DE SPOTLIGHTS OP… GELE HESJES-VOORMAN JAN DIJKGRAAF

DE CASUS-JAN DIJKGRAAF GEEFT OPNIEUW EEN VERBIJSTEREND INZICHT IN THE INNER WORKINGS VAN DE NEDERRLANSE ‘JOURNALISTIEK’ * KAN JAN DIJKGRAAF NOG WORDEN VOORGEDRAGEN ALS JOURNALIST VAN HET JAAR? * EERBETOON AAN PAMELA HEMELRIJK [beste column ooit geschreven] WIENS LOOPBAAN EN LEVEN WERD VERWOEST DOOR MENSEN ALS DIJKGRAAF OM EEN ENKELE REDEN: ZIJ STOND VOOR WAAR DE GELE HESJES TIEN JAAR NA HAAR DOOD OOK VOOR STAAN!

AANVULLING OP DEZE VIDEO: JAN DIJKGRAAF, JORIS DEMMINK EN HP/DE TIJD

Eind juli 2010 verscheen er in HP/De Tijd een artikel van Bas Paternotte met als kop Schot in de zaak Joris Demmink. Jan Dijkgraaf was op dat moment juist vertrokken. Het artikel was nog wel afgesproken met Dijkgraaf. Ik was nauw bij het artikel betrokken als bron van Paternotte. Hoe krankzinnig is het dat Dijkgraaf zijn biezen pakt juist voor de publikatie van dit belangrijke artikel waarvoor hij aanvankelijk wel het groene licht had gegeven? In die zomer van 2010 was ik op de redactie van HP/de Tijd voor een interview met een redactrice. Bij die gelegenheid sprak ik Dijkgraaf uitgebreid over de zaak-Demmink. Hij weigerde ergens serieus op in te gaan en maakte alleen maar sarcastische grappen en grollen. Op dat moment wist ik nog niet, dat hij nog voor het artikel over Demmink uit zou komen de deur achter zich dicht zou hebben geslagen.

2 Replies to “DE SPOTLIGHTS OP… GELE HESJES-VOORMAN JAN DIJKGRAAF”

  1. 7:02 …want kort daarna, eh, nou, niet eens zo.., paar jaar daarna, maar,eh, ze was toen eigenlijk al behoorlijk, eh.., ja, I dunno mensûh, maar dit is dus, ehh ja, dit is in het kort hoe…

    Wat probeer je nou eigenlijk te zeggen? Dat ze toen al helemaal gaga was?
    Daar zou je best wel eens gelijk in kunnen hebben.

  2. Het is verdacht gedrag in het verleden, maar bewijst niets.

    Inmiddels zijn we trouwens nogal wat jaren verder en heeft iemand als Dijkgraaf alle redenen om zijn tweet te plaatsen. U bent niet echt dichter bij het spoor gekomen, eerder verder weg. Met alle respect.

Geef een reactie