DE VERWOESTENDE GEVOLGEN VAN PEDO-WANBELEID: DEN HELDER GAAT DE WEG VAN FORTIS EN KLM

EXTRA EN BREAKING: NA DOKKUM DREIGT DEN HELDER HET TWEEDE -EN VEEL GROTERE- SLAGVELD TE WORDEN VAN DE ‘ZWARTE PIETEN-OORLOG’ -OOK DAT ALLEMAAL ‘DANKZIJ’ HORROR-BURGEMEESTER KOEN SCHUILING

NA JAREN VAN VERKRACHTING VAN DE PUBLIEKE MIDDELLEN EN DE KINDEREN VAN DEN HELDER WORDT DE GEMEENTE NU HOOGSTWAARSCHIJNLIJK ONDER CURATELE GESTELD VAN DE PROVINCIE MET EEN ARTIKEL 12-STATUS WAARDOOR KOEN SCHUILING DE FACTO DE ZEGGENSCHAP VERLIEST * OOK FORTIS, OOIT DE ELFDE BANK VAN DE WERELD, WERD DOOR PEDOFIELEN VERWOEST EN KLM MOEST ZICH UITLEVEREN AAN AIR FRANCE * IS DIT DE VLAM IN DE PAN DIE KOEN SCHUILING DEFINITIEF NOODLOTTIG ZAL WORDEN?

Het is opnieuw een sterke aanwijzing voor onze stelling dat Koen Schuiling, burgemeester van Den Helder, een pedofiel is. Immers: zoals we ook hebben gezien bij Fortis en KLM -en bij organisaties als het Ministerie van Veligheid en Justitie en het OM- zullen pedofielen in de top van een organisatie deze altijd leegplunderen en verwoesten. Waarom zouden mensen die kleine kinderen verkrachten, martelen en wellicht zelfs vermoorden boodschap hebben aan ‘mijn en dijn’? Het financiele wanbeleid van Koen Schuiling en zijn college’s die tientallen miljoenen stortte in beeputten en op rekeningen van pedo-vrienden in schimmige BV’s is waarschijnlijk uniek in de Nederlandse geschiedenis -net als de wijze waarop hij er in is geslaagd de complete raad en het complete college via terreur, intimidatie, chantage (ook een hallmark van pedo-bestuur) en natuurlijk keiharde omkoping uit te schakelen als countervailing powers. Bekend is dat Schuiling een Stasi-style geheime dienst runt binnen de gemeente die alle telefoons afluistert van raads- en collegeleden. Elk poststuk wordt geopend. Maandenlang werd hij permanent omringd door drie tot de tanden gewapende lijfwachten omdat hij ‘bang is’ voor een aanslag. De (lokale) media zijn volledig kalltgestellt op dezelfde wijze als de politiek. Deze wantoestanden zijn uiteraard alleen mogelijk omdat Schuiling de steun geniet van Rutte en Demmink. Maar die gaat ook maar so far in de zin dat er ook met de steun van de Haagse swamp een sluitende begroting moet worden afgeleverd. En daarin slagen Schuiling cs. niet. Dus moet de complete gemeenteraad donderdag ‘op het matje komen’ bij de provincie. “Dat kunnen twee mededelingen worden. Eén: we verwachten dat jullie tot een sluitende meerjarenbegroting komen. Of twee: gemeente Den Helder, leuk en aardig, maar vanaf nu af aan staat u onder curatele” zegt VVD-raadslid Jan Klopstra in het Noord Hollands Dagblad. Voor wie dit alles natuurlijk vooral goed nieuws is: Rob Scholte. In comments over deze ontwikkeling op de site van Den Helder Actueel wordt zijn zaak meerdere malen genoemd als een van de oorzaken van de financiele collapse van Den Helder en Koen Schuiling.

4 Replies to “DE VERWOESTENDE GEVOLGEN VAN PEDO-WANBELEID: DEN HELDER GAAT DE WEG VAN FORTIS EN KLM”

  1. Zelf denken psychopaten (fenomenaal….100% begeerte/narcisme) dus, dat (omdat ze nu eenmaal sterk perverse/absolute MACHT EN CONTROLE begeren) zij bij uitstek de aangewezenen zijn om te heersen/regeren.

    Hierin zijn ze *uitsluitend fysiek* te stoppen door uitneming, want ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’.

  2. Psychopaten (al dan niet met pedofilie als comorbiditeit) zijn door hun morele debiliteit uiteraard *volkomen ongeschikt* als bestuurders van wat dan ook, laat staan binnen, ja aan de top van…..een overheidsadministratie.

    Psychopaten begeren uitsluitend op perverse wijze en krankzinnig onstuitbaar energiek (indien niet gestopt, blijven ze terugkomen als Van Baalen of Timmermans): MACHT EN CONTROLE.

    Dergelijk wanbeheer eindigt steevast in rokende puinhopen resp. faillissement, oorlog e.d..

Geef een reactie