HILL & KNOWLTON ‘GEBRUIKT’ KH VOOR HET UITROLLEN EN DOOR DE STROT DUWEN VAN DE COVID-TERREUR

Eén reactie op “HILL & KNOWLTON ‘GEBRUIKT’ KH VOOR HET UITROLLEN EN DOOR DE STROT DUWEN VAN DE COVID-TERREUR”

 1. Koning Longkorn die in Duitsland de pias uithangt met zijn harem, behoort tot de oude, door begeerte/hebzucht gedreven heersers van het type ‘warlords’ van vóór christen-keizer Karel de grote.
  De laatste, logisch maar ook emotioneel/moreel hoogbegaafd ( = natuurlijk meteen tot psychopaten/narcisten-magneet of ‘bulseye’ getransformeerd) heeft het bestuur van (onder God) ZIJN *Keizerrijk Europa* in vruchtgebruik gegeven aan vertrouwde plaatselijke bestuurders en de katholieke kerk. Hiermede heeft hij in het algemeen belang ter voorbereiding van de wederkomst van Christus op aarde, afgezien van onnoemelijke, (evt. dodelijk/moordzuchtig) uitbuitende zelfverrijking, waartoe een psychopaat (moreel debiel) in zijn oppermachtige positie zou zijn overgegaan.
  Aan dat vruchtgebruik waren echter enige normale/redelijke/begrijpelijke voorwaarden verbonden, zoals het regeren overeenkomstig de keizerlijke waarden en normen (te inspecteren door wettig aan de keizer verwante zgn. paltsgraven, die tot de hoogste stand behoorden o.a. boven de latere keurvorsten), beperkte afdrachten voor het Keizerlijk Hof, op eerste oproep manschappen leveren voor het Keizerlijk leger enz. enz.
  Enfin die normale voorwaarden blijven, zoals wij nu weten, enorme hinderpalen voor psychopaten/narcisten die hun eigen droomwereld willen creëren…..en waarvan we weten dat afspraken, wetten, contracten, regels voor HEN niet gelden of zouden moeten gelden, dus ook niet die met de Keizer. Sterker nog: als je daar (onwettig/crimineel) onderuit weet te komen, dan valt de rest zó in je mandje.
  Aldus is de scheppend Keizer van Europa (en diens wettige nakomelingen) ‘blow by blow’ kaltgestellt/op een zijspoor gerangeerd.
  Zo zijn dus alle huidige bedenkelijke “jurisdicties” in Europa, *een duister stapje verder dan Longkorn* , illegaal/pervers/uit *misdadig* geweld tot stand gekomen en op (over lijken gaande) psychopathische criminaliteit gebaseerd….typisch zonder inkeer en ook maar het minste berouw daarover. Van die van “Koning” Oranje Nassau van Amsberg t/m “Koning(in)” Sachse Coburg Gotha (GB en België), van de Bondsrepubliek t/m de Republiek Frankrijk enz..
  Dat Europa, waar men nu naartoe wil, is (dus) niet dat van de (op een zijspoor gerangeerde) Keizer *onder God* …..

Geef een reactie