KRANKZINNIGE MINERVA-CORRUPTIE: LID OPSTELTEN HIELP LID DEMMINK MET KINDRMISBRUIK, LID VAN DER STEUR HELPT LID OPSTELTEN DOOR OPNAMES TE VERBIEDEN. WIE GRIJPT IN?

DE OFFICIELE REGEL IS DAT GETUIGEN ZELF TOESTEMMING MOETEN GEVEN OM TE WORDEN GEFILMD * DUS DE RC MOET ZOWEL OPSTELTEN ALS DEMMINK ALS TEEVEN AAN HET BEGIN VAN HET HOREN VRAGEN: ‘HEEFT U BEZWAREN TEGEN OPNAMES?’ * MAAR NU IS ‘VAN HOGERHAND’ INGEGREPEN DOOR ALLE OPNAMES REEDS BIJ VOORBAAT TE VERBIEDEN * VAN DER STEUR IS HIERVOOR VERANTWOORDELIJK

Is het getuigenverhoor openbaar? Ja. Mogen er radio- en televisieopnames worden gemaakt van het voorlopig getuigenverhoor? De rechtbank hanteert de persrichtlijn. Hierin is vastgelegd dat het maken van opnames tijdens een getuigenverhoor in principe niet toegestaan is, tenzij de getuige in kwestie hier geen bezwaar tegen heeft. De reden daarvoor is dat de opnamen de getuige kunnen beïnvloeden bij het afleggen van verklaringen en dus de waarheidsvinding en een goed procesverloop belemmeren. Wanneer een getuige zelf toestemming geeft voor het maken van opnamen, zal de rechter dat in de regel toestaan, maar zolang die niet is gegeven kunnen er geen opnamen gemaakt worden. Wel mag de zitting worden bijgewoond door journalisten en andere belangstellenden. Hier de complete richtlijn. Door te breken met deze procedure en de elite-pedo-getuigen niets eens de vraag voor te leggen of ze bezwaar hebben tegen opnames -een negatief anwtoord zou immers schadelijk zijn voor de elite-getuigen!- toont de Amsterdamse rechtbank reeds aan dat het niet van plan is de getuigenverhoren serieus te nemen. Niet de waarheidsvinding staat voorop, maar het dicht houden van de doofpot. Verrassend is dat uiteraard niet. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen spectaculaire resultaten kunnen worden behaald. Dat zagen we bij de verhoren van de Roestige Spijker in Utrecht immers ook toen aan het licht kwam dat Demmink reeds in 1998 in beeld was bij de recherche als lid van het Rolodex-pedofielennetwerk. Een extra voordeel van het weigeren van opnames is dat de rol van de NOS en Gelauff (‘geen banden met de pedo-netwerken’) nu nog interessanter wordt. Immers, nu komt het volledig aan op de ervaring en de deskundigheid van pedo-verslaggever Robert Bas om de Nederlanders een waarheidsgetrouw beeld te bieden van wat er gebeurt in de rechtzaal!

3 Replies to “KRANKZINNIGE MINERVA-CORRUPTIE: LID OPSTELTEN HIELP LID DEMMINK MET KINDRMISBRUIK, LID VAN DER STEUR HELPT LID OPSTELTEN DOOR OPNAMES TE VERBIEDEN. WIE GRIJPT IN?”

  1. Ik wilde net zeggen: De waarheidsvinding in SS psychopathocratie (met democratische dekmantel) PB BV waar de leugen regeert, is van eminent belang inderdaad.

    De PB BV rechter zal daar extreem voorzichtig, als met een paasei in geschenkverpakking zeg maar, mee omspringen…… 🙂

    De waarheid, daar zit PB BV op te wachten. Die moet en zal gevonden worden. En daarvoor hebben we frisse rechters zoals H.A.A.G. Vermeulen, K.J. Kraan e.d.. Niets mis mee en zeker geen psychopaten in toga.

  2. Mijn vraag aan iedereen die daar belang bij heeft,is er iets te verbergen wat het daglicht niet kan verdragen.Verder zou ik graag van de rechter willen weten waarom hij al vooraf, zonder de wens van de getuigen te kennen,een verbod uitvaardigt dat geen er geen geluid- of beeldopnames mogen worden gemaakt. De rechter moet toch begrijpen dat men terecht achterdochtig wordt.Waarom weer geen openheid
    In mijn zaak was ook veel vuile was, die lafhartige en smerige rechters niet buiten wilde hangen . Vele met mij zijn door de overheid als een beest behandeld,en dan maar zeggen dat ze mensen uit andere landen wil helpen,een stinkende leugen. Men heeft een heel andere agenda. Zie ook: http://www.rechtmachtmisbruik.com

Geef een reactie