HOEVEEL NEDERLANDERS STRIJDEN MEE TEGEN DE CRIMINELE RECHTSPRAAK?

DOOR OPNAMES TE VERBIEDEN BEWJST OUDERLING ABBINK DAT HIJ DE ZAAK WIL BEDRIEGEN EN FRAUDE WIL PLEGEN * WAT HET DAGLICHT NIET KAN VERDRAGEN MOET ZICH AFSPELEN IN HET DUISTER * DANK DRS. GROENENDIJK [WEBSITE] VOOR DEZE VIDEO! * MICHA IS DE ENIGE JOURNALIST DIE EEN HOGE RECHTER TOT AFTREDEN HEEFT WETEN TE DWINGEN DOOR ZIJN CRIMINALITEIT AAN HET LICHT TE BRENGEN * DEZE RECHTER IS ‘GERED’ DOOR DE GODSDIENSTWAANZNNIGE OUDERLING ABBINK DIE MORGEN MICHA MOET OPKNOPEN

3 Replies to “HOEVEEL NEDERLANDERS STRIJDEN MEE TEGEN DE CRIMINELE RECHTSPRAAK?”

 1. Agent, agent, ik ben in elkaar geslagen en beroofd, daar gaat de dief, het is Bernhard!!!

  “Wij nemen uw bericht voor kennisgeving aan”

  Was getekend: PB BV

 2. Dr. Stout adviseert (dringend):

  TESTEN EN UITNEMEN!!!

  Dhr. Klomp is voor prins Bernhard en diens BV slechts een ‘gullible fool’ die het kwaadaardig cynische “wij nemen e.e.a. voor kennisgeving aan” van deze psychopathisch criminele organisatie krijgt, ofwel “the finger”.

  Godsdienstwaanzin komt inderdaad voor bij psychopaten.
  ‘Dead inside’ kan (!) “de vreze Gods” niet kennen en benoemt zichzelf dan bijv. tot abt van een EIGENAARDIGE kloosterorde, die mag moorden, verkrachten en stelen.
  Voorbeeld: Iwan de Verschrikkelijke.

 3. Wat de heer Drs Groenendijk meemaakt met de rechtspraak en de onmenselijke corrupte rechters is heel verdrietig maar helaas aan de orde van de dag. Het is niet een zaak die fout is gegaan, nee willens en wetens gedragen rechters zich als boeventuig.Veel mensen die zich inzetten voor eerlijke rechtspraak worden kapot gemaakt en zie, ongeveer 500 medeburgers stappen uit het leven. De machthebbers nemen nog een borrel en gaan verder met hun verderfelijke praktijken Ook ik maakte zoiets mee en vele met mij.Ik stuurde een brief naar de Hoge Raad en zie hun antwoord.

  HRN – Mailbox Info Hoge Raad
  16:49 (17 uur geleden)

  aan mij
  Geachte heer Klomp,

  Dank voor uw onderstaande e-mail.
  Wij hebben de inhoud daarvan gelezen.
  Omdat u geen concrete vraag aan de Hoge Raad voorlegt, kunnen wij hier dan ook slechts kennis van nemen.

  Hoogachtend,
  de griffier van de Hoge Raad der Nederlanden,

  mr. J. Storm

  Van: henk klomp [mailto:hklomp4@gmail.com]
  Verzonden: zondag 8 mei 2016 10:06
  Aan: HRN – Mailbox Info Hoge Raad
  Onderwerp: noodkreet

  henk klomp
  21:54 (12 uur geleden)

  aan HRN
  Geachte Heer, Mevrouw Storm,

  Jarenlang heb ik enkel corruptie en misdragingen van de gerechtelijke macht en het openbaar Ministerie ervaren.Het is dan ook niet dat ik een concrete vraag heb, maar dat ik dit onder Uw aandacht wil brengen.
  Het zou U sieren om in deze zaak correcte maatregelen te treffen omdat U kunt zien dat er geen sprake is geweest van eerlijke rechtspraak zonder corruptie. De rechters die dit geleverd hebben, heb ik dan ook met naam genoemd in mijn relaas over de ervaringen met het rechtssysteem. Ik vind het bijzonder dat ik niet in het strafrecht word betrokken omdat ik die rechters en officieren van justitie openlijk beschuldig van wangedrag en zelfs corruptie.Bovendien vind ik het een schande dat ons staatshoofd kennelijk dit wangedrag en corruptie gedoogd door zijn/haar naam te verlenen bij de beslissingen van rechters.
  “In Naam des Konings” Ik begrijp dat deze reactie van mij geen enkel gunstig effect zal hebben omdat de corruptie in de rechtsspraak een rotsvaste eigenschap is geworden van de zogenaamde rechtstaat.
  Zelfs mijn toenmalige advocaat Mevr. Kemme heeft daar een duidelijke mening over op papier vastgelegd,
  zie : http://www.rechtmachtmisbruik.com Ook daar zal de Hoge Raad zich niets van aantrekken.

  Vertrouwende U voldoende te hebben geïnformeerd,

  Verblijf ik,

  H.C. Klomp

Geef een reactie