NICO VAN DEN HAM LEVERT HET BEWIJS: ADVOCATEN IN NEDERLAND BEDREIGD DOOR HUN EIGEN ORDE ALS ZE ‘GEVAARLIJK WORDEN’ VOOR DE STATUS QUO

HIERMEE STAAT VAST WAT MICHA AL JAREN ZEGT EN WEET: AL ZIJN ADVOCATEN VAN MATTHIJS KAAKS VIA GERARD VAN DER MEER TOT EN MET THIJS STAPEL ZIJN GEINTIMIDEERD DOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN HUN BIJSTAND AAN MICHA TE SABOTEREN DAN WEL TE STOPPEN * LEES HIERONDER EEN CONCEPT-MAIL VAN MICHA OM DE CRIMINELE THIJS STAPEL AANSPRAKELIJK TE STELLEN

[wp_ad_camp_1]

Van: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com] Verzonden: maandag 18 december 2017 14:38
Aan: xxx
Onderwerp: Concept mail aan Thijs Stapel

Geachte heer Stapel,

U heeft uw voormalige client M. Kat grote schade berokkend. Om verdere schade te vermijden heeft Kat u ontslagen als advocaat en mij in de arm genomen, zowel om de zaken die u onder uw hoede had over te nemen maar ook om u aansprakelijk te stellen voor de door hem geleden schade.

Deze schade komt vooral -maar niet alleen- naar voren in de wijze waarop u client heeft bijgestaan in de strafzaak wegens smaadschrift tegen de heer M. Gelauff van de NOS. Het ging hierin met name om uw optreden bij het hoger beroep in Leeuwarden waarbij het ging om een gevangenisstraf voor client van 10 maanden onherroepelijk. Wij beperken ons thans tot het beschrijven van uw handelen in deze zaak.

U heeft geweigerd bij de behandeling van de zaak inhoudelijk verweer te voeren terwijl client een sluitend verhaal heeft waaruit zijn onschuld wettig en overtuigend blijkt. Voor deze handelswijze is geen enkele verklaring te geven of te bedenken anders dan dat u bent aaangestuurd door het OM. Daarenboven heeft u geweigerd de raadsheren een cruciaal stuk ter hand te stellen dat door u zelf is opgemaakt en waaruit de onschuld van client opnieuw blijkt: het verzoekschrift voor het horen van de voorlopige getuigen onder wie een journalist van de NOS. Client heeft u meedere malen zowel via mail als telefonisch opgedragen dit stuk over te dragen. Ook voor deze handelswijze is geen enkele verklaring te bedenken anders dan het moedwillig, klachtwaardig en ook strafwaardig dienen van de belangen van het OM en die van client met voeten te treden. In algemene zin heeft u verzuimd de rechters erop te wijzen dat zij als feitenrechters de plicht hebben onderzoek te doen op de zitting waarmee u de belangen van client op fatale wijze heeft geschaad. Als klap op de vuurpijl hield u zich de gehele dag telefonisch onbereikbaar voor client waarvan hij bewijs heeft. Dit alles levert een beeld op van het moedwillig schade toebrengen aan client, schade die vermoedelijk meerdere tonnen bedraagt als deze wordt beoordeeld door een deskundige.

Wij zullen zowel een tuchtklacht tegen u indienen als u dagvaarden in een bodemprocedure. U kunt dit voorkomen door de zaak af te kopen ten bedrage van 50.000 Euro, binnen twee weken te voldoen.

Eén reactie op “NICO VAN DEN HAM LEVERT HET BEWIJS: ADVOCATEN IN NEDERLAND BEDREIGD DOOR HUN EIGEN ORDE ALS ZE ‘GEVAARLIJK WORDEN’ VOOR DE STATUS QUO”

  1. Nou Micha, je hebt je kerstavond gisteren weer vruchtbaar besteed. Je hebt dit, en het vorige artikel natuurlijk grondig uitgewerkt met de voltallige redactie van ROL en al je Ierse vrienden aan het kerstdiner?

    En dit artikel is me daar nogal een openbaring! Hoewel ik denk dat die mail aan stapel een betere weergave van de concrete stand van zaken zou hebben gegeven als je het woord ‘cliënt’ had vervangen door ‘patiënt’, maar desalniettemin denk ik wel dat Thijs hiervan erg onder de indruk zal zijn. Hij heeft al betaald neem ik aan? Want de mail is al een week oud en de betalingstermijn is twee weken. En met nog maar 3 werkdagen resterend tussen alle feestdrukte in wilde hij dit natuurlijk snel geregeld hebben.

    Het enige waar ik me eigenlijk een beetje zorgen over maak is die laatste zin, waarop je wel eens juridisch vervolgd zou kunnen gaan worden. Niet vanwege laster of smaad, maar vanwege het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, door het risico van het oplopen van een klaplong door het lachen.

    Maar, het zal allemaal wel helemaal in orde zijn. Want Nico van den Ham bewijst het, dus dan weet je dat het wel goed zit alles bij elkaar. Dus; eind goed, al goed! Nog een prettige kerst en goede jaarwisseling iedereen, en pas op met vuurwerk. Vooral jij, Rogier Hop, want jij hebt je vingertjes hard nodig om op te steken bij elk getal dat je noemt in je live shows!!

Geef een reactie