‘DE WRAKINGSKAMER STELT HET VERZOEK OM WRAKING BUITEN BEHANDELING’ -EN VERWOEST DAARMEE HET KG VAN DE GEMEENTE BODEGRAVEN TEGEN DE RED PILLERS

DIT IS HET CRUCIALE MOMENT OP GROND WAARVAN WE HET VONNIS VAN RECHTER HOEKSTRA-VAN VLIET NIET KUNNEN ACCEPTEREN * HOEKSTRA HAD HET KG NOOIT MOGEN VOORZITTEN WANT HET VONNIS WAARIN DE WRAKING TEGEN HAAR WERD AFGEWEZEN, WERD OPGESTELD DOOR EEN WRAKINGSKAMER DIE ZELF GEWRAAKT WAS EN VERVOLGENS OPTRAD ALS RECHTER IN EIGEN ZAAK * HIERUIT VOLGT DWINGEND DAT HET VONNIS DAT ZE WEZEN GEEN RECHTSKRACHT KAN HEBBEN

Het gaat hier nota bene over de cruciale vraag of Micha moet worden gezien als journalist. Als dat het geval is, stort de hele zaak van de gemeente tegen de Red Pillers in elkaar. Dat is er dan ook precies de reden van, dat de rechters zich met hand en tand verzetten tegen het accepteren van Micha’s beroep. Wrakingsrechter Ritsema werd gewraakt omdat ze weigerde bewijs te accepteren van Micha’s status als journalist. Geen ‘lichtvaardige wraking’ dus van Micha, maar een wraking die de kern raakt van de gehele onderliggende procedure. Ritsema kon deze wraking nooit volgens de regels afhandelen, want dat zou betekenen dat de wraking terecht was waardoor Micha’s status als journalist in een keer vast was komen te staan. Dus moest ze haar toevlucht nemen tot onrechtmatige kunstgrepen: ‘Ik heb zelf besloten dat de wraking tegen mij buiten behandeling wordt gesteld’. Dat is niet acceptabel en kan de wraking nimmer opheffen: dat kan alleen een nieuwe wrakingskamer. Ritsema bleef dus gewraakt en schreef haar vonnis over de afwijzing van de wraking van Hoekstra als gewraakte rechter. Hiermee is dat vonnis ongeldig en blijft dus ook Hoekstra gewraakt. De corrupte staats-rechter zat dus als gewraakte voorzieningenrechterb het KG voor van de gemeente Bodegraven tegen de Red Pillers.

2 Replies to “‘DE WRAKINGSKAMER STELT HET VERZOEK OM WRAKING BUITEN BEHANDELING’ -EN VERWOEST DAARMEE HET KG VAN DE GEMEENTE BODEGRAVEN TEGEN DE RED PILLERS”

  1. Inmiddels is het de veroordeelde opruier Raatgever, zo las ik op teletekst.
    Een fraai clubje: nep-journalisten zonder “Windesheim”, veroordeelde opruiers en coffeeshophouders.
    De door dit fraaie stel ernstig bedreigde, integere en evt. ‘cum laude’ van alle benodigde PB BV diploma’s voorziene Van Dissel, dringt er inmiddels sterk op aan om alle kinderen het vaccin (niet “vaccin” of de prik) toe te dienen.

  2. Vermoedelijk zal een (voor de ‘guinea pigs’ bijzonder listig onder sowieso absurde…..stel je voor: een steeds overgrote meerderheid van dringend GOED BESTUUR nodig hebbende, incompetente achterlijken en dito morele “achterstandsgebieden”, die dezelfde stem hebben als competente, moreel hoogstaande/integere volwaardige MENSEN….. “demoncratie” verholen) psychopathocratie als Prins Bernhard BV (in nauwe samenwerking met- en MET RUGGENSTEUN van…..de walgelijke ‘guinea pig’ gruwelslachters van o.a. Dresden) van dergelijke argumentatie niet warm of koud worden. Immers (terwijl deze krankzinnigen het tegendeel beweren….je moet natuurlijk wel kunnen BEWIJZEN wat je beweert zeggen ze vriendelijk, maar dat is logisch hè….iedereen kan anders wel wat roepen….):
    ‘You can’t argue or bargain with psychopaths !’

Geef een reactie