IN YOUR FACE: KLOMBIES PROBEREN MICHA NA DOODSBEDREIGINGEN NU OOK TE BEROVEN VAN THIJS STAPEL

NA DE AFSCHUWELIJKE DOODSBEDREIGINGEN VAN KLOMBIE ‘KAREL HERMAN’ HEBBEN DE KLOMBIES NU DE AANVAL INGEZET OP MICHA’S ADVOCAAT THIJS STAPEL * BENADERDE CHRIS KLOMP THIJS STAPEL ANONIEM OM HEM OP TE ZETTEN TEGEN MICHA? * LEES HIERONDER DE KLOMBIE-MAIL AAN THIJS STAPEL

[wp_ad_camp_1]

de Mink 5 days ago
Na dit filmpje vraag ik me maar één ding af: wanneer zou mr. Thijs Stapel aan de beurt zijn om een mes in z’n rug te krijgen van zijn cliënt Micha Kat? De reden dat dat tot nu toe nog niet is gebeurd, is omdat Stapel braaf de achterlijke opdrachten uitvoert die Micha hem opdraagt. Rechters wraken, wrakingskamers wraken, weglopen van de zitting, onmogelijke privileges voor zijn cliënt eisen, Stapel doet het allemaal. Er gaat natuurlijk een moment komen dat die trucjes worden ingehaald door het recht zelf en dan is Stapel de volgende die van Micha een mes in z’n rug gaat krijgen. Alles voor de views, alles voor de aandacht, alles voor de self fulfilling prophecy. Nico van den Ham is hem al voorgegaan en Micha zal zeker gaan volgen, mark my words.
Show less

Ziva oktober 13, 2016 om 14:05 Beantwoorden
Aargh ja, cassatie natuurlijk. Hoe kansloos het ook is levert toch weer minstens 2 jaar een ‘winning-gevoel’ op.
Maar waar betaalt Kat die cassatie-procedures trouwens van. Ik las ergens dat voor het proces sowieso begint er al een cassatie-advocaat voor gem 1500 euro ingehuurd moet worden. Of valt dit allemaal onder Kat’s toevoeging, en zo ja, zit daar geen ‘cap’ op? Als dat laatste het geval is dan is dat vrij oneerlijk ten opzichte van mensen die wel gewoon werken en geld verdienen, want je kan dus eindeloos en ook gewoon bewust kansloos procederen. Kost immers niets. En het neemt ook de motivatie weg om toch maar eens wat aan je gedrag te doen.

Jeroen de Mink (@Mink_KLOL) oktober 13, 2016 om 14:25
Er is nog een kans dat mr. Stapel weigert verder te procederen aangezien een cassatie in de bedreigingszaak nog minder zin zou hebben dan een hoger beroep. Doodsbedreiging is juridisch gezien een vergrijp dat relatief eenvoudig is aan te tonen. En aangezien Mos ook nog eens meerdere geluidsopnames van de bedreigingen heeft en Kat een bepaald slechte reputatie heeft op dit punt, is ook een cassatie een bij voorbaat verloren zaak. Ook dit hoger beroep gaat geen enkele strafvermindering opleveren voor Micha, daar ben ik van overtuigd.
Nu zou het niet de eerste keer zijn dat een advocaat weigert voor Micha in beroep te gaan omdat duidelijk is dat dat geen enkele zin heeft. Ik noem bijvoorbeeld een Klaas Aantjes die weigerde in beroep te gaan in de zaak-Westenberg. Zo zijn er meerdere advocaten die Micha hebben laten vallen doordat Micha’s megalomanie niet aansloot bij hun inschattingen op succes in hoger beroepen (ziehttp://www.klokkenluideronline.is/breaking-advocaten-micha-allen-geintimideerd/). Ik heb stille hoop dat mr. Stapel er ook ooit de brui aan gaat geven, al heeft de beste man inmiddels wel aangetoond over geen enkele ruggengraat te beschikken (zie https://www.youtube.com/watch?v=-jrCHUSWzNY).

Hieronder de Klombie-email die Thijs Stapel ontving op 16 maart 2015 van ene ‘Michael Kruyt’. Wij hebben sterke aanwijzingen dat deze mail is gestuurd door Chris Klomp:

Van: michael kruyt [mailto:mnkruyt@msn.com] Verzonden: maandag 16 maart 2015 19:08
Aan: Thijs Stapel – Vos & Vennoten Advocaten
Onderwerp: U behartiging aangaande uw client Micha Kat

Goedendag heer,

Ik heb begrepen dat u de heer Kat bijstaat in zijn sores, naar aanleiding van de door uw geschreven brief gericht aan het OM en deze vermeld staat op de website van de heer Kat.

