DIT IS HET ANTWOORD VAN DE ADVOCAAT DES KONINGS AAN DE VOORAVOND VAN KONINGSDAG

HET ANTWOORD GESCHIEDT NA EEN DAG EN IS NIET ONDERTEKEND * OOK ‘MET VRIENDELIJKE GROETEN’ WORDT NIET VOLUIT GESCHREVEN * GEEN WOORD OVER HOE DE PROCEDURE VOLGENS WESTENBERG VERDER ZOU MOETEN GAAN * OP GEEN ENKELE WIJZE ER IS ENIGE BEWEGING TE BESPEUREN IN HET KAMP-WESTENBERG

WE HEBBEN HET AL VAKER GEZEGD: HOE MEER DE ELITE WORDT EXPOSED, HOE HARDER ZE NAAR BENEDEN GAAN TERUG-TRAPPEN * ALLEEN EEN REVOLUTIE KAN NEDERLAND NOG REDDEN

Arnold.CroisetVanUchelen@AllenOvery.com
To:stapel@stapeladvocatuur.nl
Cc: drsmkat@yahoo.com

Apr 26 at 3:29 PM

Amice,

Het arrest van de Hoge Raad impliceert allerminst dat uw cliënt een voorschot op zijn gestelde schade zou kunnen vorderen. De vele (overige) argumenten tegen de vordering van uw cliënt in het algemeen, en in het bijzonder om een voorschot af te wijzen, blijven onverminderd van kracht. Cliënt zal dan ook niet op uw uitnodiging of sommatie ingaan. Een vordering die wel onbetwist openstaat zijn de proceskostenveroordelingen in kort geding van uw cliënt in eerste aanleg en appel, waaraan hij nog niet heeft voldaan en ter zake waarvan alle rechten worden voorbehouden.

M vr gr

Arnold R.J. Croiset van Uchelen | Partner

Allen & Overy LLP

4 Replies to “DIT IS HET ANTWOORD VAN DE ADVOCAAT DES KONINGS AAN DE VOORAVOND VAN KONINGSDAG”

 1. “Een vordering die wel onbetwist openstaat zijn de proceskostenveroordelingen in kort geding van uw cliënt in eerste aanleg en appel, waaraan hij nog niet heeft voldaan en ter zake waarvan alle rechten worden voorbehouden.”

  En die kosten zijn dus zo’n €6.500.
  I.p.v. dat dat voorschot-kortgeding Micha geld opleverde heeft ie Kamp Westenberg dus een mooie, grot, glimmende stok gegeven om mee te slaan. Hoe harder Micha nu gaat treiteren, hoe groter de kans dat ze dat geld terug vorderen middels een proces, en het is niet ondenkbaar dat dat leidt tot inbeslagname van Micha’s laatste rekening: die van de stichting.

  Het zal mij benieuwen..

 2. Zo dan!!
  Daar hadden ze bij Allen & Overy niet bepaald veel tijd nodig om je nog eventjes voor de vrijdagmiddag borrel met boter en suiker af te serveren. Maar liefst 4 zinnetjes ingeklopt, en het weekend kan beginnen. Met fijntjes ook nog tussen neus en lippen door de conclusie dat je blijkbaar nog eventjes vergeten bent om de proceskosten te schokken.

  Het blijft me verbazen. Dat jijzelf echt helemaal geen ene fuck meer om je reputatie geeft omdat toch de hele wereld al weet wat een ongelofelijke zak stront je bent, daar kan ik nog in komen. Maar dat zo’n Thijs Stapel zich voor dit soort onzin blijft laten inhuren, dat blijft voor mij nog altijd een raadsel. Het levert hem maar net een grijpstuiver op, maar in de advocatuur maakt hij zichzelf hiermee volslagen belachelijk, zowel bij collega’s als bij potentiële klanten. Zijn resumé vertoont louter verloren zaken die ook nog een gaan om onbenulliger kwesties dan het zout in de pap. Op de feestjes in het cirquit, waar hijzelf uiteraard niet uitgenodigd wordt, vormt hij het onderwerp van menig anekdote die onder het genot van een dikke sigaar en een goed glas wijn met veel schatergelach wordt ontvangen. Wat bezielt hem in godsnaam?!?

  1. Thijs Stapel heeft geen enkele presence op het net. Hij is zo te zien een eenpitter, die vermoedelijk uit het kantoor waar hij eerder zat is gegooid. Ik denk niet dat hij veel te verliezen heeft.

Geef een reactie