MICHA-CLAIM GAAT NAAR BLOEDSTOLLENDE CLIMAX; MICHA STUURT EMAIL AAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD

OP DE FOTO: DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD SAMEN MET DE BELANGRIJKSTE CLIENT VAN DE ADVOCAAT VAN HANS WESTENBERG, ARNOLD CROISET VAN UCHELEN VAN ALLEN & OVERY

WAT KAN DE HOGE RAAD IN HEMELSNAAM BEDENKEN OM HUN CORRUPTE EN CRIMINELE VRIEND HANS WESTENBERG TE REDDEN NADAT HIJ DOOR ZO’N BEETJE ALLE RECHTERS VAN NEDERLAND IS EXPOSED? * GAAT GRAPPERHAUS EEN SPECIALE ‘WESTENBERG-WET’ INDIENEN DIE DEZE EX-RECHTER ONKWETSBAAR MAAKT VOOR HET RECHT? * GRAPPERHAUS ZIT ZELF OOK IN DE ZAAK-WESTENBERG OMDAT ZIJN VOORGANGER ALS VOORZITTER VAN ALLEN & OVERY WESTENBERG’S ADVOCAAT IS -EN TEVENS DE ADVOCAAT VAN DE KONING * IS ER OOIT SPRAKE GEWEEST VAN MEER DAVID EN MEER GOLIATH?

micha kat
To: Tjeerdema mr. T.M. (Hoge Raad)

May 18 at 9:11 AM

Geachte mevrouw Tjeerdema,

Zou u onderstaande tekst onder de aandacht willen brengen van de heer Feteris?

Met vriendelijke groet en nog dank voor de eerdere antwoorden,

Micha Kat

Geachte heer Feteris,

Ik heb gisteren op mijn website een video geplaatst waarop wordt bewezen dat u partijen die recht zochten 11 jaar lang willens en wetens heeft bedrogen door te verzwijgen dat u geen rechter was als hoofdberoep, maar partner bij PricewaterhouseCoopers. Pas in 2005, toen uw verzwegen hoofdfunctie werd onthuld in een rapport van toenmalig kamerlid Joost Eerdmans, maakte u bekend dat u werkzaam was bij PwC. Gezien het feit dat zowat alle grote bedrijven in Nederland alsmede tal van andere belangrijke partijen klant waren (zijn) bij PwC, is hier zonder enige twijfel sprake van corruptie. Ik plaats onderaan deze email een link naar de betreffende video. Mij is bekend dat de zogeheten ‘big four’ -dus naast PwC ook Ernst & Young (thans EY), KPMG en Deloitte- partners ‘afvaardigden’ naar de rechterlijke macht om zaken te manipuleren voor hun klanten. Dit zagen (zien) deze full service-molochen blijkbaar als een additional stuk ‘service’. Ik heb hierover in het verleden bericht en mensen met naam en toenaam genoemd, maar de betreffende website (accountingweb.nl) is door de lobby van de big four van internet gehaald. Allemaal aanwijzingen dus dat hier sprake is van een complot vanuit de big four waarvan u deel uitmaakte.

Thans mail ik u om het navolgende. Bij uw Raad dient thans een zaak die is ingebracht door een corrupte en criminele rechter, de heer Hans Westenberg. U bent wellicht bekend met deze zaak daar er vanaf vorig jaar ook een andere (zij het zeer nauw verwante) zaak speelt bij uw Raad, namelijk die tussen de advocaat H. Smit en Westenberg waarin beide partijen als ik het juist heb in cassatie zijn gegaan. Wat mijn zaak betreft: Westenberg is in cassatie gegaan tegen een arrest van het Hof te Den Bosch waarin werd bepaald dat hij onrechtmatig tegen mij heeft gehandeld door misbruik te maken van procesrecht en aansprakelijk is voor mij aldus toegebrachte schade.

Een van de leden van uw Raad, de heer Y. Buruma, heeft lezingen gehouden in den lande waarin hij de stelling innam dat ‘er in Nederland geen corrupte rechters bestaan’. Onderaan deze email plaats ik de link naar een video van een van deze lezingen. Thans dienen bij uw Raad twee zaken rond een (ex)rechter waarvan niet alleen is komen vast te staan -in tal van vonnissen en arresten- dat hij corrupt is, maar zelfs ook dat hij crimineel is daar deze rechter door het OM tot in hoger beroep is vervolgd waarbij het Hof te Arnhem heeft gevonnist dat de tenlastelegging tegen hem (wegens meineed) ‘wel wettig is bewezen, maar net niet overtuigend genoeg’. Het lijkt mij evident dat ik niet kan rekenen op een eerlijke en onafhankelijke behandeling door uw Raad als een van de leden de stelling betrekt dat ‘corrupte rechters niet bestaan’. Daarom verzoek ik u afstand te nemen van voornoemde stelling van Buruma. U kunt zulks doen door dit in een email aan mij te melden.

Met hoogachting en vriendelijke groet,

Micha Kat

hierbij de video over uzelf en PwC:

hierbij de video van mr. Buruma:

2 Replies to “MICHA-CLAIM GAAT NAAR BLOEDSTOLLENDE CLIMAX; MICHA STUURT EMAIL AAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD”

 1. Naar zo’n email kun je natuurlijk fluiten: die man is over een jaar nog niet uitgelachen om wat je allemaal weer aan wartaal uitslaat.

 2. Geachte psychopaat,

  Gezien uw fundamentele corruptie kan ik van u geen correcte behandeling van mijn rechtszaak tegen Prins Bernhard BV verwachten.

  Ik verzoek u mij derhalve per e-mail mede te delen of u de juistheid van deze (door tonnen aan feiten en bewijzen m.b.t. uw gedrag ondersteunde) inschatting inziet.

  Doet u alstublieft in deze voor mij zo kritieke zaak geen uitspraak, waarin u mij (op ogenschijnlijk onverschillige en slordige wijze, die bij een corrupte fundamentele psycho-killer van Roland Freisler kaliber zou passen, maar bij een integere hooggeschoolde met langdurige beroepservaring, bizar belachelijk ongeschoold of kleuterachtig overkomt, terwijl u aantoonbaar scholing te over hebt en geen kleuter bent) in uw hoogmogende uitspraak bijv. verwart met mijn grootvader (of zelfs evt. grootmoeder) of een dergelijke viezepoeperij.

  Uw toegenegen,

  DSR

Geef een reactie