Zou ik graag even willen reageren betreft uw opstelling van de brief en de aangehaalde zaken namelijk het aan de kaak stellen van justitie die zogezegd het de client onmogelijk maakt om in NL te verblijven.

Misschien mag ik zo vrij zijn om wat op en aanmerkingen te maken aangaande uw verhaal.

“”Cliënt, de heer M. (Micha) Kat, heeft gedurende de afgelopen jaren als journalist allerlei misstanden binnen de rechtspraak en binnen de organisatie van het Openbaar Ministerie aan de kaak gesteld, zoals bijvoorbeeld over “de liegende rechter” Westenberg en het vermeende seksueel misbruik van minderjarigen door uw voorganger, de heer J. Demmink.””

De grote vraag is of Kat hierin wel de grote man is, aangezien Kat een periode voor de fam Poot heeft gewerkt +/- 2003 tot dec 2014 a 2400 euro p/m , min of meer zou je kunnen stellen dat fam Poot de opdrachtgever is om alle zaken rondom Schiphol en Justitie zoveel mogelijk te belasten met schadelijke berichten (wat tevens ook wordt ondersteund door de heer Kat zelf) tevens werkt de heer Kat voor Pieter Lakeman. De fam Poot heft dit groots opgezet door meedere websites te starten en zelfs lobbygroepen in de VS op te starten die in eerdere amerikaanse zaken evenwel de techniek hebben toegepast om via sexuele beschuldigingen personen in de politiek neer te sabelen.

Terwijl Kat ruim betaald kreeg door de familie Poot heft hij ondertussen van vele bezoekers geld geronselt, en tevens zou hij vervolgens Westenberg aan de kaak stellen en konden er vervolgens bezoekers van zijn weblog hier geld op inleggen, en dan volgens Kat een gerandeerde winst uitkering zou zijn enz enz enz.

Opgegeven moment kwamen er bezoekers erachter dat Kat een spindokter was en vervolgens doodleuk betaald kreeg door de fam Poot om verhalen aan te dikken aka propaganda. Het gevolg hiervan is dat Kat opens veel vijanden kreeg die niet zo gecharmeerd waren van deze streken van Kat, daarnaast heft Kat vele kritikasters die min of meer dwars door zijn techniekjes heen keken en zijn leugens toelichte op zijn website. Dit vond de heer Kat natuurlijk niet zo prettig aangezien fam Poot inmiddels de betalingen had stopgezet en Kat via zijn website nog enige van inkomsten probeerde te werven met oude verhalen gebasseerd op leugens. In uw verhaal legt u de website op slot gooien in negatieve zin uit, maar min of meer is dit juist niet het geval aangezien Kat nu de meest wanstaltige verhalen kan produceren zonder enige vorm van kritiek.

“”Ministerie en/ of het Openbaar Ministerie verschillende pogingen ondernomen om cliënt het zwijgen op te leggen, althans hem het leven als journalist en mens in Nederland onmogelijk te maken. Gevolg daarvan is, dat cliënt zich momenteel niet meer binnen Nederland kan begeven, omdat hij””

Persoonlijk moet ik hier om lachen aangezien ik dagelijks de website volg en alle fratsen van Kat van a tot b ken en dat zijn er veel. Kat produceert per dag 2 artikelen in verschillende vormen van stalk gedrag aan vele adressen tot kromme redeneringen waarbij feiten maar worden over geslagen. Beschuldigt jan en alleman als zijnde pedo en aanverwanten zaken, tevens voorgangers van u ….. jawel 8 advocaten gingen u voor en werden als dank tevens ook maar gelinkt aan pedoactiviteiten. (vervolgens heb ik met 2 advocaten contact gehad in welke hoedanigheid men niet verder met hun client Kat in zee wouden gaan, helaas wouden ze hier niet over uitwijden. Vervolgens verdween wel heel snel Kat zijn verhaal dat de advocaten voor de pedomacht waren gevallen. Ik mag dan aannemen dat ze hiervoor Kat hebben aangesproken)

Vervolgens heeft Kat in zijn periode werkzaam voor de fam Poot tot 2 maal toe een bommelding gedaan, waarvan 1 bij het justitie gebouw en 1 x bij de landsadvocaten

http://jure.nl/09/754191-11,%2009/090148-11%20%28ttz.gev.%29,%2009/650048-12%20%28ttz.gev.%29%20en%2009/650057-12%20%28ttz.gev.%29

