NEGEN JAAR NADAT MICHA DE ZAAK-DEMMINK WEER OP DE KAART ZETTE, STAAT JORIS VOOR DE RECHTER

TELEGRAAF ZET SASKIA BELLEMAN IN DE ZAAK PRO-PEDOFIELEN KAPOT TE SPINNEN * IS DE NOS AL BINNEN? EN CHRIS KLOMP? * HORROR, HORROR, HORROR IN HET MET ZIJN PEDOFIELEN GECHANTEERDE NEDERLAND DAT WORDT GEREGEERD VANUIT ANKARA

[wp_ad_camp_1]

5 april 2007 Politiek
JUSTITIE-SG JORIS DEMMINK GECHANTEERD MET KINDERSEX

De secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie Joris Demmink is jarenlang door een criminele Turkse overheid gechanteerd. De chantage bestond eruit dat Turkije beschikte over bewijsmateriaal dat Demmink, na de minister de hoogste man op het ministerie, sexparty’s in Turkije organiseerde waarbij minderjarigen werden misbruikt. Deze sexparty’s werden georganiseerd samen met drugscriminelen met vertakkingen in de hele Turkse overheid totaan toenmalig premier Tansu Ciller aan toe. In 1995 is op zo’n party ook geschoten. De kringen rond Ciller die zich bezighielden met drugshandel hebben de Nederlandse staat vervolgens onder druk gezet met het bewijsmateriaal tegen Demmink om een Koerdische klokkenluider die de verwevenheid van de Turkse overheid met de internationale drugshandel aan de kaak wilde stellen het zwijgen op te leggen via een reeks ‘schijnprocessen’. Deze Koerd verbleef op dat moment in Nederland. Zou ons land deze klokkenluider niet ‘kaltstellen’ dan zou Turkije vervolging instellen tegen Demmink wegens pedofilie. De genoemde schijnporcessen resulteerden uiteindelijk op 30 juli 2002 in een vonnis tot levenslange gevangenisstraf voor deze man, H. Baybasin. Baybasin heeft op 2 april aangifte gedaan tegen ondermeer Demmink wegens pedofilie, opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelneming aan een criminele organisatie. De feiten zoals hier beschreven komen uit deze aangifte die is ingediend door de Amsterdamse strafadvocaten A. van der Plas en P. Bakker Schut.

Volgens de aangifte die zich baseert op een rapport van begin dit jaar van de Turkse overheid zelf heeft premier Tansu Ciller begin 1997 met minister Winnie Sorgdrager van Justitie over Baybasin gesproken waarbij Sorgdrager de opdracht kreeg dat hij ‘tot zwijgen gebracht moest worden’. Ciller heeft daarbij het Demmink-dossier op tafel gelegd. Dit dossier was explosief en vernietigend, want hieruit bleek dat Demmink in alle jaren na 1995 in Turkije is geweest, valse namen opgaf en ‘zijn sporen steeds wiste’. Sorgdrager en Demmink alsmede de opvolgers van Sorgdrager hebben de ‘opdracht’ van Ciller vervolgens uitgevoerd door Baybasin voor de rechter te brengen op grond van verzonnen delicten en veroordeeld te krijgen op basis van gemanipuleerd bewijsmateriaal, vooral in de vorm van gefabriceerde telefoontaps. Dit alles wordt uitgebreid beschreven en bewezen in de aangifte van Baybasin maar is ook reeds eerder uitgebreid in de publiciteit geweest. De advocaten hebben inmiddels ook een aanvraag tot herziening van deze rechtsgang ingediend bij de speciaal hiervoor opgerichte ‘commissie-Posthumus’ voor rechterlijke dwalingen, al lijkt er hier geen sprake te zijn van een ‘dwaling’ maar van georganiseerde criminaliteit door de Staat der Nederlanden. De aangifte besluit met de constatering: “Vast staat dat justitie-ambtenaar Joris Demmink, thans als SG de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, aan het begin staat van de keten van de jegens Baybasin gepleegde misdrijven, zulks teneinde te voorkomen dat hij -Demmink- in Turkije terzake van pedofilie zou worden vervolgd.”
Joris Demmink kwam eerder zwaar in opspraak wegens het organiseren van dergelijke sexparty’s in Oost-Europa. Waar haalt deze man nog de tijd vandaan om SG te zijn? Eerder bracht deze site al een bizar verhaal over de sexuele escapaders van Demmink. In die periode (2003) werd ook aangifte tegen Demmink gedaan wegens kinderporno maar nadat de aangever door de Staat onder extreme druk is geplaatst heeft hij de aangifte ingetrokken en zelfs verklaard dat deze vals is. De identiteit van deze aangever is nooit bekend geworden anders dan dat het zou gaan om ‘een 28-jarige man’. Hij verklaarde in tweede instantie tot zijn aangifte te zijn aangezet ‘door iemand uit de journalistiek’ die hem daarvoor ook zou hebben betaald. Dit spoor is echter doodgelopen nadat de verdenking aanvankelijk lag bij Panorama en de Gay Krant.

Geef een reactie