HORROR-OUDERLING ABBINK, DE ‘RECHTER VAN GOD’, SPRAK OOK WESTENBERG VRIJ VAN MEINEED

EEN EN DEZELFDE OUDERLING-RECHTER MANIPULEERDE EN VERKRACHTTE HET HOGER BEROEP VAN MICHA, GAF DEMMINK CARTE BLANCHE KINDEREN TE VERKRACHTEN EN REDDE DE CORRUPTE HANS WESTENBERG * OP 7 NOVEMBER ZIJN DE PLEIDOOIEN IN DE CLAIM VAN MICHA TEGEN HANS WESTENBERG VAN 1 MILJOEN

[wp_ad_camp_1]

ADELE VAN DER PLAS LAAT ZICH HET BOS IN STUREN DOOR EEN GODSDIENSTWAANZINNIGE OUDERLING DIE ZELF HEEFT GEZEGD ‘DE WET DIRECT TE KRIJGEN VANUIT DE HEMEL’ * OOK EX-RECHTER WESTENBERG, DOOR MICHA EXPOSED ALS CORRUPT EN CRIMINEEL, WERD DOOR DE OUDERLING IN NAAM DES HEREN GERED NET ALS DE KINDERVERKRACHTER JORIS DEMMINK * LEES DE ABBINK-FILES OP ROL EN BID TOT DE HEER VOOR DE KINDERVERKRACHTERS, PLUNDERAARS EN CORRUPTE RECHTERS * WIE GRIJPT IN? * STEUN MICHA ZOLANG HET NOG KAN!

3 Replies to “HORROR-OUDERLING ABBINK, DE ‘RECHTER VAN GOD’, SPRAK OOK WESTENBERG VRIJ VAN MEINEED”

 1. Oranje is de afgod van Abbink:

  ————————–
  De recent wetenschappelijk ontdekte/vastgestelde zeer gruwelijk voor de omgeving uitpakkende zgn. aangepaste/gecompenseerde psychopathie, levert ongeveer steeds globaal het volgende gedrag op (psychopaten zijn extreem schadelijke, moreel debiele, proactieve geweldplegers, driedimensionaal alle kanten op  richting alles en iedereen, teneinde ***MET PUUR NARCISTISCHE MOTIEVEN*** wereldse macht en controle te stelen/bijeen te harken. Duivel of “Vijand van het menselijk geslacht” of “optelsom van ware krankzinnigheid” is een andere naam voor hetzelfde fenomeen). Iets wat daarop gebouwd is, is niet op de rots gebouwd:

  (Met dank aan dr. Leo Adriaenssen, z.n.)

  Op 13  juni  herhaalden de  Staten  van Holland hun bevel tot het afbranden van de  dorpen  en de  oogsten van de  meierij, nu met de clausule dat Oranje nauwkeurig  op de  hoogte moest worden  gehouden. En omdat de  verwoesting niet zonder gevaar voor  Oranje zou zijn, moest de  verdere  besluitvorming van de onderneming  volledig  in  diens handen worden  gelegd  (14  juni). Wat was  nu het risico dat  Oranje bij de roof-  en brandacties liep?  Hij bezat  in de meierij Eindhoven en enkele omliggende  dorpen,  maar zowel het stadje  als de omgeving  was al volledig  verwoest. Materieel viel er  dus niets meer te  verliezen. Het echte belang  van  Oranje was een kwestie  van  public  relations. Dat blijkt uit het besluit van de  Staten van  Holland van 12  juli 1583, toen de  verwoesting  van dat jaar al in volle  gang  was: Oranje moest van elke vordering  op de  hoogte worden gehouden om hem in de  gelegenheid te  stellen zich te kunnen excuseren.  Hij  moest met andere  woorden  als vader des vaderlands, als  belangenbehartiger van  quasi iedereen, uit  de  wind  gehouden worden.  Het was  een dringend, zo niet dwingend verzoek om de rol van Oranje stil te  houden. Ook  zelf  deed hij  er het zwijgen toe: in zijn correspondentie  wijdt  hij  tittel noch jota aan de  planmatig  uitgevoerde verwoestingen in de laatste zes jaar van zijn leven. Hoewel hij zelden of  nooit  persoonlijk leiding  gaf  aan de  strijd,  gaf Willem van Oranje van zijn bevoegdheden als militaire  commandant niets uit handen.  Hij had de dagelijkse leiding  en moet ook de  verantwoordelijkheid hebben  gedragen  voor  de verwoestingscampagnes  van voor  1583 (sinds  1579). Zijn zoon Maurits was sinds 1584 als bevelhebber daarbij  ingeschakeld. Deze  was ook betrokken bij  het bloedbad dat zijn soldaten in 1587 aanrichtten onder boeren te Veghel:  600  doden.

  De  immorele soldaat

  Een verschroeide-aardecampagne  betekende  voor  de  onbeschermde, weerloze bevolking  de  onvoorwaardelijke blootstelling  aan  de  wreedheden van verloederde soldaten. Soldaten traden  in dienst als goed opgevoede,  gesocialiseerde  burgers, maar werden in militaire  dienst terstond geconfronteerd met volstrekt andere normen en waarden dan  zij  van huis  uit  hadden meegekregen. De  soldaat  móest doden en stelen en hij  mocht straffeloos zondigen  tegen veel van de maatschappelijke  en religieuze  geboden waarmee  hij  was opgegroeid en die  hij  had geleerd te  respecteren. Maar hij werd niet strafrechtelijk gesanctioneerd  en ontbeerde  de  corrigerende  sociale controle  die hem ooit tot een aangepaste  burger had gevormd; zo dissocieerde  de  soldaat noodgedwongen van de  maatschappij  en associeerde  hij  zich in een subcultuur met een  groot criminogeen  gehalte.
  ——————————-

  EEN SUBCULTUUR MET EEN PSYCHOPATHISCH CRIMINOGEEN KARAKTER, dat is de USA/GB vazalstaat Prins Bernhard BV

  Aalglad fascisme met een glimlach……onder dekmantel van “vrije” verkiezingen.

  1. DeRol moet wel begrijpen, dat mensen met een hoge opleiding en intelligentie (IQ en EQ) die meerdere talen beheersen en vaak bijv. grote stapels vakliteratuur in het Engels e.d. lezen en alles weten van Dativ, Genitiv, Akkusativ etc., bij een voor hen emotioneel ten zeerste beladen onderwerp, typo’s kunnen maken als “ik wordt”.

   Dit is geen taalfout op lagere school niveau, maar heeft niets om het lijf. Men moet er overheen lezen en meer naar de inhoud kijken, waarbij een goed verstaander ook slechts een half woord nodig heeft.

   Vreemder wordt het natuurlijk als Klomp (die als morele debiel niets anders te doen heeft dan “Het Groene Boekje” e.d. uit het hoofd te leren en dit op gladde wijze, erin glibberend bij de goegemeente, te papegaaien) telkens “ik wordt” schrijft……..

 2. Even iets anders, laatst had je grappige filpmje over blog van Klomp.

  Zijn laatste blog is helemaal om te lachen:

  “Probeer, al is dat soms best lastig, wat minder taalfouten te maken. Ik ben doorgaans best druk en het doet mij zeer aan mijn ogen om onze mooie taal zo misbruikt te zien worden. Ik WORDT daar best moe van.”

  Dus hij heeft het over taalfouten maar maakt zelf een knoepert van een taalfout, basisschool niveau. Later deed ie het af als grapje om later toch weer toe te geven dat het een foutje was. Op twitter schreef hij ook een paar serieuze tweets met “ik wordt”.

Geef een reactie