MICHA NU AL BIJNA VIER JAAR LANG GETERRORISEERD DOOR JUSTITIE.. EN EINDE IS NOG LANG NIET IN ZICHT

OP 25 APRIL 2012 WERD MICHA IN DE BOEIEN GESLAGEN OP SCHIPHOL EN SINDSDIEN IS ZIJN LEVEN EEN GROTE CHAOS * OP DEZE WIJZE VOLTREKT JUSTITIE EEN EXTRA EN KRANKZINNIG ZWARE STRAF * NOG JAREN VAN STRESS EN ONZEKERHEID IN HET VERSCHIET * MICHA HEEFT HELEMAAL NIETS GEDAAN -JA, EEN IRONISCH BEDOELDE ‘BOMMELDING’ BIJ HET MINISTERIE DIE REEDS VANAF HET BEGIN NIET SERIEUS WERD GENOMEN

Onder het bureau van Joris Demmink ligt een bom. Die komt binnen een uur tot ontploffing als jullie Demmink niet afleveren bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Zo ongeveer luidde de tekst van de ‘bommelding’ die Micha een jaar over vijf geleden deed bij het Ministerie van Justitie. Er volgde geen enkele maatregel: geen ontruiming, niets. Onbekend is of de beveligers van MinJus ook daadwerkelijk onder het bureau van de pedofiel hebben gekeken of daar kleine kind ook een ‘bom’ aanwezig was. Hadden ze maar uitgevoerd wat Micha toen zei -het vastzetten van Joris Demmink- dan was ons land een hoop leed bespaard gebleven! Toen Micha deze ‘valse bommelding’ deed, was Demmink nog ‘onschuldig’ en waren alle verhalen over zijn kindermisbruik ‘complotten’. Maar over twee weken staat Demmink wel mooi onder ede voor de rechter om te verklaren over zijn pedofiele activiteiten. In die zin kun je dus zeggen dat Micha met zijn ‘valse bommelding’ heeft gehandeld in het algemeen belang. Toen de opname van deze ‘valse bommelding’ werd afgespeeld in de rechtzaal op de Haagse rechtbank lag het publiek dubbel van het lachen. Een bom die pas ’tot ontploffing komt’ als ‘Demmink niet binnen een uur wordt afgeleverd bij het politiebureau’… zo’n bom bestaat dus helemaal niet en bovendien was er op de door Micha aangeveven locatie geen bom aanwezig. Is er dan nog sprake van een ‘valse bommelding’? Maar goed, puur formeel zou je eventueel staande kunnen houden van wel. De andere ‘valse bommelding’ bij het Haagse advocatenkantoor bestaat niet. Die dus door Justitie samen met het advocatenkantoor verzonnen om de zaak tegen Micha zwaarder te maken. Gek genoeg zou dat advocatenkantoor wel enige uren ‘ontruimd’ zijn geweest; deze ‘ontruiming’was dus fake en uitsluitend bedoeld de claim van de ‘valse bommelding’ geloofwaardiger te maken. Zo werkt Justitie in Nederland. Vast staat dat OvJ Nicole Vogelenzang de stukken heeft vervalst. Op de band staat: ‘als jullie zo doogaan vliegen binnenkort de branndbommen bij jullie door de ramen’. Hiervan heeft Vogelenzang gemaakt: ‘gooi ik binnenkort de brandbommem door de ramen’ -Baybasin-style, zeg maar. De voorzitter van het advocatenkantoor is door het Haagse Hof toegewezen als getuige om over de vervalsing van de ‘bommelding’ te worden ondervraagd, maar toen werd opeens ‘van hogerhand ingegrepen’ en nu hoeft deze man niet meer te komen opdraven. No further questions. Steeds weer wordt het Micha belet zijn onschuld te bewijzen en worden zijn getuigen afgewezen, zelfs als ze dus al toegewezen zijn. Alle andere ‘delicten’ die Micha de afgelopen jaren ten laste zijn gelegd zijn fake, null and void. Van twee ‘doodsbedreigingen’ werd hij vrijgesproken (Gelauff en Vlug), die tegen Mos staat nog in hoger beroep. De rest is smaad en laster -volgens de vonnissen. Maar niet in werkelijkheid, want alle beweringen zijn met bronnen onderbouwd, journalistiek van aard en gedaan in het algemeen belang. Van smaad kan dan geen sprake zijn. Dan is er nog de ‘opruiing’ tegen de ‘Gouden Koets’ de ‘zaaksbeschadiging’ van het huis van Demmink en het ‘verstoren’ van het Panama-verhoor van Nout Wellink. Non-zaken, niets.

Desalniettemin wordt Micha nu dus al vier jaar geterroriseerd en leeft bij als een vluchteling. Goed, we maken er het beste van, maar wat blijft staan is dat Micha nu al een straf heeft ondergaan die werkelijk in geen enkele verhouding staat tot wat hij niet eens heeft gedaan. Pure terreur. En dat allemaal georganiseerd door Joris Demmink en de andere pedofielen ten bate van zichzelf. Op kosten van de gemeenschap. Demmink heeft zelfs de NVJ gedwongen Micha te royeren om zo zijn positie te ondermijnen. Micha heeft inmiddels een procedure aangekondigd tegen deze misdadige handelswijze van zijn eigen vakbond.

