MARK RUTTE EN ARTHUR SEYSS-INQUART: EEN VERGELIJKEND WARENONDERZOEK

MORGEN EN OVERMORGEN VIEREN WE DAT ONS LAND 75 JAAR GELEDEN WERD BEVRIJD VAN DE NAZI’S TERWIJL WE WORDEN BEZET DOOR EEN NIEUWE VIJAND MET EEN AGENDA DIE VELE MALEN SATANISCHER EN DESTRUCTIEVER IS * DE NAZI’S VAN DE TELEGRAAF SPELEN OPNIEUW DE ‘ANNE FRANK-KAART’ * HILL & KNOWLTON KOMT TEVENS MET NIEUWE SPIN OM DE AANDACHT AF TE LEIDEN VAN DE PARALLEN TUSSEN HITLER EN RUTTE: ‘NIEUWE DOCUMENTEN MUSSERT

Een volk dat voor tirannen zwicht…

Door Hans Vogel

Vijfenzeventig jaar geleden eindigde de Duitse bezetting. Nederland was zwaar gehavend na vijf jaar oorlog en bezetting: een kwart miljoen doden en minstens 25 miljard gulden materiële en economische schade. De bevolking was ernstig getraumatiseerd.

Onder bevel van Rijkscommissaris Dr. Arthur Seyss-Inquart was korte metten gemaakt met de burgerlijke vrijheden. De pers was gelijkgeschakeld en een strenge censuur ingesteld.
Er was een avondklok van kracht, waardoor de hele bevolking feitelijk ’s avonds en ’s nachts huisarrest had. Joden viel een speciale behandeling te beurt: ze moesten een gele ster op hun jas dragen, werden uitgesloten van het maatschappelijk leven en mochten ook niet zomaar naar de dokter als ze ziek waren.

Nu was Seyss-Inquart natuurlijk een bestuurder die door de bezetter was benoemd, maar wie is nu eigenlijk die Mark Rutte die hem dezer dagen zo nadrukkelijk imiteert?

De Nederlandse media (inmiddels evenzeer gecontroleerd en gelijkgeschakeld als tijdens de oorlog) proberen iedereen wijs te maken dat Rutte democratisch is gekozen. Dat is maar hoe je ertegen aan kijkt: slechts één op de vijf kiezers hebben op zijn partij gestemd. Dus 80% van de Nederlanders heeft hem niet gekozen. Is dat democratisch? Waarschijnlijk werd ook Seyss-Inquart ongeveer door één op de vijf Nederlanders gesteund. Net als Seyss-Inquart wordt Rutte vanuit het buitenland aangestuurd en voert hij trouw de opdrachten uit die hij krijgt. Niet uit Berlijn, maar uit Brussel.

Er zijn meer overeenkomsten tussen Seyss-Inquart en Rutte. In maart kondigde Rutte aan dat Nederland werd bedreigd door een mysterieus, dodelijk virus en dat Nederland daardoor feitelijk “in oorlog” was. Subiet werd de hele bevolking onder huisarrest geplaatst, gedurende de hele dag en niet alleen na zonsondergang zoals tijdens de Duitse bezetting. Net als Seyss-Inquart, ziet Rutte erop toe dat de Nederlandse maatschappij wordt ontwricht en de economie verwoest. De schade wordt nu al geraamd op honderd miljoen Euro. Zowel Seyss-Inquart als Rutte zijn duidelijk psychopaten, want het laat hen volstrekt koud hoeveel leed en schade ze met hun beleid aanrichten. Rutte lijkt er zelfs een pervers genoegen in te scheppen.

Waarin ze verschillen is dat Seyss-Inquart, een uiterst intelligente advocaat, op een mooie carrière kon bogen voordat hij de politiek inging. Ook was hij geen enge hermafrodiet zonder “partner” en zonder kinderen, maar een normale vent met een gezin. Rutte werkte op de personeelsafdeling van Unilever voordat hij overstapte naar een baantje bij de VVD.

Maar waar Seyss-Inquart het slechts op Joden, Communisten en vaderlandslievende Nederlanders had gemunt, neemt Rutte alle Nederlanders op de korrel. Rutte probeert iedereen te kleineren, te vernederen, kapot te maken en in de rij te schoppen. Hij heeft het maatschappelijk leven voor iedereen verboden en wie ziek is kan niet gewoon naar de dokter. Rutte is ook van plan iedereen een app op de smartphone te geven, eigenlijk een elektronische versie van de gele Jodenster.

Een en ander zogenaamd vanwege een levensgevaarlijk virus. Maar daar zijn nog geen honderd Nederlanders aan bezweken. Alle andere “coronadoden” hadden een onderliggende ziekte die als de echte doodsoorzaak moet worden aangemerkt. Rutte is dus feitelijk gewoon een ordinaire oplichter. Dat is nog een verschil met Seyss-Inquart.

