MICHA TEGEN DE CORRUPTE EN CRIMINELE RECHTSTAAT: NIEUWE UNIEKE MOGELIJKHEID IN TE LEGGEN OP DE WINNENDE MICHA-CLAIM

LEES HIER HET STUK OVER DE MICHA-CLAIM OP ADVOCATIE.NL DAT ER NET ALS VILLAMEDIA WERKELIJK ALLES AAN DOET DE SENSATIONELE WINST VAN MICHA TE MINIMALISEREN * MAAR DIE SITE HEEFT DAN OOK NAUWELIJKS BEZOEKERS

[wp_ad_camp_1]

7 Replies to “MICHA TEGEN DE CORRUPTE EN CRIMINELE RECHTSTAAT: NIEUWE UNIEKE MOGELIJKHEID IN TE LEGGEN OP DE WINNENDE MICHA-CLAIM”

 1. De oplichter Micha herhaalt zijn oplichterstruc.

  Mensen trap er niet in. De kans dat er een euro uit die rare claim komt is uiterst gering en en zelfs in dat geval zal Micha elk bedrag dat wordt ingelegd schaamteloos in eigen zak steken.

  WARNING*WARNING*WARNING

 2. Kun je nagaan wat psychopathische ambtscriminelen van Prins Bernhard kaliber allemaal uit de kast zullen trekken, om (zoveel mogelijk bagatelliserend) met bijv. (beste voorbeeld van compleet en evident ONDENKBAAR grensoverschrijdend gedrag van de kant van de geallieerden onder dekmantel van oorlog) de waarlijk rabiate gruwelmoord op Dresden weg te komen……..

  ……als deze fundamenteel liegende, 100% narcisten hier -relatief een niemendalletje qua schurkenstreek- al zulke problemen veroorzaken.

  Psychopaten gaan (anti-sociaal evt. met ijskoud misbruik van staatsmacht inhakkend op radeloze invaliden) gewoon door met gruwelijke trammelant veroorzaken, ook al is het bewijs geleverd en ligt er (bij mindere -niet volkomen onder het tapijt geveegde- gevallen) een rechterlijke uitspraak.

  ‘Fair-play’, “waarheidsvinding”, “ere wie ere toekomt”, “leven en laten leven”, “ieder het zijne gunnen” e.d.:

  Het staat allemaal NIET in het woordenboek van de op ijskoude medeplichtigheid aan de meest gruwelijk denkbare massamoord gegrondveste USA/GB vazalstaat/psychopathocratie Prins Bernhard BV.

 3. Voor u is het misschien sensationeel, voor anderen is het een begin in de marge. De echte winst is er als u daadwerkelijk geld word toegekend. En zover is het nog niet.

  Zoals ik al eerder zei: Probeer niet naast uw schoenen te lopen.

 4. Het is dat al mijn geld nog vastzit in die hardhout plantage in de Sahara, maar anders zou ik ZEKER instappen.

  Maar is het anders niks voor jou Rogier Hop, zodat je eens wat meer kan doen dan alleen maar lullen? Wanneer komt de wajong binnen?

  1. “Dat de Raad voor de Rechtspraak gedurende zijn procedure de advocaatkosten voor Westenberg op zich nam, is volgens het hof op zichzelf niet onrechtmatig. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat de raad wist dat Westenberg gedurende de procedure loog over het bellen met Smit. Daarbij mag de Raad voor de Rechtspraak over zoiets als het vergoeden van advocaatkosten ‘tot op zekere hoogte zijn eigen afweging maken, en die afweging is niet onzorgvuldig geweest’. De Raad voor de Rechtspraak heeft volgens het hof wel onrechtmatig gehandeld door in 2006 op Kamervragen van de SP te antwoorden dat het handelen van de advocaat ‘niet door de beugel kon en schadelijk was voor het functioneren van de rechtspraak’. Hierdoor is Smit in zijn eer en goede naam aangetast. De Raad wordt daarom opgedragen deze uitspraken te rectificeren in NRC Handelsblad en het Financieele Dagblad, en wel binnen 48 uur nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden. Partijen hebben drie maanden de tijd om in cassatie te gaan. Smit eist van zowel Westenberg als de Nederlandse Staat een schadevergoeding. Hierover heeft het Gerechtshof nog geen beslissing genomen. De partijen hebben tot medio juni 2017 de gelegenheid gekregen om hierover onderling een regeling te treffen. Lukt dit niet, dan zal het Gerechtshof de hoogte van de schadevergoeding bepalen.” BRON plus ARREST

