MONSTERLIJKE BEERPUTTEN ROND PEDO-PAUS GAAN WIJD OPEN -MET EEN SLEUTELROL VOOR DE FAMILIE ZORREGUIETA

WILLEM EN MAXIMA MOETEN WETEN DAT PAUS FRANCIS DIE ZE MEDIO VORIG BEZOCHTEN MEDE-SCHULDIG IS AAN DE MOORD OP INES * DE HYPOCRIETE ‘EXCUSES’ EN DE SATANISCHE SMEEKBEDE OM ‘VERGEVING’ VAN DE PAUS IN IERLAND WORDEN NIET GEPIKT OMDAT IEDEREEN NU VOELT DAT DEZE MAN HET PURE KWAAD VERTEGENWOORDIGT

*PAUS FRANCIS SPEELDE CRUCIALE ROL IN DE VUILE OORLOG VAN VIDELA
*PAUS FRANCIS IS DIRECT BETROKKEN EN MEDE-SCHULDIG AAN MASSAMOORD
*PAUS FRANCIS IS DIRECT BETROKKEN BIJ SATANISCH MISBRUIK VAN BABY’S, KINDEREN EN VROUWEN
*FAMILIE ZORREGUIETA HAD CHANTAGE-ARCHIEVEN OVER DE COMPLETE WERELD-ELITE VAN DESTIJDS EN DAT WERD INES NOODLOTTIG

In de ‘vuile oorlog’ tegen alles en iedereen die ‘links’ was en rook naar ‘communisme’ vanaf 1976 in Argentinie werden ook vele kinderen en mooie jonge vrouwen opgepakt. Deze kregen een ‘speciale behandeling’ in sado-martelkampen waarvoor de junta van Videla allerlei wereldleiders uitnodigde. Uiteraard werden van dit alles opnames gemaakt. Hiervan zijn archieven die werden bewaard in de estates van de familie Zorreguieta. Dit is wat de site Neonrvolt vervolgens meldt met als bron de site Crazydaysandnights (CDAN) (zie ook Niburu.co):

That’s right. CDAN is telling us that Queen Maxima’s sister, Ines Zorreguieta was “suicided” this past week because she had discovered her father’s cache of films, and was starting to go through them all. Her fatal mistake was talking about it to her Hollywood “friend.” That’s when the Argentinian Government caught wind of it and came in to try and collect everything related to those videos. But I think the most stunning part of this is that a record was kept – not only of all the elites in the films – but of the names of all of those victims on film. Those volumes with both the abusers’ and victims’ names are now missing.

Helemaal creepy wordt het als we constateren dat de bron op CDAN ook nog meldt dat Ines deze ‘Hollywood friend’ kende ’through her sister’. Dat zou kunnen betekenen dat deze vriendin van Ines (die zal inmiddels ook wel zijn ‘gezelfmoord’) Maxima op de hoogte heeft gesteld van waar Ines mee bezig was met alle mogelijke gevolgen van dien… Het lijkt voorts niet uitgesloten dat de koppeling van Maxima aan ons Koninklijk Huis te verklaren is uit de betrokkenheid van Nederlanders zoals Prins Bernhard bij de satanische gruwelen met kinderen en jonge vrouwen die zich afspeelden ten tijde van de Vuile Oorlog. Vast staat in elk geval dat Maxima afkomstig is uit de koker van Bernhard. Ook zijn er meerdere getuigen die verklaren dat Bernhard heeft deelgenomen aan dergelijke activiteiten. Zie bijvoorbeeld dit artikel op Niburu.co waarin Bernhard in een adem wordt genoemd met… Paus Francis!

Thans is het echter cruciaal stil te staan bij de rol van deze Paus Francis die -zo blijkt uit de video’s- moet worden gezien als een van de hoofddaders van de misdaden van het regime. Vrijwel alles wat gebeurde -dus ook de satanische offers van kinderen en het martelen van jonge vrouwen- had de expliciete zegen van de Kerk. Daar komt dan nog bij, dat Paus Francis destijds de opdracht had zijn eigen gelederen te zuiveren van ‘linkse elementen’ -dat wil zeggen priesters en geestelijken die de zogeheten ‘bevrijdingstheologie’ aanhingen -het verheffen van de armen en de vertrapten. In een werkelijk monsterlijk display van satanische inversie is Paus Francis juist verkozen om deze reden: dat hij de Paus zou zijn ‘van de armen en vertrapten’. Daarom nam hij ook de naam Francis aan, een verwijzing naar Fransiscus van Assisi.

Naschrift
We leven thans in tijden waarin sprake is van een absolute en ultieme ‘waarheids-catharsis’. Alle bouwwerken die zijn opgetrokken uit eeuwen van leugens storten in, met donderend geraas. Twee van deze bouwwerken zijn het Vaticaan en ons Koninklijk Huis. Beide instituties zijn al die tijd aangestuurd door satanische energie en thans is het moment gekomen dat het gewicht van het kwaad zo immens is geworden, dat de instelling en de samenleving het niet langer kunnen torsen.

2 Replies to “MONSTERLIJKE BEERPUTTEN ROND PEDO-PAUS GAAN WIJD OPEN -MET EEN SLEUTELROL VOOR DE FAMILIE ZORREGUIETA”

  1. Mensen met een NORMALE ‘mindset’ zijn niet te bewegen om aan dergelijk (voor hen ondenkbare en traumatiserende) walgelijkheden, die wel koren op de molen (!) zijn trouwens van bepaalde protestantse en Joodse kringen…., deel te nemen!

    Ook hier biedt de moderne psychopatentest dus weer dé uitkomst om secuur de WARE culprits aan te wijzen en de juiste behandeling te kunnen toepassen: UITNEMEN.

    Je bent een rund als je met vuurwerk stunt, door te denken dat je psychopaten via bijv. raadsheer of rechter Vermeulen, Van Delden, Wolleswinkel of Stolk e.d. in het PB BV “rechts”systeem achter de DIKKE tralies krijgt waar deze 100% proactief agressieve ijskoude narcisten thuishoren.

  2. Paus Franciscus kán dat alleen gedaan hebben, als hij, zoals Bernhard zur Lippe Biesterfeld en bijv. de massamoordenaar Willem “van Oranje” (door illegaal ‘erbschleichen’ want NIET in mannelijke lijn van adellijke afstamming, maar kennelijk van een psychopathisch criminele schurkenfamilie uit de boerenstand, en dan nog de regels verbuigend door diverse Van Nassaus de ene d.m.v. bedrog geusurpeerde prinsentitel te geven) een psychopaat/100% narcistische kernkrankzinnige is, die zijn “andere wereld van Jimmy Savile” voor een priesterroeping heeft gehouden,

    TESTEN DUS en indien bingo: UITNEMEN!

    Hard bewijs via die banden etc. zal wel “de Morkhoven weg” opgaan……

Geef een reactie