HENRY KEIZER PEDO-RED FLAG ANALYSE OP BASIS ARTIKEL FTM

MICHA SCHREEF SAMEN MET PIETER LAKEMAN EEN BOEK WAARIN HIJ EEN RED FLAG-ANALYSE METHODIEK ONTWIKKELDE VOOR HET EXPOSEN VAN BEDRIJVEN DIE ZICH SCHULDIG MAKEN AAN ‘COOKING THE BOOKS’ * OP BASIS VAN DEZE METHODE ONTHULDE MICHA EEN GIGANTISCHE BOEKHOUDFRAUDE BIJ SPYKER CARS * NU PAST MICHA DEZE METHODE TOE OP HENRY KEIZER

[wp_ad_camp_1]

FTM publiceerde op 20 mei een uitvoerig artikel over het verleden van Henry Keizer onder de kop De Amsterdamse jaren van Henry Keizer. Op basis van dit artikel voeren we thans een pedo-red flag-analyse uit. Het kenmerk van een dergelijke analyse is dat een combinatie van red flags kan leiden tot een dwingende conclusie. Micha werkt met red flags in drie categorieen: 1 (zeer rode flags, dus zeer sterke aanwijzingen), 2 (aanwijzingen) en 3 (mogelijke aanwijzingen). De hypothese is dat Henry Keizer voorzitter kon worden van de VVD omdat hij kennis heeft van pedofiele activiteiten van vooraanstaande VVD’ers waarmee hij de partij kon chanteren. Micha gaf Pieter Lakeman met wie hij nauw samenwerkte bij het samenstellen van het boek over Boekhoudfraude cruciale informatie die de hypothese bevestigt in de vorm van een bron die expliciet stelt dat Keizer was betrokken bij het vervoer van minderjarige jongen naar pedo-feesten van de elite. Lakeman is ook mederwerkter van FTM. Hieronder de red flag-analyse:

Waar is het volledige cv van Henry Keizer?

Red Flag 1.

Oud-compagnon Hans Boshuisen zag in Keizer de ‘gedrevenheid en mentaliteit die je zoekt bij iemand als je een bedrijf opstart’. Samen hadden ze begin jaren negentig een verhuurbedrijf voor luxe auto’s met chauffeur, met name in het vervoer voor directie. ‘In het begin hebben wij ook samen veel gereden met klanten; het maakte hem echt niet uit of dat om 5 uur ‘s ochtends begon of tot 1 uur ‘s nachts duurde.’

Red Flag 1. ‘Directieleden’ die zich in de genoemde uren laten rondrijden in luxe limo’s hebben maar een ding in hun hoofd: sex. Begin jaren ’90 was zo’n beetje de smerigste periode in de porno-historie van Amsterdam. Het waren ook de jaren van Marc Dutroux in Belgie (en Nederland).

Vooral de periode vóór 1996, het jaar dat Keizer aan de slag ging bij de Facultatieve — het uitvaart- en crematieconcern waar hij inmiddels grootaandeelhouder van is — blijft een groot zwart gat.
Red Flag 1. Juist deze periode was het hoogtepunt qua kindermisbruik, met name rond het Rembrandsplein. Het was tevens de periode van het Rolodex-onderzoek waarin tal van prominenten werden exposed als kinderverkrachters.

Oud-medewerkers van de Facultatieve vertelden dat Henry Keizer (56), die nu al jaren in Den Haag woont, in de Amsterdamse taxiwereld werkte onder de roepnaam ‘Hennie’. In een van de vier interviews die Follow the Money met hem afnam stelde Keizer zelf daarentegen dat hij ‘De Medische Alarmcentrale’ tot succes had gemaakt, de zaak verkocht had en vervolgens naar New York was verhuisd.
Red Flag 1. Blijkbaar werkte Keizer ‘in de taxiwereld’ juist in de cruciale pedo-jaren, maar probeert dat ook nog eens te verbloemen via leugens. Een extreme red flag.

