3 Replies to “GERRIT VAN DER BURG BLIKT TERUG MET DE TELEGRAAF (3)”

 1. Elf minuten geblaat zonder een enkel argument of bewijsstuk voor je bizarre stellingen. Het zou knap zijn, als er niet zo’n trieste en gestoorde ziel achter zou huizen. Sterkte, Kat.

 2. Je kunt van Micha Kat zeggen wat je wilt maar dit is een belangrijk artikel waarin hij de spijker op de kop slaat.

  Wetenschappelijk onderzoek naar het misbruik van bevoegdheden door overheidspersoneel toont aan dat tegenwoordig méér dan de helft van alle misdaad in ons land uit deze door de minister van justitie zorgvuldig verzwegen criminaliteitsvorm bestaat.

  Daarmee is de Nederlandse overheid een grotere bedreiging voor de Nederlandse samenleving dan alle “gewone” misdaad in ons land bij elkaar. Politie en justitie hebben vele -en vèrgaande- bevoegdheden en bij het misbruik van die bevoegdheden gaat niet alleen het gemeenschapsgeld met bakken de lucht in maar daar vallen ook doden bij. Een O.v.J. die zijn/haar bevoegdheden misbruikt is vaak twee jaar later rechter: er valt dus ook echt wat te halen. Viezer tuig dan wat er op de Openbare Ministeries zit is nauwlijks denkbaar en dat dit psychopate schorem als dat zo uitkomt ook in de slachtofferrol kruipt mag niemand meer verbazen.

  (bron: wetenschappelijk onderzoek “Overheidscriminaliteit als specimen van organisatiecriminaliteit” van hoogleraar strafrecht Prof. Dr. G. van den Heuvel universiteit van Utrecht)

  Een voorbeeld:

  Ikzelf heb ook met het geboefte van justitie te maken gehad. In 2006 ontdekte ik een niet-verjarend strafblad van een wiskundeleerkracht van het Zernike College in Groningen: meervoudige poging tot moord en één dode. Deze leerkracht heeft toen nog enkele maanden voor de klas gestaan (terwijl het in Haren gevestigde schoolbestuur op dat moment al op de hoogte was van dit strafblad!) en is daarna -in de zomervakantie- plotseling “ziek” geworden. Maar toen moest de getuige van het strafblad nog kapot worden gemaakt. Na 8 jaren van zware terreur ben ik naar het buitenland gevlucht waar mijn vrouw en ik eindelijk veilig zijn. Uiteraard is het rotzooien met een getuige een ernstige misdaad maar met dit soort viespeukerijen heeft het O.M. Groningen geen enkel probleem.

  Ik heb deze intensieve en gevaarlijke aanslag op mijn bestaan overleeft maar weet nu, jaren later en ver weg, nog steeds niet of ik daar gelukkig mee moet zijn. Ze hebben hun “werk” wel goed gedaan.

  1. ‘In 2006 ontdekte ik een niet-verjarend strafblad van een wiskundeleerkracht van het Zernike College in Groningen’

   Die ‘wiskundeleraar’ is zijn bloedeigen zus die zogenaamd hun vader zou hebben vermoord. Die zus heeft meerdere malen de politie er bij gehaald en daarom heeft Bosman ook nog een tijdje in Leeuwarden achter slot en grendel gezeten. Waarom weet ik dat allemaal? Omdat Bosman enkele jaren terug bij Klokkenluideronline maar niet kon ophouden om zijn zus zwart te maken. Met naam en toenaam en adres er bij. Zogenaamd gevlucht. Laat me niet lachen, Bosman. Wat zal die zus blij zijn dat je op een grote afstand woont.

Geef een reactie