MICHA KRIJGT STAF TER GESELING VAN DE PEDO’S

DE PROFEET MICHA TEGEN DE CORRUPTE RECHTERS: ‘WAT EIST VAN U DE HEER, DAN RECHT TE DOEN? * MAAR DE RECHTERS DOEN GEEN RECHT MAAR VERKRACHTEN KLEINE KINDEREN * SMERIGE PEDO-ZWARTE MAFIA MOET UIT NEDERLAND WORDEN WEGGEJAAGD ALS DESTIJDS DE GELDWISSELAARS UIT DE TEMPEL

Dag Micha,

Mooiere tijd had je niet uit kunnen kiezen voor ROL. 3400 jaar geleden werden je volksgenoten in deze dagen bij volle maan uit Egypte bevrijd. Velen raakten toen zwaar onder de indruk van de Macht en Kracht
van de Schepper, die het door Hem gekozen Volk, jouw volk, uit Egypte bevrijdde en naar het door Hem onder ede toegezegde Land Israel bracht. Deden ze wel 40 jaar over, maar toch ! En wat een revolutie, omwenteling hebben de Israëlieten teweeggebracht ! Hun denken heeft o.i.v. Torah de grondslag gelegd onder iedere beschaving. Niet langer elkaar als beesten behandelen, maar met het Rechtssysteem van en in de Torah, elkaar als mensen behandelen.

Dat is Revolutie ! En daar streef jij ook naar ! Niet langer de misselijkmakende onrechtvaardigheid
tolereren van de VVD-pedofielen en VVD-homofielen in de top van het Nederlandse Ministerie van Geiligheid en Justitie, maar met een revolutie schoon schip maken in dat Ministerie.
Je stelt terecht, dat de Tweede-Kamer niet meer in staat is, die aktie uit te voeren, omdat de Tweede-Kamerleden niet meer weten hoe ze hun constitutionele Macht kunnen laten gelden. Ze laten zich volledig bedotten door de prietpraat van de VVD-bewindslieden, die als spreekbuis fungeren van de hoge ambtenaren van het Ministerie van Geiligheid en Justitie. Nisan 16, 5775 / 5 april 2015 krijg je als verjaarscadeau een staf, die je in je rechterhand (de hand van het Recht) kan nemen en waarmee je Nederland gaat slaan met als doel, dat Nederland terugkeert naar het denken uit Bijbelse tijden,
naar het denken van en in Torah : de Woorden van Hem. Die profetenrol is je op het lijf geschreven.
En beste Micha, het zijn altijd de Joden, die in de wereldgeschiedenis de revoluties in gang hebben gezet,
zoals ze in Rusland in 1917 de communistische revolutie hebben aangestoken. Het rechtvaardigheidsdenken zit in hun genen. Dus : pak Nederland aan ! Pak die smerige VVD-pedofielen in het Ministerie van Geiligheid en Justitie aan, die zich gesteund weten door hun homofiele VVD-collega’s. En je weet, dat de top van de politieke partij VVD ook strontvol zit met pedofielen en homofielen, die de top van het Ministerie van Geiligheid en Justitie afschermen. Vandaar dat de VVD-Tweede-Kamerleden pielemuisstil zijn over deze kanker in de Nederlandse samenleving.
Sla ze met je staf eruit, beste Micha !
We verwachten vuurwerk van je !
Brand ze af !

Met strijdbare groet,

Shabbat shalom,

Hans Holtrop

 

5 Replies to “MICHA KRIJGT STAF TER GESELING VAN DE PEDO’S”

 1. Al enkele jaren volg ik de berichten van Micha. Micha, de naam die betekent: “die als God is”. Een profetische naam van een man met een opdracht. De verkrachters van recht en kinderen, de satanisten, staan onder de macht van de kwade machten, overheden, de wereldbeheersers der duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten. We zie de zaken in het besef dat we niet strijden tegen vlees en bloed, maar dat het een geestelijke strijd is. Wat ook nodig is, dappere strijders die bidden, die het goede nieuws van het Koninkrijk van God doorgeven, wat een komend Koninkrijk is waar vrede en gerechtigheid regeert. Wat Micha doet, is de duisternis aan het licht brengen. En wat in het licht is, is aanstonds te verdwijnen. Zoals in het leger hebben de grondstrijdmachten steun nodig van de luchtmacht. Micha Kat en de bescherming van kinderen staat al enige jaren op mijn gebedslijst. Ik noem dat luchtmacht. En alhoewel ik het niet altijd eens ben de de woordkeuze van betrokkenen, ik herken en deel de diepe verontwaardiging bij Micha, waar Hans Holtrop over schrijft, dus Micha wees bemoedigd. m.v.gr. Aleke

 2. Beste Ceasar(of Caesar ?) Lion Cachet,

  In de afgelopen tien jaar heb ik de diepe verontwaardiging gezien in en bij Micha Kat, inz. de verkrachting van het Recht door de machthebbers in de Overheidssystemen. En die verontwaardiging kan alleen maar voortkomen uit het weten en kennen van de Grond van het Recht. Waar het Recht vandaan komt.
  Bijbelse profeten hadden vaak ook een van het normale afwijkend gedrags-patroon, waarmee zij hun volksgenoten wakker probeerden te schudden.
  Micha is één van de helden in Nederland, die dag in, dag uit, de afgestompte hersenen proberen te prikkelen, wakker te krijgen.
  Dus voor Micha geldt maar één parool : Verhevig je strijd !
  M.vr.gr.
  Shalom,
  Hans Holtrop

  1. Nederland heeft moedige leiders als Micha nodig om de Joodsche pedo-elite in Nederland te verpletteren. Hij is een Groot Leider maar kan het niet alleen en verdient brede steun in het vertrapte volk. We kunnen een nieuw tijdperk ingaan als we Micha volgen.
   We moeten nationale bekendheid geven aan deze site zodat het volk wakker wordt en Micha de macht kan geven.

   Steunt Micha, de profeet die ons zal bevrijden!

Geef een reactie