JA HOOR: CHRIS ‘COMPLOTJAGER’ KLOMP SNELT FENNEMA TE HULP; MICHA GEEFT RAAD ULTIMATUM

IN EEN WANHOPIGE TWEET VRAAGT DE DOOR NIEMAND MEER SERIEUS GENOMEN EN DOOR JUSTITIE BETAALDE CHRIS KLOMP AANDACHT VOOR ZIJN BLENDLE (EEN GROTE ZWENDLE) COMPLOT-ARTIKEL VAN VORIG JAAR WAARIN KLOMP MICHA NIET MEER BIJ NAAM DURFT TE NOEMEN (gratis, zoals alles via Zwendle)

micha kat Sep 4 at 9:12 PM
To: Raad Voor de Journalistiek

Geachte mevrouw Koene,

Dit weekeind heeft de bekende complot-site Niburu.co verklaard dat EenVandaag geen contact met hen heeft gezocht in het kader van de serie Complot or Not. De site schrijft:

Dat contact hebben ze dan waarschijnlijk gezocht met websites op Mars, want uiteraard staat er niet bij met wie ze dan contact zouden hebben opgenomen. Niet met ons in ieder geval of collega’s waar wij contact mee hebben

Er is geen twijfel meer mogelijk: Fennema heeft gelogen in zijn antwoord aan klagers dat hij ‘contact heeft gezocht met de makers van complotsites’. Ook met mij werd geen contact opgenomen noch met de bekende ‘plotters’ Martin Vrijland en Coen Vermeeren.

Het zonder blikken of blozen liegen in antwoord op klachten van mensen die zich gedemoniseerd weten is buitengewoon ernstig. Zulks temeer daar deze mensen door uw Raad op EenVandaag zijn afgestuurd. U heeft deze mensen immers gedwongen zich te wenden tot EenVandaag als eis voor het eventueel in behandeling nemen van hun klacht. Vooral hierom zouden de leugens van Fennema de Raad in hoge mate ter harte moeten gaan; in feite schoffeert Fennema de Raad in extreme mate door niet serieus om te gaan met wat de Raad klagers meedeelt.

Tegen deze achtergrond acht ik het niet acceptabel dat de Raad twee weken nodig heeft om na te denken over het in behandeling nemen van de klacht. Hiermee geeft de Raad blijk van onwil de klacht serieus te nemen. Ik sommeer ik mij uiterlijk woensdag as. voor 18 uur te bevestigen dat de Raad de klacht in behandeling neemt.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

6 Replies to “JA HOOR: CHRIS ‘COMPLOTJAGER’ KLOMP SNELT FENNEMA TE HULP; MICHA GEEFT RAAD ULTIMATUM”

 1. Psychopaten zijn enorm beloningsgericht en leveren daarvoor “prestaties” als het fundamenteel leugenachtig-glibberige gewauwel van Clinton of eertijds onze “bloedeigen” “held van Waterloo” en niet te vergeten schoolvoorbeeld prins Bernhard.

  LEDIGHEID dus.

  Eenmaal aan de macht, starten ze bijv. zonder verhoging van de polsslag WOIII, wat bij de huidige militaire middelen het GRUWELIJK einde van de mensheid betekent. VANDAAR DE HOOGSTE URGENTIE.

  Psychopaten haten de mensheid niet: Door een zeer diepe en kritieke STOORNIS (die onterecht de fundamenteel gestoorde een superieur ‘übermenschliches’ gevoel oplevert en geen zwaar ziektebesef en die ze ook verhullen omdat ze wel beseffen dat dit niet getolereerd kan worden) waardoor alle normale (morele) grenzen bij ‘dead inside’ ontbreken, KUNNEN ze niet anders dan ‘pure evil’ zijn.

  Het zijn a.h.w. totale marionetten van de duivel/mensenmoorder van den beginne.

  De schade die- en m.n. het (psychisch en lichamelijk) lijden dat deze MONSTERS in mensengedaante onherkend over de eeuwen hebben veroorzaakt is GIGANTISCH.

  GEEN RISIKO MEE NEMEN (je bent een rund als je met vuurwerk stunt):

  Psychopatentest eerst, psychopatentest NU, psychopatentest eerst, psychopatentest NU enz. enz.

 2. Psychopaten zijn allergisch voor prooidieren (zij zien dat zo) die hen sommeren…..

  Meestal volgt geen reactie, want je kunt ze alleen tegen de grond werken en afvoeren en meestal heb je geen ploegje om dat veilig te doen, vanwege…….ernstig ontbrekend besef (van hoogste urgentie in het echte algemeen belang) bij de tot op het bot gemanipuleerde goegemeente.

  Zelfs slappe, vage (geen namen als van Clinton, Wolfowitz, Kissinger Brzezinsky e.d. noemende) top-deskundigen als Hare beseffen nog maar half (en niet uit eigen ervaring) hoe een psychopaat werkelijk tikt.

 3. Dit heb ik als antwoord gehad van Rvj. mevr Koene

  Uw e-mail bevat geen informatie waaruit ik kan opmaken dat u zich al tot (de hoofdredactie van) EénVandaag heeft gewend en dat de (hoofd)redactie uw klacht heeft afgehandeld. Ik kan uw klacht daarom nog niet in behandeling nemen.

  Overigens kan ik uit uw klacht niet opmaken dat u als rechtstreeks belanghebbende kunt worden aangemerkt. Als u uw klacht wilt voortzetten – nadat u uw klacht aan de hoofdredactie heeft voorgelegd en deze de klacht niet naar uw tevredenheid heeft afgehandeld – dan dient u nader te motiveren waarom u naar uw mening een rechtstreeks belang heeft bij een oordeel van de Raad. (zie hiervoor eerdere conclusies van de Raad onder de trefwoorden ‘procedure – rechtstreeks belang’ en ‘procedure – ontvankelijkheid’ of via vrij zoeken met de term ‘rechtstreeks belang’)

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Mw. mr. D.C. Koene
  Secretaris

Geef een reactie