DEEL 11 HOGE RAAD: DE BURGERLIJKE STAAT VAN DE RAADSHEREN WORDT NIET OPENBAAR GEMAAKT; LEUGENS ROND PRESIDENT FETERIS: DE RAAD SPREEKT TERUG

HERSTEL: AAN HET EIND VAN DE VIDEO ZEGT MICHA DAT FETERIS ALS RECHTER DE PARTIJEN 14 JAAR LANG HEEFT BEDROGEN. DAT MOET ZIJN 11 JAAR OMDAT HIJ (PAS) IN 2005 OPENHEID BOOD OVER ZIJN FUNCTIE BIJ PWC. DE LAATSTE 3 JAAR VAN ZIJN PERIODE ALS RECHTER KONDEN PARTIJEN DUS WETEN DAT HIJ WERKTE BIJ PWC

BESTEL MICHA’S RAPPORT OVER DE HOGE RAAD (DE PRESIDENT EN DE VOLLEDIGE CIVIELE KAMER) DOOR 50 EURO OVER TE MAKEN OP DE REKENING VAN ZIJN STICHTING, OP TE VRAGEN VIA drsmkat@yahoo.com

De vraag:
1. President Feteris werd in 2005 negatief genoemd in een rapport over de rechtstaat van het toenmalige tweede kamerlid voor de LPF Joost Eerdmans. Hij was toen in dienst van PricewaterhouseCoopers en tevens raadsheer-plaatsvervanger. Maar hij verzweeg zijn functie bij PwC. Het ging hier dus niet om een rechter die een nevenfunctie verzwijgt -hetgeen reeds in strijd is met de regels- maar om een plaatsvervangend rechter die zijn hoofdfunctie verzwijgt. Toen het rapport uitkwam, meldde Feteris zijn baan bij PwC wel. De vraag: waarom verzweeg Feteris zijn baan bij PwC in eerste instantie?

Het antwoord:
T.a.v. 1:
De heer Feteris was van 1994 tot 2008 raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch. Dit was een nevenfunctie. Telkens heeft hij periodiek in het daartoe opgestelde formulier van de rechtspraak voor nevenfuncties vermeld dat zijn twee hoofdfuncties – naast de nevenfunctie als raadsheer-plaatsvervanger – waren: belastingadviseur bij PwC en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Van verzwijging is dus geen sprake. Jarenlang zijn op basis daarvan ook beide hoofdfuncties vermeld in het register van nevenfuncties van de rechtspraak. Op een gegeven moment is het format van het formulier voor opgave van nevenfuncties veranderd, waardoor er in het nieuwe formulier nog maar één vakje was om een hoofdfunctie in te vermelden. Ook toen heeft de heer Feteris uiteraard beide hoofdfuncties ingevuld. Door een administratieve vergissing bij het betreffende gerechtshof, dat de gegevens uit de formulieren verwerkt in het nevenfunctieregister, is in dat jaar ten onrechte slechts één van zijn gemelde hoofdfuncties (die als hoogleraar) in het register overgenomen. Zodra hij ervan op de hoogte raakte dat niet langer beide hoofdfuncties vermeld waren in het betreffende register, heeft de heer Feteris deze foutieve publicatie direct gemeld bij het gerechtshof en zij hebben dit vervolgens meteen aangepast.

3 Replies to “DEEL 11 HOGE RAAD: DE BURGERLIJKE STAAT VAN DE RAADSHEREN WORDT NIET OPENBAAR GEMAAKT; LEUGENS ROND PRESIDENT FETERIS: DE RAAD SPREEKT TERUG”

  1. Kopen? Je kan dat rapport toch gewoon on-line zetten ter download? Of wil jij soms geld verdienen over de ruggen van de arme misbruikte kindertjes?!

  2. Het zegt allemaal niets met zekerheid over de ‘mindset’ van “Uncle Fester”, maar gezien e.e.a. en onder andere (naast de immense energie om hoogleraar, belastingadviseur bij PWC en raadsheer plaatsvervanger te zijn en daarbij nog nu en dan de afwas te doen) de neiging van psychopathocratie-en zoals Hitler-Duitsland en Prins Bernhard BV om met militaire precisie naargeestige gelijkgestemden op sleutelposities te katapulteren, is er voldoende indicatie voor psychopathie……

    …..om een moderne PSYCHOPATENTEST dringend aan te bevelen!

Geef een reactie