Er gebeurde kortom van alles, daar op nummer 28 van de deftige Diepenbrockstraat. Het pand huisvestte in de jaren tachtig nog altijd een telefooncentrale en een meldkamer voor artsen die diensten draaiden in de avonduren en weekenden. Daarnaast was er ook een soort luxe taxibedrijf dat soms rijke mensen en zakenlui vervoerde, waarvoor chauffeurs met ‘joie de vivre’ werden gezocht. En er werden lijken vervoerd.
Red Flag 1. FTM had deze laatste zin wel mogen toelichten. Maar dat maakt de Red Flag er niet minder om. Om wat voor lijken ging het? De kwalificatie ‘joie de vivre’ is ronduit omineus en wijst op perversiteiten.

Op 31 oktober 1989 schreef Keizer een in een ingezonden brief naar NRC Handelsblad: ‘De regelmatige gebruiker van een auto met chauffeur zoekt juist een herkenbare chauffeur. Een chauffeur die de gewoontes kent en als klankbord de vaak zeer vertrouwelijke gegevens voor zich weet te houden.’
Red Flag 1. Welke ‘zeer vertrouwelijke gegevens’ worden bedoeld? En welke ‘gewoontes’??? Dit is bijna een volledige ‘pedo-bekentenis’ van Keizer zelf.

De Keizers waren volgens Merkens afkomstig ‘uit een achterbuurt’ en vielen uit de toon in de deftige straat. Het bedrijf had ‘een slechte naam in de buurt’; het was een komen en gaan ‘van dubieuze figuren’ en er hadden ‘allerhande activiteiten’ plaats. ‘Het is echt ongelooflijk dat deze man zo ver is gekomen bij de VVD. Ik heb altijd op de VVD gestemd, maar hiervan breekt echt mijn klomp en ben ik gaan twijfelen.’
Red Flag 2. Het wijst op een Flodder-achtige familie die geen middel schuwt zich ‘op te werken’ in de samenleving. Er wordt duidelijk gezinspeeld op banden met criminelen, naar alle waarschijnlijkheid uit de wereld van de kinderhandel.

Henry Keizer had een contract met uitvaartonderneming ‘PC Hooft’, toen nog gevestigd in de luxe P.C. Hooftstraat. ‘Hij haalde wel eens overledenen op’, zegt een oud-medewerker van het uitvaartbedrijf.
Red Flag 2. Dat ‘ophalen van overledenen’: gaat het daarbij louter om mensen die een natuurlijke dood zijn gestorven of haalde Keizer ook vermoorde hoeren en kinderen op, slachtoffers van de seksfeesten van de ‘elite’ die hij als klant had van zijn taxi- en limousine-bedrijf?

Toch werd het contact met Keizer na een reeks incidenten door de toenmalige directeur van PC Hooft beëindigd. Een van die incidenten is extra opvallend. De oud-medewerker: ‘Zijn bedrijf had twee overledenen verwisseld. Een daarvan was de overleden moeder van Nelly Frijda .’
Red Flag 1. Er is sprake van ‘een reeks incidenten’ bij het ophalen van lijken. Roder kan de vlag niet zijn.

‘Er bleken twee dode vrouwen te zijn verwisseld’. (…) ‘Er waren meer problemen, ook omdat hij volgens mij kampte met een personeelstekort.’
Red Flag 1. Hier ljkt sprake van criminele activiteiten cq. medeplichtigheid aan moord.

Dat laatste bedrijf was eigendom van de broers Alfred J. en Michael Hemlock en gevestigd in hartje New York. Het verhuurde luxeauto’s met chauffeurs: tijdens de hoogtijdagen, in 1988, beschikte het over een wereldwijd netwerk van 185 limousines en franchisers. Boshuisen: ‘Hij werd op een of andere manier contactpersoon van deze mannen in Europa. Wat Keizer deed? Geen idee.’
Red Flag 1. Over wat er in die jaren gebeurde rond Wall Street zijn reeksen boeken geschreven en films gemaakt. Het was een grote orgie van extreme en perverse seks en drugsmisbruik. Hierbij zijn talloze doden gevallen.

