DE VELE KULTURKAMMERS IN NEDERLAND ANNO 2016

GELIJKCHAKELING VAN DE MEDIA IS NOG ERGER DAN ONDER DE NAZI’S: NU MEER ‘KULTURKAMERS’ DIE DE GREEP VAN DE MACHT OP DE MEDIA VRIJWEL ALLES-OMVATTEND MAKEN * WAARHEIDS-MEDIA AL BIJNA NET ZO VERVOLGD ALS TIJDENS DE OORLOG: PORGOM OP MICHA DIE MOEST VLUCHTEN * STAAT MAAKT NU OOK GEBRUIK VAN INFILTRANTEN ALS ERIC DONK EN MARTIN VRIJLAND

Door Hans Vogel

Hoewel de Nederlandsche Kultuurkamer in 1945 werd opgedoekt, betekent dat niet dat deze instelling niet meer bestaat. Rijkscommissaris Seyss-Inquart (op de foto met Hitler) had de Kultuurkamer in 1941 opgericht om ervoor te zorgen dat geen enkele uiting van kunst of journalistiek in het bezette Nederland de Duitsers onwelgevallig zou zijn. Niemand mocht publiceren, musiceren of opvoeren zonder lid te zijn van deze organisatie. De Kultuurkamer bestaat wel degelijk voort, maar in andere gedaante en onder andere naam, of juister geformuleerd, namen. Dat zijn wat de journalistiek betreft:
-het Commissariaat voor de Media
-de Raad voor de Journalistiek
-de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
-het Genootschap van Hoofdredacteuren
-de Directie Media en Creatieve Industrie van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
-de “professor in de journalistiek” aan de Groningse universiteit .

Gezamenlijk waken zij ervoor dat de Nederlandse MSM, radio en tv gelijkgeschakeld blijven. Wie dwars ligt krijgt een waarschuwing, wordt weggepromoveerd, van een dossier gehaald, ontslagen, geroyeerd als lid van de NVJ en als dat niet helpt worden andere middelen gebruikt. Zoals karaktermoord, chantage en ongefundeerde en verzonnen aanklachten wegens “smaad” of “bedreiging met geweld”. Mocht dat ook allemaal niet baten, dan wordt op hoog niveau besloten de lastpost uit de weg te ruimen. Net als in de VS, het Argentinië van Videla of de USSR van Brjezjnjef. Zo werden ook Theo van Gogh in 2004 en Luis Sévèke in 2005 in opdracht van de Nederlandse overheid vermoord.

Het zit de Kultuurkamer nieuwe stijl niet echt mee, want net als tijdens de bezetting hebben de meeste Nederlanders de gelijkgeschakelde media vaarwel gezegd. Zoals de Nederlanders gedurende de oorlogsjaren heimelijk afstemden op “Radio Oranje” en in het geheim illegale blaadjes zoals “Vrij Nederland” en “Trouw” lazen, zo informeren zij zich nu het liefst via de “alternatieve media.” Inderdaad, zoals onze ouders en grootouders indertijd “Volk en Vaderland” verachtten vanwege de leugens en de doorzichtige propaganda, zo worden vandaag in toenemende mate “NRC-Handelsblad” en “de Telegraaf” veracht. Radio en de tv zijn, net als de door de Duitsers en de NSB beheerste radio tijdens de bezetting, al helemaal niet meer geloofwaardig. Daarvoor is de propaganda te simpel, te doorzichtig en te dom. Er is geen wezenlijk verschil tussen de praatjes van Max Blokzijl en het wezenloos, pervers gekwaak van het NOS Journaal en Nieuwsuur.

Eind vorig jaar stelde ik Journaal-baas Marcel Gelauff enkele vragen naar aanleiding van de recente boeken Gekaufte Journalisten van Udo Ulfkotte en Ander nieuws van voormalig NOS-journaliste Janneke Monshouwer. Als antwoord kreeg ik een propagandariedeltje, een echte journalist onwaardig: “De redactie van NOS Nieuws is onafhankelijk en heeft volgens de mediawet op basis van een redactiestatuut de opdracht nieuws te zorgen. Dat doen we 24 uur per dag met veel zorg en energie vanuit journalistieke principes m.b.t. Hoor en wederhoor, relevantie etc.” Iemand die zo’n antwoord geeft op een normale vraag is duidelijk geen journalist maar een domme ambtenaar. Er is immers bewijs te over dat er geen journalistieke principes worden gehanteerd bij de NOS. De enige principes die er gelden zijn die van de propaganda volgens de richtlijnen van Dr. Josef Goebbels. Op mijn vervolgvragen kreeg ik geen nader antwoord.

