HEEFT TRUMP DE OORLOG VERLOREN OF SLECHTS EEN SLAG? MARGARITA OVER BLAUWDRUK EN ROODDRUK

ANALYSE: DE VAL VAN FLYNN BETEKENT HET EINDE VAN DONALD TRUMP * WAAROM DEKTE TRUMP ZIJN POLITIEKE AAS NIET? * ANALYSE ALEX JONES: DE TRUMPIANEN EISEN NU DE SCALP VAN PRIEBUS * MOEST FLYNN WEG VANWEGE PIZZAGATE?

Trump en de macht

Wie het als zijn taak ziet om misstanden in de samenleving aan te pakken, om zodoende voor iedereen een betere maatschappij te creëren, moet van zeer goeden huize zijn. Vooral als die misstanden ontstaan zijn onder de heerschappij van een machtig establishment, dat het voor het zeggen heeft in de wereld. Wie kan hier tegenop? Tot op heden niemand natuurlijk. Wie macht heeft, houdt die macht met alle mogelijke middelen in stand.
Een mooi staaltje daarvan zagen we gisteren met het ontslag van Trumps nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn. Chaos rond Trump kopte de Volkskrant vanmorgen. Wie heeft de touwtjes in handen in het Witte Huis? Die vraag is echter misleidend. Hetzelfde establishment denkt nog steeds de touwtjes in handen te hebben, inclusief het Witte Huis. Kan hij deze strijd nog winnen? Gaat hij geschiedenis schrijven?

Ik heb het hier over formele macht versus informele macht. Een oud-collega van mij omschreef dat ooit als de blauwdruk en de rooddruk van een organisatie: de eerste is de macht op papier, de tweede bestaat uit wie er echt de baas is. Dus als de president van Amerika een bepaald besluit wil nemen, laten we zeggen voorheen Obama, en hij krijgt een telefoontje van Kissinger dat hij het niet moet doen, dan weten we wie de baas is in Amerika. Ook de corporaties spelen een grote rol: multinationals, Wall Street, mediaconglomeraten. Als Rutte een besluit neemt ten nadele van Shell, weet hij wat hem te wachten staat. En de zogenaamde kritische en onafhankelijke pers? Die laat zich massaal heel veel oren aannaaien: ‘besluiten worden in de Tweede Kamer genomen en nergens anders’. En: ‘De rooddruk wijkt nooit af van de blauwdruk’.

Soms laat de geschiedenis een uitzondering zien. Als eerste denk ik nu aan het beroemde Engelse Magna Carta uit 1215, dat wettelijke beperkingen oplegde aan de persoonlijke macht van de koning. Dat was een grote stap voorwaarts voor de bevolking en daarmee een voorbeeld voor de rest van de wereld. Sindsdien is de absolute macht van de monarch alleen maar afgenomen en leven wij nu in een tijd waar we dat alleen nog maar terugzien in dictaturen als Noord-Korea en in zekere mate nog altijd in China, waar de Chinese Communistische Partij alle touwtjes in handen heeft

Terug naar de huidige president van Amerika. Waar heeft Trump mee te maken? Als een echte monarch heeft hij de afgelopen maand vele doortastende beslissingen genomen. Goed voor het welzijn van de Amerikaanse samenleving. Maar hij wordt in toom gehouden, door vriend en vijand. Dat is op zichzelf niet verkeerd en in de geest van het aloude Magna Carta. Ook houdt hij zich aan de middeleeuwse eis dat een goede vorst altijd zijn woord moet houden. Dat is al een enorme verbetering ten opzichte van het gedrag van de meeste hedendaagse politici. Maar er pleit nog veel meer voor Trump.

Om te komen waar hij nu staat, moet je over een enorm strategisch vermogen beschikken. Je moet als een schaker vele stappen vooruit kunnen denken. En weten hoe je je vijanden om de tuin kunt leiden om ze uiteindelijk te kunnen verslaan. Alex Jones kon het niet beter verwoorden: He is a sleeper cell inside their system, with incredible patience. (…) if you look at the results of the policies that he is implementing, it’s really astounding. En James W. Rawles voegde hier een oude zegswijze aan toe: Pay very little attention to what people say, a little attention to what they do, but pay a lot of attention to the results of what they do. Rawles pleit ervoor om deze vorm van analyse te gebruiken om naar Trump te kijken.

De tijd zal ons leren of Trump inderdaad de briljante strateeg is, die ik in hem zie, die niet bezwijkt voor een telefoontje van Kissinger. En het leger dat George Soros op hem afstuurt, weet te verslaan. Dan zou het maar zo kunnen dat blauwdruk en rooddruk eindelijk echt samenvallen. En hij gisteren slechts een slag heeft verloren.

Geef een reactie