Vijfenzeventig jaar geleden werd Nederland bevrijd van een buitenlandse bezetter. Nu is er een binnenlandse bezetter. Het is nu de hoogste tijd om een einde te maken aan deze bezetting.

Zal meer dan lijf en goed verliezen,
Dan dooft het licht

8 Replies to “MARK RUTTE EN ARTHUR SEYSS-INQUART: EEN VERGELIJKEND WARENONDERZOEK”

 1. ‘Een en ander zogenaamd vanwege een levensgevaarlijk virus. Maar daar zijn nog geen honderd Nederlanders aan bezweken.’

  Daar heb je malloot Vogel weer met zijn ‘onderliggende ziekten’.

  Die heeft nog nooit aan een beademingsapparaat gesparteld.

  Die inmiddels 5000 Nederlandse doden zijn natuurlijk wel degelijk rechtstreeks toe te schrijven aan corona (lees: dubbele longontstekingen). Bij oudere mensen is de weerstand minder groot, maar die waren zonder corona zeker niet meteen gestorven.

 2. Het is trouwens aardig, hoe je in de geschiedenis als bijv. forensisch psycholoog of psychiater (mits niet ‘one way or the other’ omgekocht/corrupt) het *typische* heimelijke geschuifel en de intriges van over lijken gaande psychopaten als de (op de neiging tot idolatrie bij de geesteszwakke goegemeente inspelende) “vader des vaderlands” Willem “van Oranje” kunt indiceren (met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid)……

 3. Jammer dat niet aangegeven wordt hoeveel van de kwart miljoen doden er waarschijnlijk gevallen zijn door de illegale vlucht van de ware Oranje koningin in nauwe samenwerking met haar SS/SA en Abwehr schoonzoon (een schoolvoorbeeld psychopaat op voor deskundigen kenmerkende, onaangedaan over lijken gaande wijze, op weg naar macht en controle voor HEMZELF), waardoor (mede door het verraderlijk oproepen om aan te blijven en NL de oorlog door te helpen vanuit Londen) het complete NL ambtenarenapparaat in Hitlers handen werd gespeeld….vermoedelijk met een rol voor de “Oranjes” als stadhouder over deze contreien in het 1000-jarige rijk van de haar als onvermijdelijk voorgehouden nieuwe wereldorde onder Hitler in het vooruitzicht gesteld…..
  Beter iets dan niets zullen we maar zeggen en dat mag best “een paar” levens van op te offeren pionnen kosten….

 4. History, The Big Black Hole of
  ANTIKnowledge. (vs METAknowledge)

  Het GROTE verschil is dat Rutte DEEP STATE is en Seyss-Inquart NIET.

  1. 1 sept.1939 was een Humanitaire Missie
  2. Evil Versailles 1919: puur Volkerenmoord
  3. Cordell Hull, langst zittende
  Amerikaanse min. BuZa NOBELprijs
  VREDE.
     ENTAMEERDE WWII in Pacific per 25
  nov. 1941 door zgn. Hull note, aka
  Secret War Provoking War Ultimatum.
  4. George Marshall, NOBELprijs Vrede
  1953. Maakte deel uit v Gang of Six
  (Hull, Stark,Knox, Stimson, Marshall,
  Roosevelt).
  MEDE-ENTAMEERDER WWII Pacific.
  5. Russia NEVER fought a Great Patriotic
  War.
     Gerard Menuhin ‘Tell the Truth and
  Shame the Devil’
  6. PRINCIPAL Voice for PEACE was Hitlers
     Gerard Menuhin  p.131 ‘Tell the Truth
  and Shame the Devil’
  7. 10 mei 1940 was GEEN aanval, maar
  een TEGENAANVAL p. 86 Christine Kluge
  ‘Die Geplante Vernichtung’
  8. The CERTAIN CONQUEST of Europe door
     Stalin p.89
  ‘WWII Turning Points’ Frank Joseph
  9. Russen DOLBLIJ met inval Duitsland
     Sovjet-Unie 
  p.196 Svetlana Alexijevitsj ‘Het
  Einde vd Rode Mens’ NOBELPRIJS
  Literatuur 2015
  10. Pearl Harbor SAVED Stalin want deze
  wilde geen Tweefrontenoorlog.
  John Koster ‘Operation Snow’
  11. FDR SAVED Stalin  (Lend-Lease)
  12. FDR CONSPIRED to start WWII in Europ
  13. FDR CONSPIRED to start WWII in Asia
  14. FDR ‘Tragedy of Mankind’ p.68 Louis
      Marschalko ‘The World Conquerors’
  15. Germany SAVED EUROPE from the GULAG
      and CHEKA torture chambers.
  16. Duitsland bombardeerde Engeland met
      VREDESvoorstellen.
      Engeland bombardeerde Duitsland met
      TAPIJTbombardementen
  17. Brits Koningshuis, in de persoon v
  vmg. King Edward VIII, dat via
  tussenpersoon Charles Bedaux
  Berlijn/Berchtesgaden informeert
  over Brits-Franse stellingen in
      Noord Frankrijk. Informatie 9
  nov.1939 door Bedaux aan Hitler
  overhandigt. Avond ervoor
  Bürgerbräukeller Attentat in
      Munchen. Hitler zo op twee manieren
      onder de indruk: vd Voorzienigheid
  die zijn Leven had gered en ALLES
  wat Bedaux hem zou vertellen.
      Brief Edward aan AH 4 nov.1939:
  ‘Lieber Herr Hitler’, midden in de
  oorlog dus.
      P.82 Martin Allen ‘Het Hitler-Hess
  Bedrog’
      Want 10 mei 1940 was ’n TEGENAANVAL.
  10 dagen later stonden onze
  verdedigers v Vrijheid aan het
  Kanaal, via zwakke plek in
  verdediging te Sedan en de
  afleidingsmanoeuvre via Nederland.
  Generaal Winkelman CONSPIREERDE en
  COLLUDEERDE met de door en door
  criminele geallieerden (DEEP STATE
  PUR SANG).
  Nederland dus VERRE van neutraal.   
  18. Speech of the Century: Stalin’s 5
  mei 1941 – ‘WE GO WEST’

