Eén reactie op “HOE STAAN WE ER NU VOOR? UPDATES MET WOUTER, HANS EN MICHA”

 1. Nogmaals: Groot-Brittannië, België en Nederland hebben geen *Koninklijke* huizen.
  Europa is een keizerrijk, gesticht door Karel de Grote. Deze heeft (later nog verder uitgewerkt door zijn wettige nakomelingschap, dat zich meer meer van landbezit losmaakte en zich als, in naam des keizers sprekende, keizerlijk controleurs/inspecteurs-generaal op het door hertogen, graven e.d. uitge-oefende dagelijks bestuur ging manifesteren: de oorspronkelijke keizer-verwante zgn. Paltsgraven, zoals de Paltsgraven van Lotharingen ) het plaatselijk dagelijks bestuur over ZIJN bezittingen rechtstreeks ONDER God……. in bruikleen gegeven aan de kerk (in zgn. Stichten), graven en hertogen, die daarvoor als tegenprestatie wel/slechts zekere (beperkte) keizerlijk afdrachten moesten opbrengen en o.a. ook op eerste oproep militairen moesten leveren voor het keizerlijk leger.
  Bij deze vertrouwde vruchtgebruikers echter (vermoedelijk, ja bijna vanzelfsprekend eertijds voor een deel bestaande uit zich achter een, zeker richting Keizer, betoverend….redelijkheid, vrome christelijkheid e.d. suggererende en charme uitstralende ‘mask of sanity’ verhullende psychopaten) bleken op den duur de gemaakte wetten regels en afspraken, het papier niet waard waarop ze waren geschreven…… *kun je de klok op gelijkzetten* .
  Daar de oorspronkelijk (niet door narcisme gemoveerde en orde in een chaos van heidense ‘warlords’ scheppende) Keizer en later diens wettige nageslacht van het gestelde vertrouwen goeddeels afhankelijk waren, ook voor het samenstellen van zijn leger, kwam hij (kwamen resp. zijn Paltsgraven) zogezegd steeds meer “in de lucht te hangen” .
  Zo hebben psychopaten (op sleutelposities), elkaar op den duur aanhoudend (illegaal) beoorlogend en vliegen afvangend, op den duur het gehele bestuur in keizerlijk Europa geusurpeerd en niet om de condities van hun onderdanen (in naam nu staatsburgers) te verbeteren, het oorspronkelijk christelijk geloof te bevorderen en hen bescherming te bieden.
  Die zogenaamde (bij de keizer evt. als lijn van wettige of bastaard nakomelingen totaal onbekende = zoals Nassau) koningshuizen in Europa, zullen dan ook geen keizerlijke aanstelling kunnen tonen. Ze zijn, evenals de republieken (waar op psychopathie niet getest wordt), via via via door (psychopathische) corruptie/usurpatie of sorts (van jurisdictie van een *uniek* integer Keizer) tot stand gekomen en zullen eindeloos problemen blijven veroorzaken voor de integriteit van het bestuur.

Geef een reactie