MICHA TEGEN DE RECHTERS VAN DE WRAKINGSKAMER-OUDERLING ABBINK

DE TIJD VAN RITUELEN EN BULLSHIT IS NU DEFINITIEF VOORBIJ * ALLEEN DE WAARHEID EN DE FEITEN TELLEN NOG * RAADSHEREN: U BENT EEN SCHANDE VOOR NEDERLAND EN U ZULT BOETEN

Waarde raadsheren van de wrakingskamer-ouderling Abbink! U heeft nu twee verzoeken van mij afgewezen. Het eerste betrof het verzoek de zitting van morgen ‘bij te kunnen wonen’ via een Skype-verbinding, het tweede verzoek betrof het vertonen van een video-boodschap voor u die ik als appelant in het hoger beroep heb opgenomen in mijn ballingsoord Ierland. Dat u de verzoeken afwees -mogelijk in strijd met vigerende wet- en regelgeving- is een ding. Een ander ding is dat u beide verzoeken afwees zonder motivering. Vandaar nu mijn vraag: waarom en op grond van welke overwegingen meende u beide verzoeken te kunnen afwijzen zonder motivering? U kunt dit antwoord niet geven? En dan denkt u dat ik jullie serieus moet nemen als rechters? Als u het antwoord niet kunt of wilt geven, zal ik dat doen. En dat antwoord luidt als volgt. “Wij motiveren niet omdat zulks in uw geval niet nodig is. U bent immers ‘van hogerhand’ aangewezen als ‘staatsvijand’ en daarom gelden de gewone en gangbare regels niet voor u. Wij hebben ‘van hogerhand’ de opdracht gekregen alles wat u zegt of doet af te wijzen zonder motivering.” Dat zou uw antwoord op mijn vraag moeten zijn als jullie in het framework van jullie rol als verraders en collaborateurs nog enige lef en karakter zouden hebben gehad. Maar dat hebben jullie niet. Dus zeggen jullie niets. Maar waar jullie zwijgen, zal ik spreken, net als de profeten destijds in het oude testament zoals Micha die zich ook reeds richtten tot de rechters die toen al net zo verdorven en corrupt waren als jullie nu. Als rechters geen recht meer doen, maar zuipen, vreten en naaien met the powers that be, loopt de samenleving op de klippen. Jullie doen geen recht. Jullie zijn corrupt. En aldus spreek ik met de stem van mijn naamgenoot Micha: Wat eist van u de Heer, dan recht te doen? Maar jullie doen geen recht. Jullie zijn corrupte criminelen, collaborateurs en handlangers die tegen een vorstelijke Judaspenningen-wedde kinderen uitleveren aan de weerzinwekkende penissen van toga-pedofielen. Jullie zullen bloeden en boeten. Elke dag ontdekken duizenden Nederlanders wie jullie werkelijk zijn: dienaren van Satan. Maar ondanks al dit hopen en bidden wij toch voor jullie redding en behoud. Want wij weten: het goede zal zegevieren. Uiteindelijk.

Geef een reactie