GOD’S TOORN DAALT NEER OVER HORROR-HUIS VAN ORANJE: WILLEM, TREED AF!

MSM PROBEREN WANHOPIG DE ORANJE-‘FEESTVREUGDE’ NOG ENIG CACHET TE GEVEN * MAAR DE WAARHEID IS DOOR NIETS EN NIEMAND MEER TE VERBERGEN: HET KH HEEFT ONS LAND DE KROCHTEN VAN DE HEL BINNENGEVOERD

De feestvreugde zoekt vandaag in het hele land naar een droog heenkomen. Koningsdag 2016 staat niet in het teken van gezellige vrijmarkten en zonnige feesten maar van hagel en sneeuw pedofilie, plundering en minachting van het volk. Het is de koudste 27 april in decennia. Vrijwel alle openluchtactiviteiten kinderverkrachtings-feestjes van de ‘elite’ zijn aangepast of geschrapt. Braderieën en kleine feesten Seks-orgien en de opnames van snuff-movies zijn veelal geannuleerd of naar binnen verplaatst. Grote festivals in Amsterdam, Breda, Den Bosch en Groningen gaan vooralsnog wel door. Organisatoren zorgen voor regenponcho’s en extra tenten voor de bikkels die ondanks het weer wel komen opdagen.

6 Replies to “GOD’S TOORN DAALT NEER OVER HORROR-HUIS VAN ORANJE: WILLEM, TREED AF!”

 1. Nu vooral de ‘alien mindset’ van de volkomen van God losstaande (ledige) psychopaat niet verwarren met die van een vorst onder God:

  Het wachten is op de Koning der Koningen

  Voordat Ik de hemelen en de aarde schiep, WAS IK!
  Als de aarde en alles daarin voorbij gaat, ZAL IK ZIJN!
  Ik hou het universum bijeen van het kleinste atoom tot het grootste sterrenstelsel.
  Het is allemaal in Mijn handen.

  De zon is verborgen in Mijn schaduw!
  Ik heb de aarde op haar fundamenten geplaatst!
  Daar laat Ik Mijn voeten op rusten.
  Ik zet de wateren van de oceaan in beweging met mijn vingers.
  Ik vorm de bergen met Mijn adem.

  Ik ben geheel heilig en totaal anders.
  Er waren er niet voor Mij.
  Ook zijn er geen aan Mij gelijk,
  die in twijfel kunnen trekken wat Ik gedaan heb,
  of wat ik zal doen.

  Mijn koninkrijk is eeuwig en zal voor altijd bestaan.
  Ik ben de Heerser over de koningen van de aarde.
  Ik ben de Vredevorst.
  Ik ben Koning der koningen
  De rechtvaardige Koning.
  De Koning der Joden.
  De Koning der heerlijkheid.
  De Koning van de aionen.
  De hemelse Koning.
  Ik ben de Heer der heren.

  Ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob.
  Ik ben Yahweh Yireh.
  Ik zal voorzien.
  Ik ben Yahweh Rapha
  Ik herstel.

  Ik ben Yahweh La Qodesh
  Ik zal heiligen.
  Ik ben Yahweh Ro-ï
  Ik ben de Herder.

  Ik ben de allerhoogste God.
  Je Bevrijder.
  Je Verlosser en Redder.
  Ik ben je Schild,
  Je Kracht en je Verdediger.
  De eeuwige en altijd zijnde God.

  Ik de Alpha en de Omega.
  Het Begin en het Eind.
  Voor Mij was er geen god gevormd.
  Noch zullen er na Mij komen.
  Ik, ja Ik ben de Heer.
  Buiten Mij is er geen Redder.
  Buiten Mij is er geen God.

  Engelen en hemelse wezens aanbidden Mij op de troon.
  Ik zal Mijn heerlijkheid niet aan een ander geven.
  Ik deel Mijn schepping niet.
  Ik ben een jaloers God
  en een verterend Vuur.

  Ik ben de Bevelvoerder van de hemelse legermachten.
  Voor Mij vallen koninkrijken uiteen
  en knielen leiders neer.

  Ik ben je Haven in een woeste storm.
  Ik ben Geborgenheid voor de vermoeiden en beproefden.
  Ik kom de gevangenen bevrijden,
  om de zwakken te sterken,
  om de lammen op te richten,
  om de blinden het gezicht terug te geven,

  Ik ben gekomen om je het Leven te schenken
  Ik ben gekomen zodat jij Me zult kennen.
  Ik ben gekomen zodat jij Mijn onbegrensde liefde zult kennen
  en Mijn eindeloze goedheid.

  Mijn mateloze barmhartigheid
  en nooit meer eindigende genade.
  Mijn vergeving kent geen grenzen.
  Mijn verwelkoming onderscheidt geen onvolkomenheden,
  noch kleur, of ras, of rijkdom, of armoe.

  In Mij ben jij rein en door Mij ben jij heilig.
  Ik ben onbeschrijflijk, onbegrijpelijk onbeperkt,
  onweerstaanbaar en onoverwinnelijk,

  De hemelen kunnen Mijn heerlijkheid niet bevatten.
  De dood kan Mij niet verteren.
  Het leven kan Mij niet overleven.

  Alle knie zal voor Mij buigen
  In Mijn naam zal elke tong belijden
  Elke tong zal belijden dat Ik de grote IK BEN ben.
  Elke tong zal belijden dat ik de God der goden ben.

  Daniël 6: 26 Door mij [koning Darius] wordt bevel gegeven, dat men in het hele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniel zal vrezen en beven; want Hij is de levende God, die blijft al de aionen door; Zijn koningschap is onverderfelijk en Zijn heerschappij duurt tot het einde;

 2. Ze zijn zo warm menselijk, mensen.

  Ze maken menselijke “foutjes” die u en ik ook zouden maken.

  En daar eisen zij een beloning voor die daarmee in overeenstemming is.

  De ‘alien mindset’ tikt “gewoon” verder, indien niet GESTOPT.

 3. GOD’S TOORN DAALT NEER OVER HORROR-HUIS VAN ORANJE: WILLEM, TREED AF!
  =========================
  Willem zal de vreze Gods niet (kunnen) kennen, zo valt te voorzien.

  Dus ‘Never mind, go on’.

  En denk aan het eenheidsgevoel: Alle canaille warmpjes onder de paraplu van de psychopaat.

  Het MOET de paraplu van een psychopaat zijn, want anders werkt het niet voor de ‘pure evil’ optelsom van ware krankzinnigheid.

 4. Micha meent dat de toorn Gods slecht weer voor de Oranjes veroorzaakt. God houdt niet van pedo’s maar wel heel veel van leugenachtige kobolds die fantaseren over verkrachten, martelen en in stukken snijden van baby’s. Dat soort figuren zijn God welgevallig.

 5. LS…

  Wie zei dat ook al weer ! We own the weather… Dat was niet de god die al deze satanische smeerlapperij toestaat. Dat was satan zelf en deze keer in de belichaming van Rockefeller…

Geef een reactie