JOOST EERDMANS WIL ‘TUCHTRAAD VOOR RECHTERS’ MAAR DE ZAAK-WESTENBERG KENT HIJ NIET: FAKE NEWS

ZOLANG IN NEDERLAND MAN EN PAARD NIET MOGEN WORDEN GENOEMD IS HET LAND GEDOEMD TEN ONDER TE GAAN AAN LIST, LEUGEN, CORRUPTIE EN PEDOFILIE * JOOST EERDMANS STELDE EERDER OOK DE CORRUPTIE AAN DE KAAK VAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD MAAR OOK DAAR DURFT HIJ NU NIET MEER OVER TE SPREKEN * OVER EEN MAAND DOET DE HOGE RAAD UITSPRAAK IN DE ZAAK VAN MICHA TEGEN DE CORRUPTE EN CRIMINELE RECHTER HANS WESTENBERG -NADAT DE PG REEDS HEEFT GEADVISEERD TEN GUNSTE VAN MICHA- MAAR DE NAMEN ‘MICHA KAT’ EN ‘HANS WESTENBERG’ BLIJVEN COMPLEET TABOE * ALLES WAT MICHA KAN HELPEN OF EERHERSTEL KAN BIEDEN WORDT VERZWEGEN EN GEKILLD * WIE ZIT HIER AAN DE KNOPPEN?

Het Burgercomité tegen Onrecht wil dat er een toezichthouder of tuchtraad voor rechters komt. Nu controleren en corrigeren rechters elkaar. “Bij de rechterlijke macht keurt de slager nog steeds zijn eigen vlees”, aldus Joost Eerdmans, voorzitter van het comité en fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Eerdmans dringt bij het kabinet aan op een tuchtraad voor de rechterlijke macht en wil met de verantwoordelijke minister om de tafel gaan zitten om hierover te spreken. Afgelopen jaar zijn 90 klachten ingediend tegen rechters, het jaar daarvoor waren dat er 93. Klachten moeten worden ingediend bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende macht in Nederland. Het gaat om uiteenlopende klachten, aldus Eerdmans. “In de gevallen die bij ons burgercomité worden aangedragen gaat het soms om zeer onbeschoft en ontoelaatbaar gedrag.” Als voorbeelden noemt hij het opzettelijk noemen van de achternaam van het slachtoffer die anoniem wenste te blijven, het niet vragen naar verhinderdata van slachtoffers en een rechter die tijdens het voorlezen van een slachtofferverklaring zat te appen. Hij noemt ook het voorbeeld van Rinus Otte LEES VERDER BIJ TROUW

Geef een reactie