HET GAAT NIET GEBEUREN, MENSEN… ALTHANS NIET IN NEDERLAND

2 Replies to “HET GAAT NIET GEBEUREN, MENSEN… ALTHANS NIET IN NEDERLAND”

  1. Alleen al het feit dat je je op deze wereld binnen de hoerlitiek in stand hebt te houden maakt je onderdeel van het allover regerende verneukmodel. Desalniettemin is het hoopgevend dat er toch dociel geïndoctrineerde relischapen bestaan die het beest bij zijn naam durven benoemen en daarom resoluut weigeren om voor het merkteken der beest tussen al hun mede afgerichte relignomen braaf met de reet in de lucht af te wachten om er nog eens goed van tussen genomen te ‘moeten’ worden?!

    “A California mega-church has refused to buckle under the tyrannical governor’s orders to limit attendance to 100 people. On Sunday, between 6-7,000 worshipers showed up and attended services. Also today: Florida sheriff says ‘no masks!” A post-apocalyptic UK conference. Epidemic versus ‘case-demic.’ And a new MIT article suggests community immunity is preventing coronavirus spread in US.”

  2. Het is in Nederland zo geregeld dat aangiftes met rituele kenmerken in een vroeg stadium moeten worden doorgestuurd naar de LEBZ – De Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken van de politie. Het doel van de LEBZ is om valse beschuldigingen te voorkomen. Ze stellen dat noch in Nederland, noch elders in de wereld ooit bewijs is gevonden voor Ritueel Misbruik.  Onder rechtspsychologen is de opvatting dominant dat de gruwelijke herinneringen van slachtoffers niet authentiek zijn

Geef een reactie