Vervolgens is de heer Kat op de vlucht gegaan naar Italie, vervolgens naar Duitsland en vervolgens was er nog een dame in ierland. Deze dame heeft problemen met jeugdzorg, en Kat kwam als geroepen. Vervolgens heeft Kat in Ierland dezelfde schreden gezet zoals hij dit deed in NL zonder een werkgever Poot. Kort door de bocht Kat had wooonruimte nodig en de dame dacht dat ze iemand had die haar zaak behartigde. Vervolgens heeft Kat in Ierland het op een zelfde manier zijn handel en wandel opgezet en begon zich met een grote Ierse rechtszaak te bemoeien http://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/jury-selected-in-graham-dwyer-trial-for-elaine-o-hara-murder-1.2071030 en stond vervolgens te roeptoeteren op de stoep bij justitie aldaar, met het commentaar dat de rechtszaak alleen was gebasseerd op text message, terwijl men in de krant kon lezen dat men berg aan aanknopingspunten heeft. Vervolgens begon daar hij een website met valse beschuldigingen en vervolgens zijn kritikasters konden aantonen dat Kat complete leugens aan het produceren was bijv. inzake vermiste kinderen.

Al gauw had de heer Kat ook daar problemen met de justitie, vervolgens werd zijn website op slot gezet en voor zover ik begreep moet Kat daarvoor in juni of juli op het matje verschijnen. Overigens deed de heer Kat deze beschuldigingen en beweringen om zijn tactiek weer uit te stippelen die hij evenwel in NL heeft opgezet, en hiermee zijn huisgenote te pleasen. Overigens zit hij in Ierland ivm het DNA verhaal, en hij het sprookje erop toepast dat hij vervolgens met zijn dna weggezet kan worden bij een moord, zoals dat volgens hem ook is toegepast in de Vaatstra zaak en andere. Tevens is het verbazend dat het OM Kat niet de rest van zijn straf in werking zet aangezien Kat vrolijk verder gaat na zijn gevangenisstraf van 100 dagen. Dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=pKUdfcub150 + vele ander beweringen en beledigingen gaan vrolijk verder.

“”Cliënt heeft het sterke vermoeden, dat “Jeroen de Mink” een ambtenaar is van het Openbaar Ministerie, danwel uw ministerie, die poogt te achterhalen waar cliënt zich momenteel bevindt, althans poogt cliënt lastig te vallen.””

Naar mijn idee zijn dit 2 namen aaneen gekoppeld van 2 bezoekers, Jeroen zou afkomstig kunnen zijn van een website waar een aantal mensen Kat zwaar onder de loep nemen. Waar vervolgens een strijd tussen Kat en een zekere Jeroen ontstaat. Kat doet allerlei toespellingen op zijn website aan Jeroen, waar Jeroen vervolgens weer op reageerd. Kat denkt vervolgens dat Jeroen voor justitie werkt, om dat Kat had onderzocht dat Jeroen een overheidspas had, Jeroen werkt af en toe voor de overheid aangezien hij IT specialist is. De Mink is naar mijn idee een ander person die zich evenwel op Kat botviert vanwege Kat zijn leugen fabriek. Betreft de Jeroen is dit ook geen persoon die je makklijk omzeilt op het internet, een stevig woordje waar Kat niet tegenop kan ….sja en dat gaat wringen.
De heer Kat heeft nogal veel mensen om zich heen verzameld die vervolgens door Kat zijn gedrag zich erg vijandig gaan gedragen, en min of meer hem dagelijks volgen en Kat zijn zwetsverhalen met gemak downplayen.

Naar mijn idee houdt Kat zich in het hele verhaal zich erg schijnheilig op, want ondanks zijn 2 eikpunten Demmink en Westenberg heeft ie een hele zooi aan spookverhalen ontwikkelt, veelal overgenomen vanuit andere website waar vervolgens nog een Kat sausje over ging. Kortom zijn grote woord betreft stalkers is eigenlijk absurd aangezien hij dagelijks hordes mensen gek heeft lopen maken en deze op hun beurt half Nederland hebben gestalkt met verhaaltjes uit Kat zijn spindokter fabriekje. Betreft zijn bewering dat stalkertjes (kritikasters) worden betaald door het OM lijkt me meer dan overdone alhoewel Kat dat graag op zijn CV wil plaatsen om zo te kunnen aantonen dat meneer de grote onderzoeksjournalist is. Terwijl dat nou net niet het geval is als je Kat totaal doorlicht. Overigens is het voor het OM total geen problem om Kat te spreken aangezien Kat in zijn telefoongesprekken doodleuk zijn tel nr geeft.

Overigens is deze brief wel van u afkomstig? http://www.klokkenluideronline.is/2015/03/breaking-brief-advocaat-micha-aan-p-cloo/ Aangezien Kat in eerder stadium evenwel kunstjes heeft uitgehaald, zoals hij destijds een brief schreef namens een vrouwelijk rechter die zogezegd afstand nam van het OM vanwege hun werkwijze, en vervolgens schreef dat Kat zogezegd doelbewust kapot werd gemaakt door het OM. Wat bleek dat dit schrijven door Kat zelf werd geproduceerd.

