DOOD SIETSE PLANTING: IS DE STAAT BEGONNEN MET DE ‘GROTE OPRUIMING’, MEDE ONDER INVLOED VAN DE ZAAK-HENRY KEIZER?

VOOR HET GEVAL MICHA OOK EEN ‘HARTAANVAL’ KRIJGT VOLGT HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE LOPENDE ZAKEN VAN MICHA MET EEN KORTE UITLEG:

1. De ‘grote’ strafzaak wegens valse bommeldingen en smaad: ligt nu bij de Hoge Raad. Krankzinnig Baybasin-like bedrog van zowel OM als ZM staat vast. Cruciale stukken ‘verdwijnen’ steeds weer uit de dossiers. Het OM vroeg bij het Hof vrijspraak inzake alle smaad-onderdelen, maar werd overruled door een evident corrupte rechter (Abbink).

2. ‘Doodsbedreiging’ Bart Mos: op weg naar de Hoge Raad. Ook hier staan de manipulaties vast: Micha is veroordeeld zonder dat de betreffende tapes mochten worden afgespeeld. Ook speelde een excuus-mail direct na de vermeende doodsbedreiging aan Mos ‘geen rol’ omdat ‘de bedreiging al was geuit’. Mos pleegde meineed toen hij onder ede stond waarvan aangifte is gedaan en loog over de ‘aanwezigheid’ van zijn kinderen bij de ‘doodsbedreiging’.

3. Het aanbrengen van waarschuwingen op het huis van Demmink, andere graffiti en ‘ingreep’ bij verhoor Nout Wellink: zaak ligt nog steeds bij het Haagse Hof dat al zeven jaar niets wil doen.

4. ‘Smaadschrift’ tegen Marcel Gelauff: zaak ligt al twee jaar bij Hof Amsterdam. Van smaad kan op geen enkele wijze sprake zijn omdat Micha’s opmerking over Gelauff feitelijk juist is.

5. Micha-claim tegen corrupte en criminele rechter Hans Westenberg: zaak staat voor behandeling bij Hof Den Bosch. Micha kan niet verliezen omdat bedrog door Westenberg inmiddels zo’n 10 keer is vastgesteld.

6. Paranoide gek-zaak tegen Marcel Hulspas en De Volkskrant: zaak is onderweg naar Amsterdamse Hof. Na Micha’s verlies bij de rechtbank zijn er tal van nieuwe feiten boven tafel gekomen waaruit blijkt dat Demmink schuldig is aan kindermisbruik en Micha dus nooit een ‘paranoide gek’ kan worden genoemd omdat hij de zaak-Demmink onderzoekt -net als trouwens tal van andere journalisten die blijkbaar geen ‘paranoide gekken’ zijn.

7. Oproepen voorlopige getuigen: Chris Klomp, Marcel Haenen, Gerard van der Meer, Folkert Jensma, Jeroen de Jager, Gerlof Leistra, Marcel Gelauff. Deze moeten onder ede verklaren over samenspanning met Justitie tegen Micha, samenspanning die reeds is geconstateerd door het Haagse Hof dat hiernaar een onderzoek heeft gelast.

8. Zaak OM: Nadat Micha het OM eerst wilde dagvaarden wegens de DNA-terreur, is de strategie nu weerlegd naar een claim tegen het OM wegens jaren van terreur tegen Micha.


Strafbaar of niet? Na 7 jaar weten we het nog steeds niet en mogen het ook niet weten. Wat we inmiddels wel weten is dat Nout Wellink een van de grootste zwendelaars en bedriegers is uit de Nederlandse bancaire geschiedenis. Fortis, DSB, Icesave, Van den Hoop, ING, ABN Amro, SNS en de rest: niets heeft hij gedaan ondanks honderden waarschuwingen

Het heeft er alle schijn van, mede door de totaal onverwachte dood van Sietse, dat de regering-Rutte/Demmink er thans de voorkeur aan geeft mensen met een juridische positie die voor de staat bedreigend is uit de weg te ruimen dan de zaken verder te laten voorkomen. Met name de Micha-claim dreigt verwoestend te gaan uitpakken voor de zwarte mafia en de PP-elite. Het zou heel goed kunnen dat de zaak-Henry Keizer tot zo’n paniek leidt, dat de squads thans uitrukken naar alle hoeken van het land en wellicht ook naar het buitenland. We houden u op de hoogte. Of niet, maar dan is er iets ernstig mis.

2 Replies to “DOOD SIETSE PLANTING: IS DE STAAT BEGONNEN MET DE ‘GROTE OPRUIMING’, MEDE ONDER INVLOED VAN DE ZAAK-HENRY KEIZER?”

  1. Het kan verkeren toch? Wim/Lex en hun gevolg weigeren resoluut hun DNA af te staan omdat daarmee ontegenzeggelijk vast gaat komen te staan dat het Nederlandse volk al eeuwen lang door nep-orangisten bijna joods parasitair wordt uitgezogen? En jij Kat moet je DNA van datzelfde tuig tegelijkertijd wel verplicht op straffe van gedwangbuidse isolatie afstaan, puur en alleen omdat ook jij zoals Planting kan aantonen dat dit volk via hun vooral maar niet te rijp uitgegroeide peuters zwaar pedocratisch crimineel dan wel onwetend gedebiliseerd en dus mentaal geparalyseerd wordt uitgewoond! De messen (althans de meest voor de hand liggende casussen worden afgestoft…) worden i.i.g. door hoerstitie alvast geslepen waardoor er binnenkort allicht wat garda mongooltjes letterlijk met de deur in je B&B komen aanvallen. Ik heb Robin voor het geval dat over je klokkenluider schap ingelicht. O ja, en als je via de lucht gaat raad ik je eerst via het water ergens in noord Afrika aan te meren waarna alsnog niet gedetecteerd stealth het luchtruim naar de Ruiter in Quito gekozen kan worden.

    “Sietse ontdekte met zijn legeronderdeel in Afghanistan de betrokkenheid bij onder anderen drugssmokkel door de Nederlandse overheid. Daarnaast beschikt hij over de kennis van de pedofiele handelingen van “hoger geplaatsten in justitiële kring”. Een reëel gevaar voor overheid en het “onrechtmatig Staatshoofd?” Een staatshoofd dat nimmer de rechtmatigheid van haar status heeft willen bewijzen, door te voldoen aan de grondwettelijke vereisten, namelijk het afstammen van Willem I. Sterker nog: de afgelopen 100 jaar hebben betrokken “staatshoofden” resoluut geweigerd hiervoor het vereiste DNA materiaal af te staan.”

  2. Ik (AIRVD) vrees al lange tijd voor mijn leven dan wel een set-up na de vele bedreigingen. Het NSB netwerk is ook gigantisch verspreid in Nederland. Iets in drankje/eten gedaan, kan makkelijk. Nogmaals, ze zijn gigantisch vertegenwoordigd. Schat dat zo’n 1 op 10 mensen is lid van dit nazi netwerk, in grote steden dan.

Geef een reactie