KONING WILLEM EN ZIJN ‘RAADSMAN’ CROISET VAN U. MAKEN ZICH OPNIEUW HISTORISCH EN ONSTERFELIJK BELACHELIJK

TERWIJL DE KONING IN CHINA BRALT OVER ‘DUURZAME ONTWIKKELING’, ‘ECONOMISCHE PERSPECTIEVEN’, ‘MENSENRECHTEN’ EN ‘EEN SCHONER MILIEU’ ESCALEERT DE SITUATIE TUSSEN CHINA EN DE VS IN IJZINGWEKKEND TEMPO * NEDERLANDSE MSM ZWIJGEN HIEROVER OM ‘DE KONING NIET IN DISKREDIET TE BRENGEN’ * DRAMA OP DRAMA: MAXIMA AFGEVOERD

[wp_ad_camp_1]

Mijnheer de President, Mevr. Peng, dames en heren,

Het is mij en mijn vrouw een eer en een voorrecht uw land te bezoeken. Uw gastvrijheid vervult ons met grote dankbaarheid.
Dit jaar werd op vele plaatsen in de wereld stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië en Europa, zeventig jaar geleden. Wij herdachten de slachtoffers, onder wie vele miljoenen Chinese burgers. En wij stonden stil bij de vooruitgang die sindsdien is geboekt, zoals de oprichting van de Verenigde Naties. Vorige maand, Mijnheer de President, vierden wij de zeventigste verjaardag van de VN in New York.
Uw land verdient respect voor wat er bereikt is. China heeft de afgelopen decennia adembenemende prestaties geleverd. Er zijn sociaal-economische kansen gecreëerd voor – en gegrepen door – honderden miljoenen mensen in uw land. En niet alleen China is daardoor veranderd. De hele wereld heeft ervan geprofiteerd.
China heeft zijn indrukwekkende groei gerealiseerd in samenwerking met anderen. Niet in de laatste plaats met Europa, waarvan Nederland een belangrijke toegangspoort is. Een kwart van de containers die binnenkomen in Rotterdam, de grootste haven van Europa, is afkomstig uit uw land. Alleen dat toont al de kracht van onze onderlinge banden.
Als de afgelopen decennia ons iets hebben geleerd, dan is het wel dat wij sterk op elkaar aangewezen zijn. Onze belangen zijn met elkaar verweven als zijden draden. Een weefsel dat sterk is en kwetsbaar tegelijkertijd.
Dit maakt de noodzaak van nauwe banden des te groter. Nederland waardeert het bijzonder dat wij een constructieve dialoog voeren. Een dialoog over kwesties waarover wij het eens zijn, maar ook over onderwerpen waarover wij soms verschillend denken – zoals bijvoorbeeld de mensenrechten.
Het voortzetten van deze dialoog helpt onze banden te versterken in deze turbulente tijd. De Europese landen staan in al hun diversiteit voor de uitdaging de welvaart en sociale cohesie veilig te stellen en daarbij de waarden te verdedigen waarop onze maatschappijen berusten. Ondertussen trachten wij bij te dragen aan duurzame ontwikkeling elders in de wereld.
Ook China ziet het belang in van duurzame ontwikkeling. Groei heeft immers twee dimensies: kwantiteit en kwaliteit. Voor een stabiele ontwikkeling op de lange termijn dienen deze met elkaar in evenwicht te zijn. Mensen verlangen niet alleen economische perspectieven, maar ook een prettige, veilige en schone plek om te wonen, goede gezondheidszorg en mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing.
U beseft dat als geen ander, Mijnheer de President.
Ik ben overtuigd van het belang van samenwerken. Vorig jaar bezocht u Nederland met een groot aantal Chinese ondernemers en experts. Nu is er een brede missie uit Nederland, parallel aan ons staatsbezoek. De wederzijdse belangstelling laat zien hoe concreet de meerwaarde van onze samenwerking is. Duurzamere steden. Een schoner milieu. Een efficiëntere landbouw. Zelfs een bredere basis voor de toekomst van het Chinese voetbal. Ze liggen allemaal in het verlengde van onze samenwerking.
Graag wil ik daarom het glas met u heffen.
Op uw beider gezondheid, Mijnheer de President en mevr. Peng.
Op uw prachtige land.
En op onze vruchtbare samenwerking.

Geef een reactie