HET VERSCHIL TUSSEN REAL PEOPLE EN DE DEEP STATE: LAKEMAN WIL ING-TOP ACHTER DE TRALIES MAAR DE TELEGRAAF WIL DAT ZE ‘HUN BONUS TERUGGEVEN’

DE COMPLETE MSM SPELEN ONDER EEN HOEDJE MET DE CRIMINELE PLUNDER-BANKIERS VAN ING -EN DE COMPLETE POLITIEK OOK MET DANK AAN BALKENENDE EN WEIJERS * KONINKLIJK HUIS DEKT WITWASSEN DOOR ING AF * ZELFS HET ZIJ AAN ZIJ OPEREREN MET EEN MOORDDADIGE DICTATOR EN ZIJN DOCHTER WORDT DE BANK NIET AANGEREKEND * LAKEMAN EXPOSTE SAMEN MET MICHA IN 2009 DE CRIMINELE ORGANISATIES VAN DE GROTE ACCOUNTANTSKANTOREN * MAAR DIE HEBBEN ZICH VOLLEDIG ‘INGEKOCHT’ IN DE POLITIEK * KPMG ZIT DAARBIJ NOG EENS IN DE DEMMINK-PEDO-NETWERKEN EN WEET VAN ALLES OVER KINDERVERKRACHTENDE POLITCI

Pieter Lakeman (foto) wil dat het Openbaar Ministerie (OM) topman Ralph Hamers van ING strafrechtelijk gaat vervolgen. Volgens Lakeman is het ,,onbegrijpelijk” dat het OM afziet van vervolging na de schikking van 775 miljoen euro die ING vorige week trof vanwege tekortkomingen bij het voorkomen van witwaspraktijken. Hij heeft daarom een zogenoemde artikel 12-procedure aangespannen om zo het Gerechtshof in Amsterdam het OM te laten bevelen Hamers alsnog te vervolgen. Het hof toetst dan of een vervolging haalbaar zou zijn en of die vervolging opportuun is. Oordeelt het hof dat aan beide criteria is voldaan, dan beveelt zij de vervolging. Het OM is dan verplicht tot vervolging over te gaan.

Gevaarlijk verstoring van het maatschappelijke leven
Lakeman voorziet ,,een gevaarlijke verstoring van het maatschappelijk leven, het publieke debat en het financiële stelsel” als verantwoordelijke leidinggevenden vrijuit gaan. Hij rekent het Hamers zwaar aan dat hij waarschuwingen van toezichthouders in de wind heeft geslagen. ,,Je denkt toch niet dat als nota bene de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank herhaaldelijk hun zorgen uitspreken, dat in een mail aan de koffiejuffrouw gebeurt? Zulke zaken worden op het hoogste niveau gedeeld dus daar heeft Hamers van geweten.”

9 Replies to “HET VERSCHIL TUSSEN REAL PEOPLE EN DE DEEP STATE: LAKEMAN WIL ING-TOP ACHTER DE TRALIES MAAR DE TELEGRAAF WIL DAT ZE ‘HUN BONUS TERUGGEVEN’”

 1. Psychopaten, zoals diverse trollen hier, denken ZELF altijd dat ze Übermenschen zijn, ‘The real McCoy’ die, proactief vijandig/ANTI-menselijk, (dus) normale mensen als een kakkerlak mogen vertrappen, of bijv. koken in een ketel of het psychische equivalent van iets dergelijks.

  Dat (o.a.) doet absolute morele debiliteit met je.

 2. De voor NORMALE staten en NORMALE (tot objectliefde in staat zijnde) overheidspersonen bedoelde onmogelijkheid om staten strafrechtelijk te vervolgen, sluit perfect aan op de ‘alien mindset’ van de psychopathische kernkrankzinnige die immers ZELF ten diepste ervan uitgaat dat:

  THE LAW DOES NOT APPLY TO THEM (=PSYCHOPATHS).

  De “bondgenoten”, hieronder genoemd door kernpsychopaat Bolton, zijn in werkelijkheid de ONDERHORIGE meelopers/vazalstaten zoals Prins Bernhard BV (maar via De Gaulle lijken ze vanaf 1945 bijv. ook een iets minder vette vinger in de pap te hebben bij ‘La République’…..des grenouilles 🙂 ), wat zonneklaar blijkt uit de door de USA/GB ‘deep state’ VERPLICHTE/GE-EISTE ondersteuning aan/voor (beweerdelijk) “gematigde verzetsgroepen” in Syrië:

  “De VS wil er onder meer voor zorgen dat het Strafhof geen rechtsmacht uitoefent over Amerikanen en de onderdanen van onze bondgenoten.”

 3. Hij heeft daarom een zogenoemde artikel 12-procedure aangespannen om zo het Gerechtshof in Amsterdam het OM te laten bevelen Hamers alsnog te vervolgen.
  —————
  Doorziet/overziet Lakeman de ernst van de situatie wel volledig?

  Of leeft hij in feeënland……

 4. De “Prins” Bernhard BV belastingbetaler is dus feitelijk bezig, om de ongestrafte (een strafhof willen ze niet….) gruwelmoordenaars van Dresden te helpen “kinderen in industriële deegkneders gooiers” te Syrië, te helpen.