   PS: “Ongetwijfeld zal het merendeel der rechters iedere dag gewetensvol en integer aan het werk gaan en op de website van de RvdR staat het zo mooi: Voor iedereen geldt hetzelfde recht. Voor iedereen gelden dezelfde regels. Als 2 partijen een conflict hebben over de regels, beslist de rechter. Als een partij het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan hij in hoger beroep. Een hogere rechter kijkt dan opnieuw naar de zaak, met een frisse blik. Maar rechters zijn ook gevaarlijke ambtenaren waar je geen ruzie mee moet maken. Dat ondervond Hugo Smit die een hoge prijs betaalde voor zijn verwijt dat Westenberg hem intimiderend had opgebeld. In plaats dat de RvdR Westenberg tot de orde riep mocht de onder ede liegende Westenberg juist op gemeenschapskosten procederen tegen Smit. Na 13 jaar kwam het gerechtshof bij zinnen en stopte Westenberg af die, in strijd met de gedragscode, als rechter en passant ook nog betaalde adviezen bleek te geven. Een schaduw over zijn vertrek was daarom dat zijn meineed onbestraft bleef en hij in plaats daarvan een gouden handdruk meekreeg bij zijn vervroegd pensioen. Het ongestraft meineed plegen in civiele procedures (het OM vervolgt toch niet) is overigens de meest ondermijnende vorm van een eerlijk proces. (Liegen in de rechtszaal loont, Nwe Revu 26/10/16)”

   1. OVERIGENS..;

    “7 De uitspraak Het hof:

    In de zaak van [appellant] tegen [geïntimeerde] bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep voor zover daarin voor recht is verklaard dat [geïntimeerde] onrechtmatig jegens [appellant] heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de door hem aan [appellant] toegebrachte schade; verwijst de zaak naar de rol van 13 juni 2017 voor akte uitlating voort procederen dan wel royement; houdt iedere verdere beslissing aan; in de zaak van [appellant] tegen de Staat vernietigt de vonnissen waarvan beroep, en opnieuw recht doende: verklaart voor recht dat de Staat onrechtmatig jegens [appellant] heeft gehandeld doch uitsluitend ten aanzien van de brief d.d. 3 mei 2006 van de Raad voor de rechtspraak aan de Tweede Kamer-fractie SP voor wat betreft de hiervoor in rov. 6.49 genoemde passage, en aansprakelijk is voor de door de Staat daardoor aan [appellant] toegebrachte schade; wijst de door [appellant] gevorderde verklaring voor recht voor het overige af, met inbegrip van die met betrekking tot de vrijwaring; veroordeelt de Staat om binnen 48 uur na de betekening van dit arrest, zodra dit in kracht van gewijsde is gegaan, voor zijn rekening in de landelijke dagbladen NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad met de kop in kapitalen en op een prominente plaats de volgende rectificatie te doen plaatsen: “Ingevolge het arrest d.d. 7 maart 2017 van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch rectificeert de Raad voor de rechtspraak hierbij zijn brief d.d. 3 mei 2006 aan de Tweede Kamer-fractie SP. Deze brief, waarin is vermeld dat een advocaat – waarbij het niet onbekend was dat het om mr. [appellant] ging – aantijgingen had geuit van ernstige aard die het aanzien van de rechter, het ambt en de rechterlijke macht schaadden, bevat de beschuldiging dat het handelen van mr. [appellant] niet door de beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak. Die beschuldiging was onnodig diffamerend en onvoldoende gefundeerd en is later ook onjuist gebleken. Bij voormeld arrest heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch deze beschuldiging onrechtmatig geacht jegens mr. [appellant] . Mr. [appellant] is door die beschuldiging in zijn eer en goede naam aangetast. De Raad betreurt de schade aan de reputatie en goede naam van mr. [appellant] .

    Raad voor de rechtspraak

    Mr. F.C. Bakker, voorzitter”; wijst af de vordering van [appellant] tot het publiceren van een verdergaande of andersluidende rectificatie dan hiervoor geformuleerd; verwijst de zaak naar de rol van 13 juni 2017 voor akte uitlating voort procederen dan wel royement; houdt iedere verdere beslissing aan. Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. Brandenburg, M.A. Wabeke en J.P. de Haan en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 7 maart 2017.

    griffier rolraadsheer”

Geef een reactie