MARGARITA OVER DE INAUGURATIE VAN DONALD TRUMP: ‘TRUMP WIL ALS JOHN LENNON VREDE EEN KANS GEVEN’

20 januari 2017

Nadat Trump zijn inauguratietoespraak had gehouden, waarin hij de macht teruggeeft aan het volk, en dus het woord democratie in haar ware betekenis herstelt, vroegen mensen zich af of Alex Jones van te voren wist waar Trump het over zou gaan hebben. Nee, antwoordde Jones, waarop hij een van de mooiste uitspraken deed die ik in jaren heb gehoord: “Trump isn’t reading from my sheet of music. It’s the sheet of music that’s reality.”

Volgens Jones riep hij de geest van Amerika op, die hij koppelt aan de geboorte van de Verenigde Staten van Amerika in het jaar 1776. “And this will empower the globe.” Volgens hem ging de strijd om het presidentschap in werkelijkheid om een strijd tegen globalisme. Een strijd tegen de wereldwijde tirannie van een hele kleine heersende klasse, een oligarchie, die alleen in dienst van zichzelf werkt. Ten koste van de rest van de mensheid. De globalisten zetten alle middelen in om hun doel te bereiken: nepnieuws, verdeel- en heerstechnieken, die de bevolking tegen elkaar en anderen uitspeelt, leugens, en alle mogelijke andere middelen om controle en dwang uit te oefenen. Dat is het echte racisme, de echte homofobie, xenofobie en misogynie. En alle andere kwalijke zaken waar Trump, de Russische agent, van beschuldigt wordt. Natuurlijk door diezelfde globalisten, die erin slagen om een groot deel van de bevolking hiervan te overtuigen, en ze zelfs massaal tot een mars aan te zetten. “No KKK, no fascist USA, no Trump”, was een van de slogans.

Toch waren er op 20 januari minstens 900.000 aanwezigen voor de presidentiële inauguratie. Dat is meer dan bij de eerste inauguratie van Bill Clinton, en is alleen door Barack Obama overtroffen. Begrijpelijk, want hij was de eerste zwarte president van Amerika, en dat wekte bij velen hoge verwachtingen. Of die zijn ingelost, is voor velen twijfelachtig. Een zwarte vrouw vatte het mooi samen: “They put the wrong nigger in the White House.”

Terug naar de inauguratie en de speech van Trump. Volgens de verslaggever van de NOS ging hij er met gestrekt been in, in een frontale aanval op het establishment: “We gaan nu voor vele jaren samen de koers van Amerika en de rest van de wereld bepalen.” En dan komen zijn historische woorden; de overdrachtsceremonie gaat op deze dag, 20 jaunuari 2017, niet alleen om machtsoverdracht in de gebruikelijke zin, maar om het teruggeven van de macht van Washington DC aan “you the people. This is your day, your celebration, your country.” Welke partij er regeert, doet er volgens Trump niet toe, want de regering moet gecontroleerd worden door het volk. Er moet een einde komen aan alle vormen van armoede, werkeloosheid, slechte infrastructuren en wat er verder allemaal mis is met het land. Daarom is zijn nieuwe visie: Amerika eerst.

Amerika zal niet meer zijn manier van leven aan anderen opleggen, maar “we will shine as an example for everyone.” Daarbij benadrukt hij de eenheid van alle Amerikanen. En “bij het herontdekken van onze vaderlandsliefde is er geen ruimte voor vooroordelen.” Trump eindigt met het duidelijk maken dat hij geen loze beloftes doet, die tijd is voorbij. Geen woorden maar daden, op zijn goed Rotterdams.

Wat we hier zien is een totaal op zijn kop gezette wereldorde, een zogenaamde rechts-populistische radicaal, die in werkelijkheid een einde maakt aan het samengebalde streven van de gevestigde linkse en rechtse partijen die een nieuwe koude oorlog in gang hebben gezet. Iemand die, net als John Lennon, vrede een kans wil geven. Dit is geen KKK, geen fascistische USA, maar wel Trump, die op 20 januari 2017 een revolutie in gang heeft gezet die ten goede zal komen aan het hele Amerikaane volk en de rest van de mensheid.

3 Replies to “MARGARITA OVER DE INAUGURATIE VAN DONALD TRUMP: ‘TRUMP WIL ALS JOHN LENNON VREDE EEN KANS GEVEN’”

  1. Ik snap niet dat jij, Caroly van Oostende, op dat weblogje van een doorgedraaide mafketel, met ruim 10 maanden celstraf tegoed, wilt schrijven.

    Je promotie hangt al zo’n 10 jaar in de lucht maar komt niet tot een goed eind. Je boekverkoop is ook al niks.

    En dan hier een podium zoeken? Er is hier geen ander podium dan een paar doorgedraaide malloten als een Stoute, een joden hatende Balsamico, een Zure Haring.

    En in plaats van jouw zwaar overtrokken 900.000 bezoekers claimt The Trump er 1.500.000?

    Dream on, en ga op 3 februari de totale mislukking van je held Kat aanschouwen bij z’n zoveelste afgang.

Geef een reactie