  Psychopaat “Prins” Bernhard is niet ‘pure evil’….nee hoor. Hij is helemaal toppie of hooguit een schalkse schavuit…..

 5. Hoogverraders van het (psychopathische) type Bernhard BLIJVEN hoogverraders (en staatsgevaarlijk = een gevaar voor de soevereiniteit) en daarom stond ze destijds in 1945 volkomen TERECHT het wettelijk voorpeloton te wachten.

  Nadat Bernhard eerst de NL soevereiniteit ijskoud heeft verkwanseld aan Hitler (de door Wilhelmina onnodig PROACTIEF veroorzaakte staat van ‘debellatio’ was -de ‘alien mindset’ “kennende”- uiteraard en KENMERKEND het ‘brainfucking’ werk van deze Nazi juridisch referendaris….!!!), doet hij hier weer, KENMERKEND onverbeterlijk!!!, precies hetzelfde, maar nu aan de USA/GB ‘deep state’:

  ONNODIG (behalve voor Bernhard zijn EIGEN HACHJE) aansluiting vinden van de verzwegen SS/SA/Abwehr psychopaat Bernhard…… bij de psychopathisch oorlogsmisdadige gruwelmoordenaars van Bernhards vriendelijke bakermat Dresden van de door psychopaten aldaar gevormde USA/GB ‘deep state’……als VAZALSTAAT.

  En vandaar MOET vazalstaat “Prins” Bernhard BV de door de USA gefinancierde en opgeleide “revolutionairen” tegen Assad (die kinderen in industriële deegkneders gooien) in Syrië helpen.
  Om een soort het eigen (matige) geweten te sussen dan niet direct met wapens, maar met (zo min mogelijk) uniformen, communicatiemiddelen e.d..

 6. Hier zien we (professioneel geindiceerde!!!) psychopaat John Bolton (de wereld typisch op haar kop zettend) in actie om ermee te blijven wegkomen (n.b. “Het Strafhof” heeft handigjes al geen mandaat om WOII aangelegenheden onder de loep te nemen en de instituties die dat wel hadden zijn o.l.v. psychopaat -je moet zo nu en dan wat mensen kunnen braden of koken in een ketel- Churchill “de Groningse knollenvelden ingestuurd”):

  ———————–
  Vijandige opstelling VS
  De erg conservatieve veiligheidsadviseur bleef zich enorm vijandig opstellen tegen het Strafhof. “We gaan niet samenwerken met het Strafhof. We gaan het Strafhof niet helpen. We gaan het Strafhof op zichzelf laten doodbloeden, want het Internationale Strafhof is tenslotte al dood voor ons.”

  Bolton voegde nog toe dat de VS overweegt om stappen te zetten in de VN-Veiligheidsraad om de enorme bevoegdheid van de rechtbank te beperken. “De VS wil er onder meer voor zorgen dat het Strafhof geen rechtsmacht uitoefent over Amerikanen en de onderdanen van onze bondgenoten.”

  We gaan het Strafhof laten doodbloeden, want het Internationale Strafhof is tenslotte al dood voor ons

  John Bolton

 7. Het BEVREEMDEND (daar heb je het woord) hulp verlenen aan terreurgroepen in Syrië is (voor ingewijden EVIDENT) ook te wijten aan aan het (in common collusion) ONNODIG aansluiting vinden van de verzwegen SS/SA/Abwehr psychopaat Bernhard…… bij de psychopathisch oorlogsmisdadige gruwelmoordenaars van Bernhards vriendelijke bakermat Dresden van de door psychopaten aldaar gevormde USA/GB ‘deep state’……als VAZALSTAAT.

 8. De staat is strafrechtelijk niet aanspreekbaar.

  Dit is zeer begeerlijk voor 100% door begeerte gedreven walgelijke monsters = psychopaten en gaat uit van een LEGITIEME staat gevormd door NORMALE overheidspersonen.

  In een psychopathocratie met psychopaten op alle sleutelposities, die een staat in de staat vormen zoals “Prins” Bernhard BV, is echter dit de feitelijke situatie:

  ——————
  Psychopaths dream of a “happy” and “just” world where their depraved worldview is accepted as reality. They seek, by any means necessary, to achieve positions in government where their dreams can be brought to fruition.
  ——————-

  En ING = Oranje zoals hun slogan de wereld inslingert.

  Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig……

 9. “DE COMPLETE MSM SPELEN ONDER EEN HOEDJE MET DE CRIMINELE PLUNDER-BANKIERS VAN ING”

  Toch is het frappant dat we deze laatste ING ontwikkeling vanuit de MSM hebben moeten vernemen. Je zou toch denken dat een kwaliteitsmedium als ROL met begaafde onderzoeksjournalisten zoals Micha Kat dit nieuws zou moeten hebben opgegraven.

  Maar niks is minder waar; terwijl Micha zijn sneue stukjes zat te typen over hoe de MSM weer voor de zoveelste ontelbare keer down waren, diepten de NSM gegevens van dit schandaal op. Pas als het in de kranten verschijnt heeft de onbetekenende lutser Micha Kat er opeens ook een mening over.

  Nee, face it, Micha; je was niks, je bent niks, en je zult ook nooit meer worden dan een voor de realiteit weggelopen geldschooier die het voor zijn onderhoud moet hebben van de geestelijk onderbegaafden in ons land!!

Geef een reactie