EEN PENTHOUSE VAN 50 VIERKANTE METER… BESTAAT ZOIETS? GEEFT CANADA ALEXANDER DAN EEN BEZEMKAST KADO?

LAATSTE NIEUWS: WE KRIJGEN ZOJUIST BERICHT BINNEN DAT HET PENTHOUSE EEN OPPERVLAKTE ZOU HEBBEN VAN 48 VIERKANTE METER! DUS DAN HEEFT ALEXANDER OOK GELOGEN DOOR DE OPPERVLAKTE TE OVERDRIJVEN!

TIJDENS HET LIJSTTREKKERSDEBAT PROBEERDE ALEXANDER PENTHOUSE DE ‘SCHENKING’ TE BAGATELLISEREN DOOR TE CLAIMEN DAT HET PENTHOUSE SLECHTS ’50 VIERKANTE METER’ BESLAAT * DAT IS 7 BIJ 7 METER: BESTAAT ZOIETS OF LOOG ALEXANDER OPNIEUW? * WIJ MAILDEN DIT AAN GEENSTIJL IN DE HOOP DAT ZE HIER EEN ITEM VAN ZOUDEN MAKEN DOOR DE WERLIJKE OPPERVLAKTE VAN HET PENTHOUSE TE CHECKEN * IN PLAATS DAARVAN DOET GEENSTIJL DIT * STEEDS WEER WEIGERT GEENSTIJL DE TREKKER OVER TE HALEN

5 Replies to “EEN PENTHOUSE VAN 50 VIERKANTE METER… BESTAAT ZOIETS? GEEFT CANADA ALEXANDER DAN EEN BEZEMKAST KADO?”

  1. Kom op Micha, jij weet ook dat het daar niet om gaat. Al was het maar 3 m2. gaat erom dat prijs iets van 1,5 ton is op papier en in werkelijkheid iets van 2 ton is. Pure corruptie. Mijn vermoeden is dat Pechtold/D66 bonus krijgen voor verkopen sociale woningen voor een prikkie die vervolgens voor tiendubbele worden verhuurd/doorverkocht. Canadese beleggingsmaatschappijen kopen hier sociale woningen op.

  2. Een beroep op de mainstream jodenhorigen van heilstijl doen is hetzelfde water naar de zee dragen als van een kromspraak instituut gerechtigheid verwachten terwijl men binnen onze landelijke demonen-666 rechtbanken tegelijkertijd op satanische leest verplicht onderdanig is af te hameren?! En jij noemt jezelf wakker? HAHAHA..:

    “Het Meldpunt Collectief Onrecht te Heerhugowaard roept op om de actief rechters te wraken waarbij deskundigen benoemd moeten worden. Uit onderzoek van MCO blijkt namelijk dat het zeer goed mogelijk is dat deze te benoemen ‘onafhankelijke deskundigen’ rechters kunnen zijn en werken op het kantoor van Liesker Procesfinanciering. Liesker Procesfinanciering doet zich voor als de marktpartij in Nederland in procesfinanciering en kan daarbij klaarblijkelijk een groot percentage rechtszaken winnen, omdat ze samenwerken met rechters die hun op kantoor werken. Liesker Procesfinanciering werkt namelijk samen met corrupte rechters die naar voren worden geschoven als ‘onafhankelijke bestuurders’ en deskundigen. De presidenten van de rechtbank Noord-Holland, Den Haag en het gerechtshof te Amsterdam en de Raad voor de Rechtspraak en de onder hun werkend rechters doen helemaal niks tegen deze corruptie. Sterker nog: zijn staan dit expliciet toe. Meldpunt Collectief Onrecht adviseert dan ook actief rechters te wraken wanneer er deskundigen of ‘onafhankelijke bestuurders’ moeten worden benoemen. Als het dan tot een zitting komt bij de wrakingskamer is het overigens wel zo dat deze wrakingskamers worden voorgezeten door rechters die rechtszaken samen doen met die gewraakte rechters doen ofwel elkaar vice versa ‘beoordelen’ in de wrakingskamer. Aldus is de wrakingskamer ook een farce. Dit blijkt onomstotelijk uit onderzoek van MCO en wordt onderbouwd met tal van uitspraken, waarbij telkenmale dezelfde namen van rechters als Leendert Saarloos te Alkmaar naar voren komen.”

  3. Dat lijkt meer op het psychopathocratie Prins Bernhard BV Huis voor de Klokkenluiders……..

    Bovendien komen die er dan niet in.

    Die mogen wat PB BV aangaat uitsterven als de Witte Neushoorn…..

Geef een reactie