  Smoking Gun vd EEUW   I:  Secret Polish
  Docs
  Smoking Gun vd EEUW  II:  Secret 4-
  Fronten Plan
  Smoking Gun vd EEUW III:  Secret War
  Provoking War Ultimatum
  Smoking Gun vd EEUW IV:  Lieber Herr
  Hitler door
  Edward VIII
  Smoking Gun vd EEUW  V:  Het Niet Noemen
  v GLEIWITZ
  Smoking Gun vd EEUW VI:  WTC7

  Und so weiter Und so weiter.

  VOORSTEL Bevrijdingsdag: geen 5 mei maar 22 juni. 1000% referentie naar 22 juni 1941 toen diezelfde Stalin ’s avonds laat START WERELDREVOLUTIE gaf door Operatie Groza groen licht te geven. Want de smeerlap kreeg eindelijk door dat zijn plannen door de geweldige REALITEITSZIN AH doorzien waren.

  VOORSTEL Herdenkingsdag: geen 4 mei maar 16 oktober. 1000% referentie naar Moskou’s Showproces, aka Neurenberg ‘Tribunaal’ 1946, waar Duitslands politieke leiding werd omgebracht. Juist diegenen die MET Finland, Roemenië, Slowakije, Hongarije, Kroatië en Spaanse vrijwilligers handelden TEGEN ‘That Evil Nightmare’ Hamilton Fish FDR, p.51 ‘The Other Side of the Coin’, de joods bolsjewistisch communistische sovjets.

  DEEP STATE verantwoordelijk voor duizenden Katyns en DRESDEN: Hiroshima, Nagasaki EN Tokio in één in één ETMAAL.

  Omdat iedere essentie op deze planeet 1000% manipulatie, dwz FAKE tot op het bot is.

  Mvg en Dank u wederom.

 5. History, The Big Black Hole of
  ANTIKnowledge. (vs METAknowledge)

  Het GROTE verschil is dat Rutte DEEP STATE is en Seyss-Inquart NIET.

