2 Replies to “MICHA BENADERT DE RVD OVER DE PEDONETWERKEN VAN DE HAAGSE ELITE”

 1. Hoogverradelijke (dit zijn psychopaten steevast) psychopaten zoals “Prins” Bernhard, corrumperen (op in mijn eerdere reactie omschreven wijze) uiteindelijk een gehele overheidsadministratie, ja natie.
  Het wordt stukje bij beetje een open gekkenhuis met de (verholen SS) staat TEGENOVER de bevolking..
  Daarom stond op dergelijk hoogverraad destijds ook het vuurpeloton. Je kunt dergelijk *proactief bedreigend terreur en onderdrukking nastrevend* ‘pure evil’ immers niet laten ronddarren als het ECHTE leven je lief is.
  De waarheid klinkt natuurlijk wel als haat, voor degenen die de waarheid haten.
  Psychopaten zoals Bernhard willen de omgekeerde wereld (hun droomwereld), waar degenen die de misdadigers willen exposen én vervolgen, zelf worden vervolgd:
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/exposing-war-crimes-should-always-be-legal-committing-and-hiding-them-should-not

 2. Geachte RVD,
  Volgens onze gegevens was uw voormalige directeur Gijs van der Wiel (alias “de Sfinx”), een NSB ambtenaar, die gedurende WO2 achter de schermen (en daar voor het grote publiek onzichtbaar) op een sleutelpositie nauw betrokken was, bij het zo vlot mogelijk verplaatsen van Nederlandse ambtenaren naar een ambtelijke standplaats in Nazi-Duitsland.
  Hij heeft hiertoe o.a. zeer simpele arbeidscontractanten bij PTT op bedrieglijke wijze papieren laten ondertekenen, waarmede zij dachten een vaste aanstelling in Nederland te verkrijgen, maar waarmede zij in feite een enkele reis richting steden als Bremen, Hamburg, Breslau, Leipzig, Münster e.d. ondertekenden.
  Dat was niet mooi van Gijs en dat is een eufemisme.
  Onze vraag is nu: Waarom is Gijs in 1945 niet *onmiddellijk ontslagen* t.g.v. de zgn. Ambtenarenzuivering en werd hem daarbij niet tevens voorgoed verboden om nog ooit in ambtelijke dienst te treden, met verval van alle rechten, zoals wel is gebeurd bij integere ambtenaren, die tegen hun wil door Gijs of figuren als Gijs op de trein naar een gezonde ‘Dienststelle’ in Duitsland zijn gezet en die bijv. door (tot op heden en doorgaand onbestraft gebleven) geallieerde oorlogsmisdaden, niet meer geheel in orde/de oude (dit is ook weer sterk eufemistisch uitgedrukt) naar Nederland zijn teruggekeerd.
  Gaarne z.s.m. van u vernemend,

  De verbaasde, bevreemde, verbijsterde (wakkere) Nederlandse staatsburgers.

Geef een reactie