NADERE INSTRUCTIES MICHA AAN STAPEL VOOR 13 MEI, VOOR MICHA DE DAG VAN DE WAARHEID

DE ZWARTE MAFIA LAAT ZIEN MICHA NIET TEGEMOET TE WILLEN KOMEN EN HUN EIGEN HANDELEN WILLEN BIJSTELLEN, MAAR DE FREISLER-KOERS VAN LEUGENS, TERREUR EN MANIPUATIE TE WILLEN VOORTZETTEN * DIT IS GEHEEL IN LIJN MET DE WEIGERING VAN DE RECHTSPRAAK DE POSITIE VAN DE KINDERVERKRACHTENDE RAADSHEER WABEKE TER DISCUSSIE TE WILLEN STELLEN * ALLEEN JULLIE HULP KAN MICHA NU NOG REDDEN

Ha Thijs,

1. Je zou ook opinies vragen aan alle professoren Procesrecht in Nederland over de gang van zaken rond het Haagse tussenvonnis en de doorverwijzing ‘in mijn belang’ naar Arnhem-Leeuwarden wegens ‘belangenverstrengeling’ bij het Haagse Hof. Doe dat peromgaande en gebruik ook dat als argument op de zitting dat de zaak nu nog niet inhoudelijk kan worden behandeld omdat er op geen enkele wijze sprake kon zijn van voorbereiding.

2. Wijs de Ouderling erop dat reeds de geschiedenis met het DNA zou moeten leiden tot subiete niet-ontvankelijkheid van het OM omdat ze dit bewust zo hebben gespeeld om de saboteren dat ik mijn eigen proces kan bijwonen. Dit doen ze omdat ze weten dat geen advocaat-generaal kan standhouden als ik aanwezig ben.

3. Wijs de Ouderling er tevens op dat deze krankzinnige manipulaties van de rechtsgang eens te meer stuitend en vexatoir zijn nu het client ook reeds in eerste aanleg onmogelijk werd gemaakt een adequate verdediging op te tuigen omdat hij toen gedurende de maanden voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling in voorarrest werd gehouden.

Groet,

Micha

3 Replies to “NADERE INSTRUCTIES MICHA AAN STAPEL VOOR 13 MEI, VOOR MICHA DE DAG VAN DE WAARHEID”

  1. Ze hebben een criminele trukendoos, die een normale overheid afkeer inboezemt.

    Dat varieert van getuigen niet oproepen, van het kastje naar de muur sturen, in de bodemloze la stoppen, bizarre niet inhoudelijke antwoorden als “wij nemen uw brief voor kennisgeving aan” t/m dit soort dingen.

    Psychopaten mogen gezien hun diepe en bedreigende stoornis nooit aan de knoppen bij overheid of bedrijf, terwijl ze daar juist (verholen en over lijken gaand), bizar energiek en overal opduikend (zie bijv. naast schoolvoorbeeld PB: Hitlery Clinton) naar streven.

    TESTEN EN UITNEMEN!

Geef een reactie