  1. 1 sept.1939 was een Humanitaire
  Missie
  2. Evil Versailles 1919: puur
  Volkerenmoord
  3. Cordell Hull, langst zittende
  Amerikaanse min. BuZa NOBELprijs
  VREDE.
     ENTAMEERDE WWII in Pacific per 25
  nov. 1941 door zgn. Hull note, aka
  Secret War Provoking War Ultimatum.
  4. George Marshall, NOBELprijs Vrede
  1953. Maakte deel uit v Gang of Six
  (Hull, Stark,Knox, Stimson, Marshall,
  Roosevelt).
  MEDE-ENTAMEERDER WWII Pacific.
  5. Russia NEVER fought a Great Patriotic
  War.
     Gerard Menuhin ‘Tell the Truth and
  Shame the Devil’
  6. PRINCIPAL Voice for PEACE was Hitlers
     Gerard Menuhin  p.131 ‘Tell the Truth
  and Shame the Devil’
  7. 10 mei 1940 was GEEN aanval, maar
  een TEGENAANVAL p. 86 Christine Kluge
  ‘Die Geplante Vernichtung’
  8. The CERTAIN CONQUEST of Europe door
     Stalin p.89
  ‘WWII Turning Points’ Frank Joseph
  9. Russen DOLBLIJ met inval Duitsland
     Sovjet-Unie 
  p.196 Svetlana Alexijevitsj ‘Het
  Einde vd Rode Mens’ NOBELPRIJS
  Literatuur 2015
  10. Pearl Harbor SAVED Stalin want deze
  wilde geen Tweefrontenoorlog.
  John Koster ‘Operation Snow’
  11. FDR SAVED Stalin  (Lend-Lease)
  12. FDR CONSPIRED to start WWII in Europ
  13. FDR CONSPIRED to start WWII in Asia
  14. FDR ‘Tragedy of Mankind’ p.68 Louis
      Marschalko ‘The World Conquerors’
  15. Germany SAVED EUROPE from the GULAG
      and CHEKA torture chambers.
  16. Duitsland bombardeerde Engeland met
      VREDESvoorstellen.
      Engeland bombardeerde Duitsland met
      TAPIJTbombardementen
  17. Brits Koningshuis, in de persoon v
  vmg. King Edward VIII, dat via
  tussenpersoon Charles Bedaux
  Berlijn/Berchtesgaden informeert
  over Brits-Franse stellingen in
      Noord Frankrijk. Informatie 9
  nov.1939 door Bedaux aan Hitler
  overhandigt. Avond ervoor
  Bürgerbräukeller Attentat in
      Munchen. Hitler zo op twee manieren
      onder de indruk: vd Voorzienigheid
  die zijn Leven had gered en ALLES
  wat Bedaux hem zou vertellen.
      Brief Edward aan AH 4 nov.1939:
  ‘Lieber Herr Hitler’, midden in de
  oorlog dus.
      P.82 Martin Allen ‘Het Hitler-Hess
  Bedrog’
      Want 10 mei 1940 was ’n TEGENAANVAL.
  10 dagen later stonden onze
  verdedigers v Vrijheid aan het
  Kanaal, via zwakke plek in
  verdediging te Sedan en de
  afleidingsmanoeuvre via Nederland.
  Generaal Winkelman CONSPIREERDE en
  COLLUDEERDE met de door en door
  criminele geallieerden (DEEP STATE
  PUR SANG).
  Nederland dus VERRE van neutraal.   
  18. Speech of the Century: Stalin’s 5
  mei 1941 – ‘WE GO WEST’

  Smoking Gun vd EEUW   I:  Secret Polish
  Docs
  Smoking Gun vd EEUW  II:  Secret 4-
  Fronten Plan
  Smoking Gun vd EEUW III:  Secret War
  Provoking War Ultimatum
  Smoking Gun vd EEUW IV:  Lieber Herr
  Hitler door
  Edward VIII
  Smoking Gun vd EEUW  V:  Het Niet Noemen
  v GLEIWITZ
  Smoking Gun vd EEUW VI:  WTC7

  Und so weiter Und so weiter.

  VOORSTEL Bevrijdingsdag: geen 5 mei maar 22 juni. 1000% referentie naar 22 juni 1941 toen diezelfde Stalin ’s avonds laat START WERELDREVOLUTIE gaf door Operatie Groza groen licht te geven. Want de smeerlap kreeg eindelijk door dat zijn plannen door de geweldige REALITEITSZIN AH doorzien waren.

  VOORSTEL Herdenkingsdag: geen 4 mei maar 16 oktober. 1000% referentie naar Moskou’s Showproces, aka Neurenberg ‘Tribunaal’ 1946, waar Duitslands politieke leiding werd omgebracht. Juist diegenen die MET Finland, Roemenië, Slowakije, Hongarije, Kroatië en Spaanse vrijwilligers handelden TEGEN ‘That Evil Nightmare’ Hamilton Fish FDR, p.51 ‘The Other Side of the Coin’, de joods bolsjewistisch communistische sovjets.

  DEEP STATE verantwoordelijk voor duizenden Katyns en DRESDEN: Hiroshima, Nagasaki EN Tokio in één in één ETMAAL.

  Omdat iedere essentie op deze planeet 1000% manipulatie, dwz FAKE tot op het bot is.

  Mvg en Dank u wederom.

 6. Prima stuk weer van Hans Vogel. Met Seyss-Inquart wisten de mensen in ieder geval waar ze aan toe waren. Met viespeuk Mark Rutte weten de mensen helemaal niets. Hier nog even een leuk onderzoek van de Duitse journalist Ken Jebsen naar de kwaliteit van “het nieuwe normaal” oftewel van het gezondheidsfascisme:

  https://www.youtube.com/watch?v=3Lfn14F0h9I&t=77s

Geef een reactie