Vandaar dat ik mij wendde tot een hogere Kultuurkamer-instantie: Hermineke van Bockxmeer, Directeur Media en Creatieve Industrie van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, met het verzoek Marcel Gelauff op te dragen een fatsoenlijk antwoord te geven. Op 7 januari berichtte zij mij: “Wegens het Kerstreces is mijn directie nog niet toegekomen aan de beantwoording van uw brief. U ontvangt binnenkort een inhoudelijk antwoord.” Het viel mij op dat mevr. Van Bockxmeer hier impliciet erkent dat haar ministerie Marcel en de NOS aanstuurt. Ik wacht overigens nog steeds op antwoord.

Onlangs stuurde ik ook een mail naar professor doctorandus Bart Brouwers, de nieuwe hoogleraar journalistiek aan de Groningse universiteit. Micha voelde deze man al aan de tand, afgelopen maandag. Een hoogleraar met het intellectuele niveau van een marktkoopman (met excuses aan de marktkooplui). Van Bart Brouwers taal noch teken. Hij heeft het zeker te druk met vergaderen.

Deze Bart Brouwers lijkt mij trouwens een ordinaire bedrieger. Er is blijkbaar niet veel veranderd daar in Groningen sinds W.F. Hermans Onder professoren schreef. Volgens de reclame van de Universiteit Groningen “werken ze aan de grenzen van het weten.” In Groningen zijn die grenzen blijkbaar sinds 1945 niet verruimd.

8 Replies to “DE VELE KULTURKAMMERS IN NEDERLAND ANNO 2016”

 1. Waarom zou Bart Brouwers moeten antwoorden op een mailtje van ene Hans Vogel? Hoe komt het trouwens dat Vogel publiekelijk de Argentijnse militairen en de dictatuur van Videla verdedigde? Krijgen we daar nog eens antwoord op?

  1. Hans Vogel en Micha Kat hebben veel overeenkomsten: ze begonnen beiden hun loopbaan als gerespecteerd wetenschapper en journalist maar ontspoorden gaandeweg naar totale gekte en paranoia. Dat leidde onvermijdelijk tot ontslag bij hun toenmalige werkgevers. Nu, aan lager wal, bestoken ze hun voormalige werkgevers vanuit hun asieladressen in het buitenland. De doorzichtige rancune is tranentrekkend maar ook schadelijk voor degenen die ze zien als veroorzakers van hun misère.

 2. Goede actie Hans. Het antwoord zal nog wel even op zich laten wachten omdat zwijgen altijd de eerste straf voor misdadigers is.

 3. Ik zou van Hans Vogel wel eens willen horen welke alternatieve media betrouwbaarder nieuws brengen dat de MSM. Ik vrees dat hij doelt op blogs als Revolutionaironline.

 4. Een van de vertrouwde bronnen van de NOS is trouwens de RVD, waar eertijds Gijs van der Wiel de scepter zwaaide.

  Dit is/was een keurige Nederlander die zéér in de smaak viel bij verzetsheld prins Bernhard, omdat Gijs NIET als NSB’er achter de schermen betrokken was geweest bij het judaswerk om zoveel mogelijk Nederlandse ambtenaren naar Nazi-Duitsland te Krijgen, maar omdat Gijs keurig had ondergedoken gezeten (als de door Bernhard innig geliefde Anne Frank in het Achterhuis).

  Heel anders dan de smerige landverraders van Nederlandse ambtenaren die dat niet gedaan hadden.
  Niet omdat Nederlands hogerhand ze uitdrukkelijk gevraagd had om NIET onder te duiken….omdat de Duitsers dan geen enkele ‘Rücksicht’ meer zouden nemen en ook gehuwde ambtenaren met kinderen bij militaire objecten en productie zouden gaan inzetten, nee, deze smerige smeerlappen wilden op grote schaal graag voor de Duitsers gaan werken in de gezonde lucht van bijv. Hamburg, Kiel, Osnabrück, Koblenz, Münster enz.

 5. Ik wacht overigens nog steeds op antwoord.
  =================================
  Dan moet je ook maar geen onwelgevallige vragen stellen, (rare) Vogel. Wat denk je wel. Hopelijk toch niet dat psychopaten onder de indruk zijn van intelligentie en eruditie.

  Onwelgevallige vragen voor psychopaten en hun meelopers zijn trouwens normale vragen zoals: Waarom werd er destijds zo bijzonder sterk -alsof dit een halszaak was- de nadruk gelegd op (het verschil tussen) “vluchten” en “uitwijken” bij de onderzoeken naar de “Regering te Londen”, nu dit verschil (grond)wettelijk en voor wat de enorme (!) schade voor Nederland betreft van geen enkel belang is?!

  ‘You can’t argue or bargain (!) with psychopaths’

Geef een reactie