‘Hij vloog business class naar New York, hij sliep in het prestigieuze Waldorf Astoria en hij had daar continu een limousine voor de deur staan.’

Red Flag 2. Keizer zocht nadrukkelijk toenadering tot juist die kringen waarin de grootste seksuele perversiteiten plaats vonden.

Al die tijd dacht Boshuisen dat alles werd betaald door het bedrijf van de gebroeders Hemlock. Tot er ineens iets geks gebeurde bij het goed boerende CAD: ‘We kregen ineens problemen met het uitbetalen van salarissen, dus toen ben ik zelf in de boeken gaan kijken. Alles was weg, zo bleek. Keizer had al die dure trips via ons bedrijf betaald. Deze bon vivant had een bom onder mijn toekomst gelegd.’
Red Flag 2. Keizer opereerde in een criminele omgeving en vertoont zelf ook crimineel gedrag.

Ook Keizers zus Truus ging voor het bedrijf werken. Keizer verliet huis, haard en vrouw toen hij eind 1993 naar New York vertrok. Zijn zus reageert niet op vragen; zijn ex-vrouw doet er liever het zwijgen toe: ‘ik voel geen enkele ambitie om op die periode terug te blikken’.
Red Flag 2. Sterke aanwijzing dat er in New York zaken plaatsvonden die ‘het daglicht niet kunnen verdragen’.

Boshuisen: ‘Keizer zei altijd dat hij een grote man in het bedrijfsleven en de politiek zou worden. Dat is hem verdorie nog gelukt ook. Deze rechterhand van de premier heeft veel mensen beschadigd, hij lijdt aan grootheidswaanzin.’
Red Flag 2. Tomeloze ambitie zou verklaring kunnen vormen voor het uitspelen van de chantage-kaart bij de VVD.

Keizer en De Bruijn zetelden ook samen in het bestuur van de Stichting voor Zieke Zwerfdieren Ondersteuning en Fondswerving (Zzoef), die ze in 1996 oprichten
Red Flag 3. Veel criminelen, met name in de pedo-sfeer, zoeken ‘dekking’ achter ‘goede doelen’. Joris Demmink deed dat ook met zijn Cambodja-stichting.

Verantwoording:
Uiteraard hebben we de Henry Keizer ‘ons’ cv van hem voorgehouden. Daarnaast hebben we hem vele vragen en stellingen voorgelegd. Hij reageerde via zijn reputatiemanager Charles Huijskens: ‘We hebben kennis genomen van uw mail. U vraagt om een reactie op een verzameling anonieme roddels en geruchten. Wat dit nog met journalistiek te maken heeft, is ons een raadsel. We zullen dan ook niet reageren.’

Red Flag 1. Het kamp-Keizer wenst geen verdediging te voeren.

Conclusie: De combinatie van Red Flags levert een verwoestend beeld op dat nog eens wordt verergerd door het spastische en panische gedrag van de VVD-top en het kamp-Keizer. Henry Keizer zou per direct moeten worden gearresteerd.

2 Replies to “HENRY KEIZER PEDO-RED FLAG ANALYSE OP BASIS ARTIKEL FTM”

  1. De PB BV politie dan wel OM (zelf vol ‘bestückt’ met -fundamenteel corrupte- psychopaten) zal niets voor arrestatie voelen, zo valt te voorzien.

  2. Goed stuk, nog een kleine red flag: die Boshuizen is ex-politieagent, dat wijst op mogelijke banden met geheime diensten, contact met criminele inlichtingendienst etc. verwevenheid politie met pedo-netwerken.
    Dat zo’n crimineel voorzitter kan worden van de VVD. Ze leven niet alleen in een andere wereld maar zijn door en door krankzinnig. Gecorrumpeerde macht.
    En Keizer is waarschijnlijk vrijmetselaar. Wat is hun rol in al die staatsondermijnende activiteiten?

Geef een reactie