MSM GEVEN ZELF SLUITEND BEWIJS VOOR FALSE FLAG IN PARIJS

ALLE MEDIA OVERAL TER WERELD BERICHTEN OP EXCACT DEZELFDE WIJZE OVER DE AANSLAGEN EN TONEN STEEDS DEZELFDE BEELDEN EN FOTO’S * ER VINDT GEEN ENKEL EIGEN ONDERZOEK PLAATS; ALLES WORDT EEN OP EEN OVERGENOMEN VAN DE ‘AUTORITEITEN’ * HET WAS EXACT HETZELFDE BIJ 9-11 EN ZELFS BIJ DE MOORDEN OP THEO VAN GOGH EN PIM FORTUYN: ACTIES VAN DE NWO

In een ‘normale’ situatie van democratie en persvrijheid zou je zeg maar 60, 70% van de media hebben die de standpunten van de regering overnemen terwijl de rest ruimte geeft aan alternatieve lezingen en geluiden en/of zelf aan waarheidsvinding gaat doen. Na de aanslagen in Parijs is dit niet het geval: alle MSM wereldwijd van Frankrijk via de VS, Ierland en Nederland berichten op exact -vaak zelfs letterlijk- dezelfde wijze en tonen dezelfde beelden. Dit is alleen maar verklaarbaar vanuit een geheim centre of control dat alle MSM wereldwijd aanstuurt. Hoe kan het zijn dat niet een enkel MSM’metje -zelfs niet marginale media zoals De Groene Amsterdammer- ook maar een letter wil wijden aan de ontelbare aanwijzingen en bewijzen voor een set-up? Zelfs op het demoniseren van ‘complotdenkers’ lijkt nu een verbod te zijn uitgesproken! In feite was van deze bizarre situatie al sprake na 9-11 toen de toenmalige hoofdredacteur van De Volkskrant, Pieter Broertjes, de gedenkwaardige woorden sprak dat ‘iedereen die niet letterlijk de lezing volgt van de regering-Bush reeds bij voorbaat een verdachte is’. Idem na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Hoewel beiden extreem populair waren onder het volk was er geen enkel medium dat het voor hen opnam in welke zin dan ook. Zelfs het visioen van stijgende oplages konden kranten als het AD en De Telegraaf niet vermurwen ook maar een letter positief te schrijven. Dit is wat ons betreft een sluitend bewijs voor het bestaan van de NWO en het stagen van al deze gebeurtenissen. Dit nog los dan van al het ’technische’ bewijs zoals -in het geval van Parijs- de hoax van het ‘gevonden paspoort’, de totale afwezigheid van onafhankelijke beelden, het bizarre karakter van de foto’s en evidente crisis-acteurs en andere zaken. En zo komen we tot de moraal van dit verhaal: de MSM hebben zich thans ontwikkeld tot scheppers van de ‘werkelijkheid’ in plaats van verslag te doen van die werkelijkheid. Vanuit het centrale MSM-command centre van de NWO kan de ‘realiteit’ volledig worden beheerst en worden vormgegeven. Honderden doden kunnen worden bedacht want als er geen enkel medium over bericht, dat ze niet bestaan, maakt dat allemaal niet uit: die paar mensen die roepen dat het allemaal niet klopt krijgen gewoon geen poot aan de grond. De portretfoto’s van de ‘doden’ worden aangeleverd door Jack de Vries en dat is dat. Inmiddels zijn de volgende ‘aanslagen’ reeds aangekondigd waarbij nu ook met zoveel woorden wordt gezegd dat ‘andere landen in Europa zullen worden getroffen’.

3 Replies to “MSM GEVEN ZELF SLUITEND BEWIJS VOOR FALSE FLAG IN PARIJS”

  1. Geachte heer Kat,

    Het klopt inderdaad dat de media al op de hoogte waren van de tragische aanslag in Parijs. Ik heb zelf de workshop ‘Beeldvorming’ voorgezeten, waarin wij zijn gekomen tot uniforme afspraken over taalgebruik in deze. Ook mochten wij de acteurs instrueren. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij als journalisten in alle hectiek op zoek moeten naar mensen die iets kunnen vertellen.

    Dat heeft enkele maanden gekost, maar we zijn trots op het resultaat. De overheid is in deze een welwillende partner geweest. We kregen op voorhand inzage in de plannen en de uitvoering. Hierdoor konden wij weken voor de aanslag al een Storymap en infographics maken. Die hebben we op vrijdagavond dan ook snel online kunnen zetten, zoals u hier kunt zien:

    http://www.ad.nl/ad/nl/37401/Aanslagen-Parijs-november-2015/article/detail/4186120/2015/11/16/Dit-is-wat-we-weten-over-de-aanslagen.dhtml

Geef een reactie