MICHA EIST ONDERZOEK NAAR MANIPULATIE WESTENBERG-ZAKEN DOOR MINISTER GRAPPERHAUS

HET KAN ALTIJD NOG ERGER: DE CORRUPTE EN CRIMINELE EX-RECHTER WESTENBERG KRIJGT WEL GELD MAAR MICHA -DIE ZIJN PROCEDURE AL HEEFT GEWONNEN- KRIJGT NIETS * MICHA: ‘GRAPPERHAUS ZIT DE ZAAK TE MANIPULEREN’

MINISTER GRAPPERHAUS HEEFT ALS VOORMALIG VOORZITTER VAN HET KANTOOR DAT HANS WESTENBERG BIJSTAAT IN DE MICHA-CLAIM EN ALS OPVOLGER VAN DIENS ADVOCAAT CROISET VAN UCHELEN EEN NIET ACCEPTABEL BELANG BIJ DE UITKOMST * OOK ALS MINISTER HEEFT GRAPPERHAUS EEN ENORM BELANG DE RECHTERLIJKE MACHT TE BLIJVEN BESCHERMEN * GRAPPERHAUS LAAT STEEDS WEER ZIEN WETTEN EN REGELS TE OVERTREDEN EN ZAKEN OP ONRECHTMATIGE WIJZE NAAR ZIJJN HAND TE ZETTEN: ZO MANIPULEERDE HIJ DE KEUZE VAN DE RECHTERS IN ZIJN EIGEN TUCHTZAAK EN BEINVLOEDDE RAPPORTAGES OVER HET DRUGSBELEID DIE ONAFHANKELIJK ZOUDEN MOETEN ZIJN * OOK DE KRANKZINNIGE UITSPRAAK PRO-WESTENBERG IN DE KLOKKENLUIDERSZAAK TEGEN DE GRIFFIER STINKT EEN UUR IN DE WIND * HEEFT GRAPPERHAUS ZICH ALS ADVOCAAT OOK BEZIG GEHOUDEN MET ZAKEN ROND WESTENBERG? * IN HET KG OVER HET VOORSCHOT OP DE MICHA-CLAIM ZAT EEN RECHTER DIE BIJKLUST VOOR PELS RIJCKEN, DE LANDSADVOCAAT EN HET AANVANKELIJKE KANTOOR VAN WESTENBERG

MISDADIG ARREST VAN HET HOF TE DEN BOSCH -HETZELFDE HOF DAT MICHA LIET WINNEN VAN WESTENBERG- MAAKT HET ONRECHTMATIG VOOR KLOKKENLUIDERS BINNEN RECHTBANKEN MISSTANDEN NAAR BUITEN TE BRENGEN: DIT IS OPNIEUW EEN BEWIJS VOOR DE ENORME BEERPUTTEN IN ONZE RECHTSPRAAK DIE NIET MOGEN WORDEN GEOPEND

Voormalig griffier Marlous van der Togt moet oud-rechter Hans Westenberg – beiden voorheen werkzaam bij de rechtbank Den Haag – schadevergoeding betalen wegens een haar toe te rekenen onrechtmatige daad. Zij stuurde in 2007 een anonieme brief naar Nieuwe Revu met verwijten over partijdigheid, belangenverstrengeling en machtsmisbruik aan het adres van Westenberg, maar volgens het Gerechtshof Den Bosch heeft ze die beschuldigingen onvoldoende onderbouwd en ook niet voldoende op juistheid onderzocht. Volgens het Gerechtshof staat de zaak over de aantijgingen van Van der Togt deels los van de zaken over de ‘bellende rechter’ Westenberg. Die laatste zaken – even grofweg tussen advocaat Hugo Smit, auteur Micha Kat en rechter Westenberg – doen volgens het gerechtshof niet af aan de schade die Van der Togt zelf heeft aangericht met haar beschuldigingen over samenspanning en vriendjespolitiek tussen rechter Westenberg en rechter Kalbfleisch. LEES VERDER OP ADVOCATIE.NL

2 Replies to “MICHA EIST ONDERZOEK NAAR MANIPULATIE WESTENBERG-ZAKEN DOOR MINISTER GRAPPERHAUS”

  1. 1) Jij hebt helemaal niets te eisen. Er is ook niemand die naar je luistert. 2) je hebt je procedure helemaal niet gewonnen, dat bleek eens te meer bij het kort geding dat je glansrijk verloor.

Geef een reactie