Op 25 april 2012 werd Micha rond 18:30 uur door drie Marechaussees in de boeien geslagen en afgevoerd naar een ophoudkamer op de luchthaven. Hij kan zich nog herinneren dat de agenten die zijn rugzak leegden zich vrolijk maakten over de bankbiljetten uit Laos (‘He! Monopolie-geld!’) die ze aantroffen. Op dat moment wist Micha nog niet wat hij fout of verkeerd had gedaan, maar heel Nederland wist dat al wel want Vogelenzang had Gelauff en Gerlof Leistra van Elsevier de ‘primeur’ gegeven van de ‘arrestatie van de mega-crimineel Micha’ op Schiphol. Het was de opening van het Radio 1-Journaal die avond. En zo was Micha al schuldig verklaard en veroordeeld nog voordat hij zelf wist waarvoor hij was vastgenomen. Het Haagse Hof heeft een onderzoek gelast naar deze onthutsende gang van zaken zijdens het OM, maar weer werd ‘van hogerhand’ ingrepen en dat onderzoek komt er niet. Wel werd Micha vorig jaar nog veroordeeld tot tien maanden onvoorwaardelijk wegens ‘belediging’ van Marcel Gelauff -hoger beroep is ingesteld. Vanuit de ophoudkamer werd Micha -geboeid- per politie-auto naar Delft gebracht waar hij drie dagen en nachten werd opgesloten in een politiecel. Toen hij als een zombie de raadkamer binnenkwam zat daar niemand minder dan Henk Korvinus -thans de ‘raadsadviseur’ van Mark Rutte. Henk moest controleren of de dienstdoende RC Micha wel twee weken verlenging oplegde van de voorlopige hechtenis -wat dus ook gebeurde. Micha werd afgevoerd naar de koepel in Haarlem. Na twee weken kwam hij vrij, maar werd binnen een dag weer gearresteerd omdat hij de ‘schorsingsvoorwaarden’ zou hebben overtreden -het was Micha namelijk verboden door Vogelenzang in zijn eigen huis te verblijven ‘omdat dat een huurwoning was’. Gelooft u het? Vast niet. Toen verdween Micha voor meer dan drie maanden achter de tralies.

Hoe zwaar is de straf die Micha reeds heeft moeten ondergaan? Hoe staat deze in verhouding tot wat hij (niet) heeft gedaan? In hoeverre is hier sprake van machtsmisbruik van Justitie om een journalist uit te schakelen die reeksen van misstanden heeft geopenbaard binnen de ‘zwarte mafia’? In hoeverre is er sprake van crimineel handelen door Justitie? Hoe moet worden geoordeeld over de sabotage van de hoger beroepen van Micha waardoor het hem onmogelijk wordt gemaakt zich te rehabiliteren? Over een graffiti-zaak die nu al zes jaar lang loopt? En wat is er precies aan de hand met de advocaten van Micha die hem steeds weer een mes in de rug steken? Met Gerard van der Meer stond Micha op het punt het hele leugenbolwerk van Justitie neer te halen toen hij de verdediging opeens volkomen onverwacht ‘neerlegde’ zonder ooit met een verklaring te komen.

We hebben hier geprobeerd ‘in vogelvlucht’ een overzicht te bieden van Micha’s zaken en situatie. Vele belangrijke elementen zijn weggelaten, zoals de zaak-Westenberg waarmee de oorlog van Justitie tegen Micha begon en het Berufverbot dat Justitie tegen Micha uitvaardigde om hem het werken in Nederland onmogelijk te maken. Maar er moet toch ooit een einde kunnen komen aan deze krankzinnige situatie? Dit is de bottom line: het Ministerie van Justitie is een criminele organisatie. Dat wordt alleen al aangetoond door het aftreden binnen korte tijd van Opstelten en Teeven en het wanpresteren -en mogelijke aftreden- van Van der Steur. De hetze tegen Micha is direct afkomstig vanuit dit criminele ministerie en is dus in de aard en in de kern ook crimineel. Als de Demmink-Minerva-mafia wordt vervangen -hetgeen moet gebeuren- moet ook het misdadige beleid van deze mafia worden herroepen. Bij dit beleid hoort niet alleen de hetze tegen Micha, maar ook de zaak-Baybasin en tal van andere ‘rechterlijke dwalingen’.

3 Replies to “MICHA NU AL BIJNA VIER JAAR LANG GETERRORISEERD DOOR JUSTITIE.. EN EINDE IS NOG LANG NIET IN ZICHT”

  1. Ik mis nog een stuk in het verhaal, namelijk alle grappen en grollen die heer Kat uit heeft gehaald voor het complete beeld.

    “”Als de Demmink-Minerva-mafia wordt vervangen -hetgeen moet gebeuren- moet ook het misdadige beleid van deze mafia worden herroepen””

    Tuurlijk Kat, je bedoeld eigenlijk dat je onder je grappen en grollen uit wil komen, Minerva of geen Minerva lijkt mij dat er nada noppes veranderd.
    Waarschijnlijk gok je nu op verjaring als dat mogelijk is.

Geef een reactie