NATO WEET NIET HOEVEEL BURGERDODEN HET HEEFT VEROORZAAKT

EXTRA: TOTALE PANIEK BIJ MSM DOOR KOMST EU-REFERENDUM * VOLKSKRANT: HOE KAN HET JA-KAMP HUN ZAAK NOG REDDEN? * GAAT NRC HANDELSBLAD WEER EEN ENQUETE VERVALSEN?
[wp_ad_camp_1]

NATO: Inglorious Bastards

Door Hans Vogel

Nu Rusland sinds 30 september is begonnen met de daadwerkelijke bestrijding van door de VS en de NATO gesponsorde bendes terroristen in Syrië (ISIS), staat de NATO in haar hemd. Om de schaamte en de vernedering te overschreeuwen afficheert de NATO zich daarom als een soort bonafide NGO. De NATO maakt zich zorgen om “burgerslachtoffers.” Ook de gelijkgeschakelde Nederlandse pers vraagt zich zorgelijk af wat de Russen allemaal doen in het Midden-Oosten. Het antwoord is simpel: Rusland doet wat de VS en enkele NATO-leden beweren al een jaar te doen, namelijk uitschakelen van ISIS.

De NATO zelf heeft ook het een ander op haar kerfstok. Wat is er onder die omstandigheden dan logischer dan eens bij het Ministerie van Defensie in Den Haag te informeren naar het aantal burgerslachtoffers dat de NATO (onder andere de “Koninklijke Luchtmacht”) heeft veroorzaakt bij de operaties tegen Joegoslavië (1999), tegen Libië (2011) en in Afghanistan (2001-2014).

natoafgh2

Wat antwoordde het Ministerie van Defensie? “Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden. Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen. Uw vraag hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar dit ministerie.” Bij Buitenlandse Zaken werd de vraag weer teruggestuurd naar Defensie: “Helaas kunnen wij geen antwoord geven op uw vraag. Hiervoor moet u toch bij de NATO zijn.” Het is duidelijk, de Nederlandse overheid kan niet eens antwoord geven op de vraag hoeveel mensen door “onze jongens” aan flarden worden geschoten. Niets nieuws natuurlijk, maar je zou toch verwachten dat met al die ferme taal van de regering over “mensenrechten,” “transparantie” en dergelijke op zijn minst bij de overheid bekend zou zijn hoeveel mensen ze afknallen.

Ik wendde mij op aanwijzing van Den Haag tot de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de NATO in Brussel. Vincent Roza, woordvoerder van Marjanne de Kwaasteniet, de Permanente vertegenwoordigster, verwees mij naar de NATO zelf, en voegde er dit aan toe: “Voor zover mij bekend zijn er geen aantallen te geven wat betreft het aantal burgerslachtoffers dat gevallen is in operaties waarbij NAVO betrokken is. (…) In NAVO-operaties wordt er alles aan gedaan om het aantal burgerslachtoffers zoveel mogelijk te beperken – door o.a. het opstellen van stringente Rules of Engagement -, maar het kan niet gegarandeerd worden dat er geen burgerslachtoffers zullen vallen.”

Van de NATO zelf geen antwoord. Dat is niet zo gek, want van de Mafia zou je ook niet zomaar antwoord krijgen op de vraag hoeveel mensen ze precies vermoorden. Ze weten het wel maar zeggen het niet. Maar de NATO is de Mafia niet, toch?.

Het is in ieder geval duidelijk dat de NATO wel degelijk net als de Mafia overal haar moorddadig handwerk verricht. De NATO is er alleen niet zo eerlijk over als de Mafia. De NATO dat is een club van een staat of 25, regeringen dus. Net als de Mafia heeft de NATO geen enkel respect voor mensenlevens. Maar de Mafia moordt doorgaans met precisie en laat scholen, ziekenhuizen, electriciteitscentrales, waterleidingen en woonhuizen meestal intact.

natolib

Maar, hoeveel mensen heeft de NATO nu eigenlijk precies vermoord gedurende de laatste 15 jaar? Volgens niet-officiële schattingen tweeduizend in Joegoslavië, 30.000 in Libië en vele tienduizenden in Afghanistan. Er zijn ook nog hogere schattingen. Maar de NATO zwijgt, De Nederlandse regering ook.

