DRAMA-WESTENBERG: DE NAMEN EN DE RUGNUMMERS DIE U NIET KRIJGT VAN DE MSM

LEES HIERONDER DE VERWOESTENDE BRIEF VAN MICHA’S ADVOCAAT AAN DE ADVOCAAT VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK! * MICHA BLIJFT WINNEN! OM MET TRUMP TE SPREKEN: ‘WE WIN SO MUCH, SO MUCH, THAT YOU GET TIRED OF WINNING! BUT DO WE GET TIRED OF WINNING? NO, OF COURSE NOT!’

Thijs Stapel
To: gjh.houtzagers@pelsrijcken.nl
Cc: drsmkat@yahoo.com

Nov 29 at 1:43 PM

Geachte confrère,

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de recente arresten van de Hoge Raad in de zaken Smit/Westenberg en Smit/ Raad voor de Rechtspraak. Als gevolg van deze arresten is thans een situatie is ontstaan, waarin de Raad voor de Rechtspraak niet meer kan weglopen voor aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan mijn cliënt Micha Kat als gevolg van het onrechtmatige handelen van de Raad in de procedure die Westenberg niet alleen tegen advocaat Smit, maar ook tegen mijn cliënt Kat heeft aangespannen. De zaak is nu zo ver geëscaleerd, dat De Volkskrant op 26 november het volgende publiceerde:

“De zaak leidde ertoe dat de bijnaam van Westenberg van ‘de bellende rechter’ in ‘de liegende rechter’ veranderde. Ook ging hij in 2009 ‘op verzoek van het bestuur van de rechtbank en in goed overleg’ met vervroegd pensioen om ‘discussie over zijn functioneren’ te voorkomen. Door het oordeel van de Hoge Raad is nu ook vast komen te staan dat niet alleen Westenberg, maar ook de Nederlandse staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens advocaat Smit.

Want al die jaren werd Westenberg gesteund door de Raad voor de Rechtspraak (het bestuur van de rechters). Die betaalde al zijn juridische kosten die uit het belletje voortvloeiden. Bovendien liet de voorzitter van de Raad in 2006 in een brief aan een lid van de Tweede Kamer weten dat het handelen van Smit ‘niet door de beugel’ kon en ‘schadelijk’ was voor de rechtspraak. De Hoge Raad stelt nu dat Smit zo werd weggezet als leugenaar en dat deze uitspraak ‘diffamerend’ was en Smit aantastte in ‘zijn persoonlijke integriteit’.”

Het moge duidelijk zijn, dat alles wat geldt voor Smit evenzeer geldt voor mijn cliënt. Zo stelde de voorzitter van de Raad in genoemde brief dat niet alleen van gedrag van Smit niet door de beugel zou kunnen, maar evenzeer het gedrag van Kat.

Cliënt heeft van de Raad een schadevergoeding geëist van € 500.000. Die claim is afgewezen door de rechtbank, waarna cliënt in hoger beroep is gekomen. In het hoger beroep is op 16 juni 2015 een verwijzingsarrest gewezen, waarmee de zaak werd verwezen naar het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch. Ik sta op het punt de Raad voor Rechtspraak/ Staat der Nederlanden op te roepen bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, zodat ook in de zaak tegen Kat kan worden vastgesteld dat het handelen van de Raad jegens hem onrechtmatig is geweest en aan hem een schadevergoeding zal moeten worden betaald.

In uw brief van 6 februari 2018 aan mij heeft u de aansprakelijkheid van uw cliënte van de hand gewezen en mij meegedeeld dat cliënt, indien hij de procedure tussen partijen wenst voort te zetten, daartoe de nodige stappen moet zetten. Zoals hierboven aangegeven staan cliënt en ik op het punt die stappen te zetten, maar in het licht van de recente arresten van de Hoge Raad vraag ik mij af of het wel zinnig is dat te doen. Wellicht kan uw cliënte zich immers veel onnodige moeite en kosten besparen door thans aan de vordering tot schadevergoeding van cliënt tegemoet te komen en hem een bedrag van € 500.000 te betalen. Kunt u mij zo spoedig mogelijk laten weten of uw cliënte daartoe inderdaad bereid is?

In de zaak van cliënt tegen Westenberg zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort door de Hoge Raad eenzelfde arrest tegen Westenberg worden gewezen, zodat ook ten aanzien van cliënt onherroepelijk zal komen vast te staan dat Westenberg onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door jarenlang op basis van een onwaarheid te hebben geprocedeerd. Tegen Westenberg loopt eveneens een kort geding (in hoger beroep), waarin Kat een voorschot heeft geëist van € 50.000 op de door hem van Westenberg geëiste schadevergoeding van eveneens 500.000. Die zaak is in hoger beroep aanhangig bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Bij de behandeling in eerste aanleg was het arrest van de Hoge Raad in de zaak-Smit nog niet bekend, dus de kans is groot dat in het het hoger beroep ten gunste van cliënt zal worden geoordeeld.

Mocht de Raad niet bereid zijn het gevorderde bedrag van € 500.000 aan mijn cliënt te voldoen, dan zal ik namens hem naast de bodemprocedure bij het hof ‘s-Hertogenbosch ook een kort geding aanspannen ter verkrijging van een voorschot van € 50.000 op de schadevergoeding. Ik verzoek en -voorzover nodig- sommeer uw cliënte dan ook mij binnen een week na vandaag te informeren over de vraag of zij bereid is de schade van cliënt te vergoeden. Bij een afwijzende of geen reactie binnen de gestelde termijn zal uw cliënte in de bodemprocedure worden opgeroepen om bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch te verschijnen en zal een kort geding aanhangig worden gemaakt ter verkrijging van een voorschot op de schadevergoeding.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Stapel Advocatuur
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
tel.: 023-2100101
fax: 023-2100102
e-mail: stapel@stapeladvocatuur.nl

Eén reactie op “DRAMA-WESTENBERG: DE NAMEN EN DE RUGNUMMERS DIE U NIET KRIJGT VAN DE MSM”

Geef een reactie