IN DE OPMAAT NAAR 13 MEI: BEDROG JUSTITIE TE KRANKZINNIG VOOR WOORDEN

NIEUWE EMAIL VAN MICHA AAN ZIJN ADVOCAAT THIJS STAPEL * DAARONDER: ALLE ELF TENLASTELEGGINGEN WAARVOOR MICHA IS VEROORDEELD * HOGER BEROEP TEGEN DEZE VEROORDELING DIENT OP 13 MEI OM 9 UUR BIJ HET GERECHTSHOF IN ARNHEM ONDER LEIDING VAN DE DEMMINK- EN WESTENBERG-RECHTER OUDERLING ABBINK

Dag Thijs,

Het bedrog van Justitie inzake de ‘bommeldingen’ is ook heel makkelijk aan te tonen langs deze weg:

Er zou sprake zijn van twee ‘bommeldingen’.

Maar uit de dagvaarding blijkt dat er slechts sprake is van een ‘bommelding’, die bij het Ministerie. Die andere was geen ‘bommelding’ maar een ‘bedreiging’ want ik zou hebben gezegd ‘binnenkort gooi ik bij jullie brandbommen door de ramen’.

Bizar genoeg is er na de ‘bommelding’ bij het Ministerie geen enkele actie ondernomen -zelfs niet gekeken onder het bureau van Demmink of daar inderdaad een bom lag- terwijl als gevolg van de bedreiging aan het adres van Pels Rijcken een complete ONTRUIMING zou hebben plaatsgevonden.

Hoe kan je nou het HELE kantoor gaan ontuimen als ik zou hebben gezegd: ‘BINNENKORT’ gooi ik bij jullie brandbommem door de ramen’ (hetgeen ik in werkelijkheid helemaal niet gezegd heb zoals blijkt uit de bandopname).

Overigens is die hele ‘ontruiming’ natuurlijk verzonnen -er is geen enkel bewijs van overlegd.

Maar er is meer. Wie de situatie rond Nieuw Babylon kent, weet dat het FYSIEK EN PRAKTISCH ONMOGELIJK IS ‘brandbommen’ door de ramen van het kantoor te gooien daar deze ramen:

1. Altijd dicht zijn
2. Zich op een hoogte bevinden die onbereikbaar is voor zelfs de meest geoefende ‘brandbommengooier’.

Daarbovenop komt dan nog dat Justitie wist dat ik op het moment van deze handelingen aan de andere kant van de wereld zat in Laos.

En daar weer bovenop komt dan nog dat ik reeds een zeer goede bekende was van zowel Justitie als de Landsadvocaat op het moment van de handelingen en dat ik met beide partijen zeer grote conflicten had die bij uitstek een motief vormen om mij in samenwerking met het OM uit te schakelen.

Het gaat in deze zaak om de volgende tenlasteleggingen:

-valse bommelding MinJus (aangever: het Ministerie)
-valse bommelding Pels Rijcken (aangever: Pels Rijcken)
-smaad Frits van Straelen (aangever: Frits van Straelen)
-opruiiing tegen de Gouden Koets (aangever onbekend, waarschijnlijk het KH)
-smaad Frits Huffnagel (aangever: Frits Huffnagel)
-smaad/bedreiging Yehudi Moszkowicz (aangever: Yehudi)
-smaad agent Bous (aangever: agent Bous)
-smaad en doodsbedreiging Marcel Gelauff (van ‘doodsbedreiging’ reeds vrijgesproken in eerste aanleg; aangever Gelauff)
-smaad Gerlof Leistra (aangever Leistra)
-smaad Jeroen de Jager (aangever De Jager; gedwongen door Gelauff)

Merk op dat onder de aangevers geen ‘gewone partij’ aanwezig is: ze zijn allen de Staat en/of betaald door de Staat. In het geval van Van Straelen, de hoogste man van het OM in Amsterdam, is zelfs sprake van aangifte ‘bij zichzelf’. De Jager is gedwongen aangifte te doen door Gelauff, Bous door OvJ Nicole Vogelenzang.

5 Replies to “IN DE OPMAAT NAAR 13 MEI: BEDROG JUSTITIE TE KRANKZINNIG VOOR WOORDEN”

 1. Beste Thijs,

  Sorry dat ik je heb voorgelogen, ik heb namelijk meer dan 2 x eeen bommelding gedaan volgens mijn dossier namelijk 5 x waarvan de rechtbank 2 aanhoudt.

  “”Daarbovenop komt dan nog dat Justitie wist dat ik op het moment van deze handelingen aan de andere kant van de wereld zat in Laos. “”

  “”En daar weer bovenop komt dan nog dat ik reeds een zeer goede bekende was van zowel Justitie als de Landsadvocaat op het moment van de handelingen en dat ik met beide partijen zeer grote conflicten had die bij uitstek een motief vormen om mij in samenwerking met het OM uit te schakelen.””

  tevens niet steekhoudend aangezien en nog wel meer figuren als mij zijn die eventueel problemen hebben, en ze dus niet effe rekening kunnen houden met mij als special geval

  Deze beredenering mag je tevens laten zitten want ik neem niet aan dat de bewuste kantoren, op dat moment tijd nemen om te checken waar het telefoontje vandaan komt en dat dus alleen achteraf gesteld kan worden.

  “”Merk op dat onder de aangevers geen ‘gewone partij’ aanwezig is: ze zijn allen de Staat en/of betaald door de Staat.””

  Beste Thijs de genoemde personen die een zaak tegen mij aanspannen zijn niet de enige die ik door de jaren heen heb belasterd, ik zou wel kunnen stellen dat ik door de jaren heen een aardig me best heb gedaan en hoogstwaarschijnlijk het 2 voudige heb belasterd, alleen deze zijn te lui om hier een zaak van te maken …….. gelukkig voor mij dat scheelt toch weer paar maanden cel met Buba.

 2. Uiteraard wordt dat met name gedaan in gevallen waarbij de psychopathocratie zelve fundamenteel in het geding zou kunnen komen (evt. via via via via of in een verre toekomst).

  Deze opmerkelijk glimmende, energieke, niet onlogische of schuimbekkende en met de ogen rollende figuren zoals Samson, Rutte, Eurlings, Donner, Peijs en noem ze maar op, behoren, mede gezien hun openbare (denk aan medeplichtigheid aan golfoorlog II en aan PB’s rondbersen als een soort onderkoning die echt de lakens uitdeelt…..maar laat staan hun geheime) ’track record’ n.a.w. tot de ca. 2% met de ‘alien mindset’.

  Dat heeft dus met democratie en rechtsstaat NIETS te maken!!!

 3. Het vervelende van een psychopathocratie (zoals PB BV) is, dat ze gewoon wettig en overtuigend bewezen gaan achten, dat 2 + 2 = 5.

  Terwijl ze niet zo dom zijn om niet te weten dat ’this does not add up’.

  Noem het psychopathische “waarheidsvinding”…

Geef een reactie