MORGEN UITSPRAAK IN ZAAK ‘DOODSBEDREIGING’ CORRUPTE JOURNALIST BART MOS

DURVEN DE RECHTERS HET AAN MICHA TE VEROORDELEN VOOR EEN ‘DOODSBEDREIGING’ ALS HIJ REEDS DIRECT DAARNA EXCUSES HEEFT AANGEBODEN -HETGEEN OOK IS ERKEND DOOR BART MOS? * NET ALS IN DE ABBINK-ZAAK LIGT OOK HIER DE CASSATIE AL KLAAR EN WEL OP DE VOLGENDE IDEALE GRONDEN:

Primo: We zullen de Hoge Raad vragen zich uit te spreken over de vraag of er nog sprake is van een dreiging, als iemand reeds direct na het uiten ervan deze dreiging ‘intrekt’ dan wel ‘herroept’ -waarmee er dus de facto geen sprake meer is van deze dreiging. Vergelijk dit met iemand die een portemonee van iemand anders pakt en die de volgende dag weer teruggeeft zonder dat er iets uit is verdwenen. Deze persoon heeft niet correct gehandeld -hij had de portemonee niet mogen wegnemen- maar na teruggave is er geen sprake meer van diefstal, of als daar al sprake van zou zijn zou een aangifte van de ‘bestolen’ persoon kansloos zijn, laat staan dat de ‘dief’ zou worden vervolgd en veroordeeld; secundo: het Hof had Micha nooit mogen veroordelen zonder de tapes te hebben beluisterd; tertio: kan er sprake zijn van een ‘doodsbedreiging’ als de ‘bedreiger’ nimmer heeft gezegd: IK ga je dood maken maar slechts in algemene termen heeft gesproken ‘JE krijgt een kogel door je kop’.

9 Replies to “MORGEN UITSPRAAK IN ZAAK ‘DOODSBEDREIGING’ CORRUPTE JOURNALIST BART MOS”

 1. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd dat ik hem dood ging maken en toen heb ik hem terplekke het ziekenhuis in geslagen. Dit alles leverde mij een gevangenisstraf op van welgeteld 30 dagen. Dus voor die bedreiging was het zeker 30 dagen cel en die zware mishandeling was zeker gratis. Laat ze dat maar eens uitleggen.

 2. Een doodsbedreiging is een ernstig misdrijf, Micha, zeker als je daarmee een journalist probeert te beletten zijn vak uit te oefenen. Dat is wel iets anders dan zakkenrollen.

  Daarnaast gaat je vergelijking niet op: ook als je na een diefstal het gestolen goed teruggeeft, blijft het diefstal. Er is namelijk sprake van opzet. Heel misschien was je ermee weggekomen als je nog tijdens het gesprek met Mos was teruggekomen op je uitspraken, dat zou immers opzet kunnen uitsluiten en de nadruk op een ongecontroleerde opwelling of een gewoon domme uitspraak leggen. Pas dagen later een excuusmail sturen gaat je simpelweg niet redden. Mijn voorspelling: de strafoplegging in eerste aanleg wordt onveranderd overgenomen in het hoger beroep.

  Als ik dit goed voorspel, zul je zeggen: “zie je wel, de rechtspraak is corrupt, justitie voert een hetze tegen mij en jij bent in dienst van de staat. Alles wat ik voorspelde, komt uit.” En als ik dit niet goed voorspel, zul je zeggen: “zie je wel, Bart Mos en De Telegraaf gaat down en ik win op alle fronten! Alles wat ik voorspelde, komt uit.”

  Micha Kat verspreid altijd tegengestelde scenario’s en kan dan ook altijd zijn gelijk claimen.

  1. De vergelijking gaat wel op, want ik ontken niet dat er in het voorbeeld (tijdelijk) sprake is van diefstal; waar het om gaat is of een aangifte en een vervolging in zo’n geval voor het OM erg veel kans zou maken en zou leiden tot een veroordeling. Ik denk van niet.

   1. Er is niet zoiets als “tijdelijke sprake van diefstal” dus je vergelijking gaat echt niet op. Diefstal is een ondeelbaar moment en voor dat ondeelbare moment wordt een dief vervolgd en, indien schuldig bevonden, veroordeeld. Die veroordeling is niet voor een “periode van diefstal van een goed” of iets dergelijks, die naar eigen inzicht kan worden opgeheven door teruggave of excuses. Exact hetzelfde geldt voor alle andere misdrijven. Je kunt het gemiddelde niet rechttrekken door naderhand een tegenovergestelde actie te ondernemen, zoals excuses aanbieden. “Meneer agent, kan ik onder mijn boete voor overschrijden van de snelheidslimiet uitkomen door de rest van de dag wat onder die limiet te blijven?”

