LAATSTE NIEUWS: ONDERSTAANDE VIDEO MAG NIET WORDEN VERTOOND IN ARNHEM

EN OPNIEUW NATUURLIJK ZONDER MOTIVERING * MICHA MAG ZELF NIET KOMEN WANT DAN WORDT HIJ GEARRESTEERD OM ZIJN DNA * MICHA MAG DE ZITTING NIET VOLGEN PER SKYPE-VERBINDING * MICHA MAG DE RECHTERS NIET TOESPREKEN VIA YOUTUBE * MICHA MAG WEL EEN BRIEFJE SCHRIJVEN

Van: Kok, W.B. (Hof Arnhem-Leeuwarden) [mailto:w.kok@rechtspraak.nl] Verzonden: vrijdag 11 september 2015 14:12
Aan: Thijs Stapel
Onderwerp: RE: Wrakingszaak M. Kat

Geachte heer Stapel,

De voorzitter van de wrakingskamer wijst uw onderstaande verzoek om op de zitting een videoboodschap van verzoeker te tonen af.
Het staat verzoeker wel vrij om de wrakingskamer een schriftelijke verklaring toe te zenden.

Hoogachtend,

W. Kok
Griffier

9 Replies to “LAATSTE NIEUWS: ONDERSTAANDE VIDEO MAG NIET WORDEN VERTOOND IN ARNHEM”

 1. Bij een dusdanige (bewezen) zonde tegen de democratie, die van een anti-democratische/(anti-sociale!!!) houding lijkt te getuigen, zou ontslag normaliter onvermijdelijk moeten zijn.

  Niet echter in PB BV, want daar blijft Vermeulen gewoon zitten en bewijst zijn grote nut voor SS-tirannie PB BV telkens opnieuw.

  Wat hij ervan geleerd heeft, is………dat hij minder bewijsbaar/opvallend tewerk moet gaan.

 2. …….waar de betreffende klokkenluidende ambtenaar zijn conform de (door prof. Tak zo bekritiseerde) Algemene Wet Bestuursrecht verplichte hoorzitting had “genoten”, een aanstelling als raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep bezorgd en hem in achterkamertjes H.A.A.G. Vermeulen volledig (maar onbewijsbaar) laten bijpraten.
  ================

  ………die vervolgens in hoogste beroep van dezelfde ambtenaar tegen PB BV de zaak heeft behandeld en PB BV op bizarre (2 + 2 = 5, het kan niet, maar we doen het gewoon toch) in het volste gelijk heeft gesteld.

  Nu is alles GOED, want H.A.A.G. Vermeulen, was niet eerder in deze “rechts”gang ZELF (goed aantoonbaar) als rechter in de zaak betrokken.

  Het psychopathisch project moet wel doorgaan mensen……linksom of rechtsom.

  Tot zover de onafhankelijke rechter in (verholen onder democratische dekmantel) ‘adapted compensated’ SS-Staat PB BV.

 3. ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’

  Psychopaten leren ook niet van (wat het voor normale mensen zouden zijn) “fouten”. Ze gaan er onstuitbaar omheen werken.

  De “Europese Grondwet” is een aansprekend voorbeeld.

  Maar ook nadat H.A.A.G. Vermeulen voor zijn ondergenoemd “foutje” (bewijs maar dat het niet zo was, zonder psychopatentest) in een ONBELANGRIJK zaakje bij hoge uitzondering eens futloos op de vingers was getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (haha), gaat het RARE ANTI-DEMOCRATISCHE gedrag in het geniep gewoon door.

  In een halszaak voor (SS-staat) PB BV hebben ze gewoon de directeur juridische zaken, van het ministerie waar de betreffende klokkenluidende ambtenaar zijn conform de (door prof. Tak zo bekritiseerde) Algemene Wet Bestuursrecht verplichte hoorzitting had “genoten”, een aanstelling als raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep bezorgd en hem in achterkamertjes H.A.A.G. Vermeulen volledig (maar onbewijsbaar) laten bijpraten.

  Zo werken psychopaten er omheen, want hun (diep gestoorde) wereld is (goed verholen) niet die van democratie en mensen onder elkaar, maar die van predator en prooi.

  Ss’er en Jood, prins Bernhard en neushoorn of huiskat van de buren.

 4. Hier is maar één woord voor: ‘flabbergasted’

  Héél verrassend. Het lijkt wel H.A.A.G. Vermeulen en zijn DSM-IV collegae van de Centrale Raad van Beroep. Die wijst/wijzen ook altijd alles af wat het (aan de mens VREEMDE) “staats”belang van PB BV zou kunnen schaden in samenspanning met de landsadvocaat.

  Hyperbelangrijke getuigen voor degene die PB BV aanklaagt: hoepla, worden niet opgeroepen, aanvraag daartoe zo het raam uit enz. enz. enz.

  Ook zie je hem ijskoud in hoger beroep als rechter optreden in zaken waar hij al eerder in lagere instantie als rechter bij betrokken is geweest.

  Kwestie van het democratische hart (!) op de goede plaats hebben……het psychische equivalent van zoals Ted Bundy in overleg ging met de studentes die hij aan een ijzeren staaf heeft gespietst om hun lijk vervolgens necrofiel te schenden.

 5. preken voor eigen parochie in de vorm van radio , zien we eveneens terug wanneer Kat op bezoek is bij zijn college in de alternatieve media en vervolgens ook niet wordt geremd.

 6. Videoconferentie in rechtszaken https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/inhoud/videoconferentie-in-rechtszaken

  Videoconferentie maakt het mogelijk om gedetineerden, deskundigen en getuigen op afstand te horen (telehoren). Zij hoeven dan niet naar de rechtbank te komen. Er zijn ook andere vormen van videocommunicatie.

  Misschien kom je in aamerking als je zelf aangeeft ??

  Wanneer geen videoconferentie?

  Bij verdachten met (mogelijk) een ziekelijke stoornis of gebrekkige geestelijke ontwikkeling.

  Overigens meneer Kat betreft jegengel over rechter Abbink, lijkt mij het toch dat hij college s heeft en een opperhoofd die in de gaten houden hoe rechter Abbink te werk gaat, en al lang op zijn vingers was getikt als hij zijn geloofzin teveel laat gelden in het strafrecht mits deze afwijkt van de reguliere gang van zaken in het gerechtshof.

  Min of meer wat je verkondigd over de rechter Abbink zou je beter op jezelf kunnen toepassen ……….

Geef een reactie