitvoerige wetenschapsfraude ontheven van zijn functie als hoogleraar in Tilburg. Professor Postmes haastte zich om zichzelf vrij te pleiten van schuld en zich snel openlijk te distantiëren van zijn voormalige vriend. En om de gehavende reputatie van zijn vak, de sociale psychologie, te redden.

Wel begrijpelijk allemaal, maar eigenlijk volstrekt overbodig. Want van de KNAW mag je als “geleerde” gewoon zonder bronvermelding opschrijven wat je maar wilt. Maar vooral, wat Rutte maar wil.

4 Replies to “DE ‘SCHEDEL-METERS’ VAN MARK RUTTE: HIER IS DE LEVENSGEVAARLIJKE ‘LOCKDOWN-PROFESSOR’ TOM POSTMES UIT GRONINGEN”

 1. Grappig dat in de commentaren onder dit artikel op Barracuda iemand op 31 mei 2014 schrijft:

  “En voor de zoveelste keer voorspelt Kat het einde van de Telegraaf. Heeft die klojo nu al 30000000000000 keer gedaan en de Telegraaf wordt nog steeds verkocht dus een beurstip van Kat zou ik niet gauw geloven.”

  En nu, vrijwel 6 jaar later, op 16 april schrijft Micha een artikel met als kop:
  “DE TELEGRAAF MAAKT HET NIET LANG MEER NU ZE OPEN KAART MOETEN SPELEN”

  Het heeft iets lachwekkends maar ook treurigs tegelijk, dat zo’n verwarde geest na al die tijd nog hetzelfde plaatje grijs draait als hij toen blijkbaar ook al lang deed. Het doet je afvragen of deze corpulente tuinkabouter ooit wél compos mentis is geweest, of zou het gelijk al mis gegaan zijn toen hij niet bij Minerva lid mocht worden en er een paar cruciale stoppen zijn doorgesprongen?

 2. De psychopathocratie heeft wetenschappers nodig van het kaliber Dresden Historiker Kommission.

  Dergelijke gekken lopen er genoeg rond, ze hebben allemaal behoefte aan uit lucht gecreëerde Euro’s of Dollars, dus PB BV of een dergelijke contraptie kan er zo een blik van opentrekken……

Geef een reactie