HEEFT JORIS DEMMINK BART VAN WELL AFGEKOCHT EN DAARMEE SCHULD BEKEND?

MYRA DOET HAAR MINDBLOWING ONTHULLINGEN ‘SPECIAAL VOOR MICHA KAT’ ALS GEVOLG VAN MICHA’S ONTHULLINGEN OVER HAAR BIZARRE GEDRAGINGEN TIJDENS DE VAN WELL-VERHOREN -GEDRAGINGEN DIE NU PAS VERKLAARBAAR WORDEN WANT MYRA DROEG EEN GROOT GEHEIM MET ZICH MEE

UIT DEZE VIDEO DIE MYRA HEEFT OPGENOMEN ALS REACTIE OP MIJN ONTHULLINGEN BLIJKT NIET DAT DEMMINK BART VAN WELL HEEFT AFGEKOCHT, WEL DAT BART VAN PLAN WAS EEN AANBOD VAN DEMMINK TE ACCEPTEREN -HETGEEN AL ONTHUTSEND GENOEG IS * LET WEL: DIT HAD ALLEMAAL STRIKT GEHEIM MOETEN BLIJVEN MAAR KOMT NU NAAR BUITEN DANKZIJ DEZE SITE

Het lijkt er inderdaad op dat Demmink Bart van Well heeft afgekocht. Gisteren meldde Bart aan deze site per sms: ik heb geen Euro ontvangen en wil verder rust. Dat zou dan een leugen zijn. De enige die 100% duidelijkheid kan verschaffen is Martin de Witte. Het bedrog, de intimidaties en de horror heeft in Nederland een nivo bereikt dat door niemand meer is te bevatten. De waarheid en de feiten zijn daarvan een van de eerste slachtoffers. De rol van Myra (‘het is niet mijn hobby berichtjes naar buiten te brengen maar doe het toch maar’) is zondermeer krankzinnig en uiterst schadelijk voor alles en iedereen. Het zijn deze amateurs die denken ‘journalistje’ te kunnen spelen die de zaak-Demmink compleet hebben verziekt. Er zijn geen woorden voor. Myra bedankt. De consequenties van het afkopen van Van Well zijn immens. De ‘verhoren’ waren fake, null and void. Een krankzinnig pedo-theaterstuk bedoeld om het volk te misleiden en de deal -alsmede de schuldbekentenis van Demmink- weg te spelen. Dat zoiets in Nederland mogelijk zou kunnen zijn hielden zelfs wij niet voor mogelijk. Dat Bart zijn claim tegen de Staat staakte ‘om gezondheidsredenen’ -dus ook een leugen en waarschijnlijk zo afgesproken met Demmink. Hoe kunnen we in Nederland nog verder?

19 Replies to “HEEFT JORIS DEMMINK BART VAN WELL AFGEKOCHT EN DAARMEE SCHULD BEKEND?”

 1. Intussen lijkt het er ook op dat part of the deal van Bart met Demmink was het opheffen van zijn Get Well Foundation:

  Get well foundation
  18 juli om 13:37 ·
  Beste mensen,
  Na uitvoerig overleg hebben de bestuursleden besloten niet verder te willen gaan met de Get Well Foundation. Bij nader inzien is gebleken dat bouwen op de ruïnes van voorgaande pogingen niet haalbaar zijn.
  We vinden het erg jammer dat we tot dit besluit hebben moeten komen, maar het is op dit moment de enige juiste.
  We kiezen ervoor om niet uitgebreid in te gaan op de details om de rust verder te kunnen behouden.
  We willen iedereen die ons tot steun is geweest enorm bedanken.
  Met vriendelijke groet,
  Debbie Beekwielder
  namens het voltallige bestuur
  (Maya, Ger, Jennifer en Joyce)
  Deze pagina zal nog een week online blijven en daarna verwijderd worden.

  Get well foundation
  22 juli om 10:15 ·
  Get Well Foundation.
  Wij, als derde bestuur van de Get well Foundation zijn gestopt vanwege het onvermogen van de ‘Ambassadeur’ om afspraken na te komen. Hierdoor zijn enkele bestuursleden financieel benadeeld. Daardoor was het vertrouwen in de ‘Ambassadeur’ weg. Wij zijn van mening dat de ‘Ambassadeur’ helaas te beschadigd is door zijn verleden, om er op een constructieve manier mee samen te werken. Hier willen we het bij laten, voor vragen staan we open, mits dit op een fatsoenlijke manier gebeurd. Wij als oud bestuur betreuren de wijze waarop dit is verlopen.

  1. De zogenaamde Get Well foundation was fake vanaf het eerste moment, net zo fake als Koos van Woudenberg, Micha Kat en Marcel Vervloesem. Het was een poging snel geld te verdienen met verzonnen laster over een ambtenaar die geen strafbare feiten pleegde.
   Toen dat in de troosteloze rechtszaak duidelijk werd doekten de fantasten hun criminele winkel haastig op.