    Afijn, we gaan morgen wel zien wat het wordt. Je kunt hoe dan ook hier op ROL je gelijk claimen, of de straf nou hoger, lager of hetzelfde uitvalt als in eerste aanleg. Dat moet toch een prettig vooruitzicht zijn!

    1. Je gaat totaal niet in op mijn argument: Ok, het is wellicht diefstal, maar moet dat onder deze omstandigheden worden vervolgd en moet er een veroordeling volgen?

     1. Ja, dat moet onder deze omstandigheden worden vervolgd, zo werkt de Nederlandse wet. Het waarom leg ik hierboven al uit.

      Laat ik het over een andere boeg gooien. Bedreiging is geen klachtdelict (tenzij smaad) dus zelfs als Bart Mos jouw excuses zou hebben geaccepteerd nadat hij aangifte tegen je had gedaan, had het OM niet kunnen afzien van vervolging. En nog een reden waarom je excuses weinig waard zijn: je hebt tweemaal een doodsbedreiging geuit dus wat denk je dat excuses dan nog kunnen gaan uithalen?

      Ook je andere twee argumenten slaan als een tang op een varken:

      Ad secundo: de tapes zijn beluisterd en uitgeschreven, in eerste aanleg al. Het Hof heeft die in de voorbereiding ongetwijfeld nogmaals beluisterd. De tapes nogmaals beluisteren in het hoger beroep had niets toegevoegd. Daarnaast heb je dat ook niet ingebracht, anders was het waarschijnlijk gewoon gebeurd.

      Ad tertio: baarlijke nonsens natuurlijk. Het gaat om de boodschap, niet om hoe deze precies geformuleerd is. “Kogel door je kop” is meer dan genoeg grond om als doodsbedreiging te worden opgevat. Je had wat minder impulsief moeten zijn Micha, dat had je deze veroordeling bespaard.

      Een cassatie gaat overigens niets uithalen. Er valt te steggelen over wat er nu wel en niet als doodsbedreiging kan worden aangemerkt maar zinsdelen als “je krijgt een kogel door je kop” laat niets aan de verbeelding over. Daarnaast is het nog maar de vraag of
      Accepteer die 120 uur gedwongen plantsoenendienst maar gewoon, des te sneller ben je van de ellende verlost.

     2. Je slaat de plank nu volledig mis. Dit soort delicten ‘moeten’ helemaal niet worden vervolgd, het OM heeft steeds de mogelijkheid zaken te seponeren. Dat noemen we het ‘opportuniteitsbeginsel’.
      Verder heeft het Hof de PLICHT alle feiten opnieuw te behandelen en daar hoort het beluisteren van de tape bij. Sterker: nu deze tapes OMSTREDEN was, gold deze plicht a fortiori.
      Naar de bibliotheek, Guinness, daar vind je het nieuwe boek ‘Beginselen van het procesrecht voor Staatstrollen’!!!

     3. Het OM heeft altijd de optie om een zaak te seponeren, Micha. In beginsel gaat het OM gewoon tot vervolging over, ongeacht wat het slachtoffer wil. Dat is ook de reden waarom Mos werd gehoord als getuige en niet als slachtoffer. Je lijkt er zelf niet heel veel van te begrijpen met de argumenten die je in het artikel hierboven aandraagt. Dat zijn namelijk persoonlijke meningen die niet zijn gestoeld op enig juridisch grondbeginsel. Het is wat jij ervan vindt/hoopt, niet wat er in de wet staat. Het is bovendien zulke potsierlijke draaikonterij dat ik me afvraag wie je nu precies voor de gek probeert te houden.

      Maar goed, je lijkt nogal zeker van je zaak. Als het allemaal waar is wat je zegt, zal er morgen wel vrijspraak volgen. En anders kunnen we gevoegelijk concluderen dat je argumenten nonsens zijn.

     4. Mos werd gehoord als getuige omdat ik hem had opgeroepen. Je mist werkelijk ELKE elementaire kennis om nog langer serieus te worden genomen.

Geef een reactie