Kortom het lijkt me heel erg sterk dat justitie deze handelswijze toepast, en dit vervolgens meer te wijten is aan Kat zijn eigen gedrag en dus het gevolg is dat hij vele vijanden heeft gemaakt op het internet en daarbuiten zowat alle mediastations van onder tot boven heeft gestalkt enz enz. En dit vervolgens reacties uitlokt en vervolgens Kat met zijn eigen grappen en grollen wordt terug betaald, en vervolgens bij de heer Kat een spatje aanwezig is qua zelfreinigend vermogen.

Beste heer Stapel ik ga het hierbij laten ondank dat ik nog wel een paar pagina s kan vullen met de grappen en grollen van de heer Kat aka de zelfverklaarde profeet die door de jaren een veelvoud aan leugens en fantasietjes heeft geproduceerd en dus eigenlijk te boek staat als oplichter/leugennaar. En je zou kunnen stellen dat Kat dit gebruikt voor zijn one man show, en mijn vermoeden ook is dat uw voorgangers in de belangenbehartiging van de heer Kat dit vervolgens niet zagen zitten.

Ik snap dat u deze brief opstelt ter belang en opdracht van de heer Kat in goeder trouw, maar mijn inziens is het zwaar overtrokken, en justitie total geen werknemers op Kat hoeft te zetten aangezien ze hem al op kunnen pakken vanwege zijn herhaling van zijn gedrag. En er vervolgens genoeg mensen zijn bijgekomen die zo naar het politiebureau een aangifte kunnen doen. De meeste personen negeren Kat vervolgens maar en hopen dat het vervolgens ophoud. Ondanks Kat zijn racune driften ………

Overigens is het niet mijn intentie om u te beinvloeden in de zaak Kat, maar het is meer mijn reactie op uw schrijven en me afvroeg of u de achtergronden van heer Kat kent. En mijn uiting dat ik de brief zwaar overtrokken vind.

Betreft mezelf, is het min of meer evenwel mijn hobby om Kat zijn leugens en spookjes onderuit te halen, min of meer uit het idee dat Kat onwetende mensen bedriegt. En ik ben niet in dienst van van de overheid.

Overigens is dit schrijven puur gericht aan u en niet aan uw client Kat, teminse ik hoop dat ik u hierin kan vertrouwen.

Vriendelijke groet,

mn kruyt

ps: mocht het zo zijn dat u graag nog wat info wil vernemen kunt u daar altijd contact over opnemen 0643230946

3 Replies to “IN YOUR FACE: KLOMBIES PROBEREN MICHA NA DOODSBEDREIGINGEN NU OOK TE BEROVEN VAN THIJS STAPEL”

  1. Ach die gestoorde Ziva die niet eens begrijpt dat als een goy slaaf tijdelijk werkloos raakt bijvoorbeeld door de ongekende moderne Holocaust die nu al jaren gaande is dat je dan niet met een inkomen van 900 euro, huur van 500 euro, een advocaat van 250 euro per uur kan betalen. Hoe dom ben je dan als je dat niet eens begrijpt? Gestoorde logica is toch niet serieus te nemen. Dat moet in pissrael toch ook zo geregeld zijn of hebben ze daar dan geen rechten?

    1. Het mooie is natuurlijk wel dat Israël het eerste land is dat dadelijk door ISIS van de kaart geveegd wordt. Als er 1 haar eigen graf aan het graven is dan is het Ziva wel. Laat ze lekker de verraders steunen die ervoor zorgen dat de haatbaarden, elke dag weer een stukje dichter bij de grens komen met Israël.

  2. “* BENADERDE CHRIS KLOMP THIJS STAPEL ANONIEM OM HEM OP TE ZETTEN TEGEN MICHA?*”

    Volgens mijn inschatting zou Klomp met zijn contractuele verplichtingen tegenover hoerstitië het risico niet willen of kunnen nemen achter dit soort van achterbakse opstokerij betrapt te kunnen worden. Nee, persoonlijk verdenk ik toch eerder die in Shitraël met een Nederlandse zoveelste generatie holohoax uitkering parasiterende IDF-troela, met name omdat zij via haar zuigende commentaren altijd nog maar aal glibberig blijft vissen naar de door jou gemaakte kosten en waar je de rekeningen dan zoal van betaalt? Waar ik die politie scribent Chris (zijn naam zegt het al!) dan weer wel van verdenk is het inzetten van zijn justitiële kruiwagens om de Ierse Garda letterlijk tegen je in het geweer op te zetten Kat!

Geef een reactie