INGEKOMEN VERKLARING OVER TON HOFSTEDE EN ERIC DONK

EXTRA: CORRUPTIE-ZAAK BIJ DEFENSIE -HET MINISTERIE WAAR DEMMINK ZIJN ‘CARRIERE’ BEGON- LOOPT TOTAAL UIT DE HAND MAAR DE PP-ELITE HEEFT CEES KORVINUS INMIDDELS INGESCHAKELD ALS ‘SPOOK-ADVOCAAT’ OM ALLES NAMENS DE ELITE ONDER HET TAPIJT TE MOFFELEN

Ha Micha,

Ik volg je strijd tegen de staatstrollen op de voet. Ik denk dat je tegen Ton Hofstede teveel kruit nodeloos verschiet. Eigenlijk hoef je maar te volstaan met één mededeling:

“Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat Hofstede werkt voor de staat. Hofstede heeft gediend bij de commando’s en heeft als zodanig de eed van trouw gezworen aan de Koning. Na afloop van het dienstverband blijft de eed van kracht, en wordt slechts opgeheven wanneer de eedaflegger overlijdt. Vandaar dat Hofstede de kant van de staat en dus van Demmink moet kiezen. Hij kan niet anders. Dat betekent dat Hofstede binnen het domein van de alternatieve media als een ordinaire bedrieger moet worden beschouwd.”

Dat zegt genoeg, al het andere is overbodig.

Overigens bedacht ik mij dat de modus operandi van Donk en Hofstede exact overeenkomt met de acties tegen enkele andere websites. Ze leggen zich toe op “schendingen van auteursrecht.”

In 2012 werd de invloedrijke, veelgelezen site Pro Republica uit de lucht gedwongen vanwege een “schending van het auteursrecht” door een malafide bedrijfje genaamd Cozzmoss, waarin ook een van de neven van Beatrix geld had gestoken. De kosten voor de verdediging dreven de vereniging Pro Republica regelrecht het faillissement in, net voordat Willem Alexander en Máxima Bea zouden opvolgen. Inmiddels is het bedrijf Cozzmoss opgedoekt (zie dit interessante blog: https://blog.iusmentis.com/tag/cozzmoss/).

Het indertijd zeer succesvolle Waarinholland werd in 2015 ook al vanwege “schending van auteursrechten” uit de lucht gedwongen. Inmiddels is het weer terug, gelukkig.

Kleintje Muurkrant staat nog steeds overeind ondanks de herhaaldelijke aanvallen vanwege laster, auteursrechtinbreuk (dacht ik) en soms exorbitante dwangsommen.

Nu ligt ROL dus vol onder vuur, wegens “schending auteursrechten” en net als de bovenstaande gevallen op nauwelijks houdbare en dubieuze grondslagen.

De aanvallers heten nu Donk en Hofstede, en ze worden volgens mij aangestuurd door de Nederlandse “deep state”.

Hofstede, die opvallenderwijs net als Chris Klomp, voor defensie heeft gewerkt, werkt gewoon nog steeds voor de overheid, alleen nu dan misschien voor de MIVD, AIVD of een andere obscure toko.

Donk is slechts een nuttige idioot die zonder dat hij het in de gaten heeft, wordt gebruikt. Vermoedelijk krijgt hij van zijn “handlers” alle troep die hij wil roken of inspuiten.

7 Replies to “INGEKOMEN VERKLARING OVER TON HOFSTEDE EN ERIC DONK”

 1. “Hofstede, die opvallenderwijs net als Chris Klomp, voor defensie heeft gewerkt”

  Klomp heeft als dienstplichtig militair bij de Luchtmacht gediend, zoals zo veel jonge mannen in die tijd. Vermoedelijk geldt voor Hofstede hetzelfde, al heeft die het blijkbaar tot het prestigieuze Korps Commandotroepen geschopt. Dienstplicht (met de nadruk op -plicht) is natuurlijk iets anders dan “werken voor defensie” en derhalve is er natuurlijk geen verband tussen deze twee functies. Maar Kat zal natuurlijk alles aangrijpen om deze heren zwart te maken.

 2. Het is mutatis mutandis net de SS’er Bernhard met zijn ‘Fahneneid’.

  Psychopaten herkennen elkaar, vandaar het bizarre feit dat de naargeestige gruwelmoordenaars van Dresden, de USA/GB ‘deep state’, onder de ‘mask of sanity’ van bevrijding en herstel van soevereiniteit (quod non) aalgladde knevelaars van Nederland en de Nederlanders, zo vlotjes samenwerken met de Nazi-prins en zijn nagelaten netwerk:

  Hofstede heeft gediend bij de commando’s en heeft als zodanig de eed van trouw gezworen aan de Koning. Na afloop van het dienstverband blijft de eed van kracht, en wordt slechts opgeheven wanneer de eedaflegger overlijdt

 3. Het blijft onduidelijk wie de auteur van deze ingekomen verklaring is. Iets in de stijl en de inhoud van dit betoog zegt me dat Micha het hoogstwaarschijnlijk zelf schreef.
  Micha heeft nagenoeg geen medestanders meer, dus hij moet wat.

  1. ” Het blijft onduidelijk wie de auteur van deze ingekomen verklaring is. Iets in de stijl en de inhoud van dit betoog zegt me dat Micha het hoogstwaarschijnlijk zelf schreef.
   Micha heeft nagenoeg geen medestanders meer, dus hij moet wat.”

   Mispoes!

  2. Het is in elk geval iemand die minstens zo krankjorum is. Geen idee wat met ‘deep state’ wordt bedoeld, maar het klinkt weer erg samenzweerderig.

Geef een reactie