   Het wordt nu tijd figuren als van Well en van Woudenberg te vervolgen (Micha Kat ligt juridisch goddank al stevig onder vuur) en eindelijk schoon schip te gaan maken in deze zieke vertoning.

   1. Als het allemaal verzonnen is waarom kopen ze dan een slachtoffer af. Ja echt ze gaan de Ex officier van justitie afpersen met verzonnen feiten en dan gaat die gewoon betalen. Ik stel voor dat je stopt met reageren hier en al je energie gaat steken in het schrijven van Harry Potter deel 7. Dit is weer duidelijk een Jimmy Saville verhaal alles moet gerekt en vertraagd worden tot alle betrokkenen dood zijn. Als Meneer Demmink onschuldig zou zijn hadden we nooit allemaal zijn Minerva vriendjes de post van OVJ hebben en gehad. Op het moment dat Demmink officieel schuldig wordt verklaard brandt de hele Nederlandse politiek af tot de grond. Daarom wordt met man en macht alles in het werk gesteld om dit te voorkomen. Daarom is er ook hemel en aarde bewogen om Het Rolodex onderzoek te verwijderen bij Wikipedia.

    1. Iets zegt me dat juist van Well nu door justitie met rust gelaten zal worden. De Witte zal wel beloont worden met een paar overbetaalde klussen voor de overheid.

 2. Myra heeft blijk gegeven van het feit dat ze, onder druk weliswaar, de beschuldigingen van gisteren heeft kunnen weerleggen met het voorlezen van deze communicatie met Bart van Wel. Ik heb twee argumenten genoemd gisteren waarom ik haar niet geloofde: 1. Waarom kom je er nu pas mee naar buiten? Antwoord: Onder druk van de omstandigheden en de beschuldigingen aan haar adres dat ze de zaak-Demmink geen goed heeft gedaan. 2. Zo’n deal kan alleen onder stricte geheimhouding plaatsvinden, wat in dit geval niet is gebeurd, plus waarom heeft Van Wel dan toch de zaak voortgezet. Antwoord Myra: Bart zit in deze communicatie nog in de fase van afstemmen en praten over de voorwaarden. Hij heeft wellicht de zaak doorgezet om geen gezichtsverlies of reputatieschade te leiden. We weten ook niet of hij een uiteindelijk bedrag heeft geaccepteerd. Wel weten we nu dat er blijkbaar een aanbod is gedaan. Okay Myra, ik geef mijn ongelijk toe, en je was niet de weg kwijt.Bedankt!

 3. Micha vol gas op dit filmpje doorgaan. Vergeet het niet meteen op te slaan want dit filmpje gaat zeker verdwijnen van het internet. Bewijs, Demmink heeft getuige, slachtoffer omgekocht om vervolging te ontlopen.

 4. Ik denk dat je wel even een beetje aardiger tegen Myra moet zijn nu. Het is juist heel belangrijk dat zij dit naar buiten brengt. Nu staat het dus 100 procent vast dat Demmink schuldig is. Jammer dat Bart zich gewonnen heeft gegeven. Dit alles ten kosten natuurlijk van de andere slachtoffers en de toekomstige slachtoffers. Ik denk dat de Witte ook wel zijn belonging heeft ontvangen voor zijn geleverde diensten. Praten heft dus geen zin meer met bart en de Witte. Op naar het volgende slachtoffer dat zich meldt en het circus kan weer opnieuw beginnen.

  1. Eh wacht even zegt zij nu dat als Micha niets over haar had geschreven, dat ze het dan niet openbaar gemaakt had. Toch maar goed dat je wat geschreven had Micha. Met dit soort complotters krijg je elke doofpot dicht.

  1. 4 aangiften wegens verkrachting tegen Demmink. Een relatie met een kinderporno acteur. Verdachte in het Rolodex onderzoek. Moet ik nog even doorgaan. Nu weet ik al precies wat jij gaat zeggen.

  1. Nee Micha had gelijk dat Myra informatie bezat die de doofpot open zou kunnen breken. Lekker handig dat die info nu pas naar buiten komt. Nu zal Bart zijn geld ook wel mislopen want die heeft voor geheimhouding getekend en hij heeft dus nu contractbreuk gepleegd.

   1. Daarom is Bart nu zo boos op Myra natuurlijk. Die ziet zijn beloning al verdampen. Het valt allemaal zo op. Waarom zegt Bart niet dat hij het niet meer trekt maar ik hoop dat jullie de zaak nog voortzetten. Dit is wel een heel duidelijke aanwijzing dat van Well zich heeft laten af, omkopen.

 5. En, meneer de professionele journalist en waarheidsvinder, hoe zou je je eigen rol willen omschrijven dan?
  A. Verradelijk
  B. Vals
  C. Schofterig
  D. Hypocriet
  E. Dwaas
  F. alle bovenstaande mogelijkheden
  Volgens mij kun jij de waarheid nog niet vinden als je er door gebeten wordt.

  1. De waarheid is dat Demmink weer een slachtoffer afgekocht heeft en hiermee is ook meteen voor de zoveelste keer bewezen dat Demmink een pedofiel is.

Geef een reactie