Beseft u eigenlijk wel dat al die arme mensen mede uit uw naam zijn vermoord? We mogen blij en dankbaar zijn dat de Russische luchtmacht nu schoon schip maakt in Syrië en Irak. En de bevolking van Syrië en Irak is blij en dankbaar dat de Russen hen verlossen van een bende terroristen die door de NATO en de VS worden gesponsord. En da de Russen blijkbaar heel behoedzaam en voorzichtig opereren. ZIJ willen liever geen burgers naar de andere wereld helpen.

5 Replies to “NATO WEET NIET HOEVEEL BURGERDODEN HET HEEFT VEROORZAAKT”

 1. 250.000 doden in Syrië door NAVO + Israël = ISIS ontbreekt nog aan het lijstje. Irak stond dacht ik op 1.5 miljoen doden.
  Onze minister van defensie “begrijpt”, heel handig, niet dat defensie iets is dat binnen eigen landsgrenzen plaatsvindt. Daarmee is ze gewoon minister van Massamoord en Terreur.

 2. Men zou bijna geloven dat de Russische beer echt bestaat. Dat werd ons decennia lang ingetoeterd, nu wil de EU ism MSM weer met de veren er tussenuit over hetgeen de Russen in Syria klaarstomen.

  Want het is inderdaad zo de praatpoppen van de NAVO weten niet hoe ze het hebben. Wat er voor hun overblijft is schijnheilig gekakel, wat we in Nederland overlaten aan een blonde botox-girl.

  Putin is momenteel een van de weinig grote staatshoofden, dat ligt hier een aantal types zwaar op de maag.

 3. ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’ over HUN machinaal logische, menselijk krankzinnige projecten.

  Ga je die (eventueel) in de wielen rijden, dan ben je een vijandelijk projectiel dat (grenzenloos….’International law also does not apply to psychopaths’!!!) moet worden uitgenomen.

  De Russen beweren nu, dat de gevonden BUK deeltjes waarschijnlijk geplant zijn, om iets of iemand te ‘framen’. Zelf hebben ze niets gevonden en ze werden, eerder buiten de commissie gesloten, pas in augustus geïnformeerd over (zogenaamd?) aangetroffen BUK deeltjes.

  Ik acht -door persoonlijke maar objectief aantoonbare ervaring- inderdaad dit type volmaakte krankzinnigen van de USA/GB tot zoiets in staat. ‘No problemo’.

  Helaas hebben de meeste normale burgers deze persoonlijke ervaring (nog) niet en is het m.i. onverstandig om te wachten tot ze die wel hebben.

  =================
  “We have proposed to Americans what President Vladimir Putin informed the public about yesterday, namely, to send a delegation of military experts to Moscow to agree on a whole number of joint steps, afterwards we would be ready to send a high delegation led by Prime Minister Medvedev to Washington,” Lavrov told the Russian Parliament on Thursday.

  “Today we were told that they will not be able to send a delegation to Moscow. At the same time, they are unable to receive our delegation in Washington,”
  =================

 4. Met psychopaten die (onherkend: ‘They blend in’) het systeem hebben overgenomen moet diep en gericht (!) worden ingegrepen. Geen sinecure.

  Een rokende puinhoop (letterlijk en/of het maatschappelijk equivalent ervan) is anders het steevaste eindresultaat.

  Gefrummel aan de oppervlakte (zoals dat referendum) richt niet alleen niets uit, het gaat tegen je werken.

 5. De gruwelmoordenaars van Dresden, Tokio etc. hebben het fundament voor de NAVO gelegd.

  Dat zit dus wel SNOR met burgerdoden. Daar hoef je niet naar te vragen.

Geef een reactie